Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, (S)
Foto: Marko Säävälä/TT

Ylva Johansson: Parternas förslag går före alla andra förslag

Publicerat av Stina Bengtsson

Under tisdagen presenterade fack och arbetsgivare sitt förslag till ny lagstiftning kring strejkrätten. Nu kommenterar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson förslaget. ”Ett styrkebesked för den svenska modellen”, säger hon.

Peter Jeppsson

Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Foto: Henrik Montgomery/TT

– Den svenska arbetsmarknadsmodellen är unik i många avseenden. Inget annat land har en modell som den svenska, sa Ylva Johansson när hon inledde en pressträff på Rosenbad på tisdagen.

– Det är en unikt framgångsrik modell, som har lett till hög sysselsättningsgrad, reallöneutveckling och väldigt få konfliktdagar, fortsatte hon.

Ylva Johansson beskrev att förra året tecknades 500 kollektivavtal på arbetsmarknaden utan att förlora en enda dag i konflikt. Samtidigt förlorades 200 arbetsdagar i Göteborgs hamn. Hon beskrev också hur medlare under sju månader försökte lösa konflikten utan att nå resultat.

– Konflikträtten är grundläggande i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Men min bedömning att den situation som vi har haft i Göteborgs hamn är ett exempel på att den svenska modellen inte har fungerat tillfredsställande, sa hon.

– Det var bakgrunden till att jag för ett år sedan tillsatte en utredning för den mycket svåra uppgiften att titta på om det gick att via lagstiftning komma till rätta med problemet. Utredningen är klar med sitt arbete och jag kommer snart att ta emot den, fortsatte Ylva Johansson.

Men under tisdagen presenterade arbetsmarknadens parter, det vill säga LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv med medlemsförbund ett eget förslag, med samma syfte, det vill säga att bland annat inte ändra maktbalansen på arbetsmarknaden.

Positiv syn

På en presskonferensen förklarade Ylva Johansson sin positiva syn på parternas arbete.

– Jag tycker det här är ett styrkebesked för den svenska modellen att parterna i en mycket svår fråga har kunnat samarbeta konstruktivt och tagit fram ett väl genomarbetat och väl balanserat lagförslag, som enligt min bedömning är väl genomförbart, kommenterade Ylva Johansson.

– Förslaget innebär att reglerna som man sedan länge följer blir lag, fortsatte hon.

Men jag vill redan nu säga att när parterna nu är överens om ett välbalanserat förslag, så är det självklart för mig att de går före alla andra förslag.

Parterna presenterade förslaget för arbetsmarknadsministern idag. Därför kommer det ta ytterligare en tid för Ylva Johansson och arbetsmarknadsdepartementet att analysera det.

– Men jag vill redan nu säga att när parterna nu är överens om ett välbalanserat förslag, så är det självklart för mig att de går före alla andra förslag, sa hon.

På fredag tar Ylva Johansson emot stridsåtgärdsutredningen. Hennes preliminära bedömning är dock att det förslag som parterna har tagit fram som bör vara det förslag som remitteras från Arbetsmarknadsdepartementet.

Förvånar om politiska partierna inte ställer sig bakom

– Jag kommer söka så brett stöd som möjligt i Sveriges riksdag. Det skulle förvåna mig mycket om inte de politiska partierna kommer ställa sig bakom.

Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson är glad över beskedet.

– Arbetsmarknadsministern har gett ett tydligt och mycket välkommet besked att parternas förslag ska ge företräde, konstaterar han i en kommentar till Arbetsmarknadsnytt.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2018-06-05 - 14:57  #Konflikt #Kollektivavtal #Hamnkonflikten