Ylva Johansson, Anders Weihe
Foto: TT

Weihe: ”Vissa partier väljer att missförstå etableringsjobben”

Publicerat av Stina Bengtsson

Arbetet med att få etableringsjobben på plats går vidare. Idag inleds förhandlingar mellan regeringen och parterna. Men redan innan förhandlingarna har kommit igång har ett antal partier riktat kritik mot modellen. Det upprör Anders Weihe på Teknikföretagen. ”Det är bättre att agera och att rätta till eventuella fel än att sitta passiv och inte åstadkomma något”, säger han.

Idag inleds förhandlingarna mellan regering, fack och arbetsgivare om de så kallade etableringsanställningarna. Det är första gången som fack och arbetsgivare har kommit överens om en modell med sänkta lönekostnader för att få nyanlända och långtidsarbetslösa i arbete.

Men redan innan förhandlingarna har kommit igång har Liberalerna, Centerpartiet och Moderaterna ifrågasatt modellen. Annie Lööf (C) sa tidigare i veckan till Dagens Industri att förslaget är otillräckligt, Jan Björklund (L) menar i samma tidning att de saknar legitimitet och Moderaternas Elisabeth Svantesson har poängterat att det är skattemedel som ska stå för en stor del av kostnaderna.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har flera gånger visat en positiv inställning till etableringsjobben, men även hon har framför kritik. Inte minst gäller det att parterna har ställt krav om att ett etableringsjobb ska kunna leda till permanent uppehållstillstånd.

– Där måste jag säga att jag tror att det är väldigt svårt att tänka sig att det här skulle leda till förändringar i migrationspolitiken. Det tror jag är att begära för mycket av regeringen, sa hon till tidningen Arbetet i november.

Blir upprörd

Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe, som är den som från arbetsgivarnas sida som har lett förhandlingarna blir upprörd över politikernas inställning.

– Jag förstår inte varför det verkar ha uppstått en i allt väsentligt osaklig politisk strid kring det förslag som samtliga fem sektorer inom Svenskt Näringsliv är överens om, säger han.

Han poängterar att arbetsgivarnas uppfattning är att det fanns en bred politisk enighet om att försöka hitta en lösning till integrationsproblemen där arbetsgivarna kan bidra.

– När vi sedan gör det väljer vissa partier att missförstå och konstruera alla möjliga invändningar. Det vore mera konstruktivt om politikerna försöker lösa den stora delen av problemen som ligger hos dem, slår han fast.

”Bättre att agera”

– Jag tror det var Percy Barnevik som sa att det alltid är bättre att agera och att rätta till eventuella fel än att sitta passiv och inte åstadkomma något. Om man har stora problem och sitter still kan man vara säker på att inget blir bättre, fortsätter han.

När förhandlingarna nu inleds idag blir det inte mycket sakdiskussioner, tror Anders Weihe. Men han hoppas att alla inblandade ska vara tydliga med att det är ett viktigt arbete som nu ska göras. Det handlar om att gemensamt utforma en attraktiv anställningsform och ett enkelt system som kan fungera.

– Hur kontakterna med regeringen därefter kommer att ske vet jag inte säkert men jag förutsätter att vi kommer att arbeta i mindre arbetsgrupper på de olika områden som berörs av parternas förslag, säger han.

En nyckelfråga är att få anställningsformen och konstruktionen av etableringsbidraget på plats. Men det är minst lika viktigt att frågorna om matchning och hur bidraget beviljas får en bra och praktisk lösning, menar Anders Weihe.

– Om matchningen inte fungerar så att företagen inte får lämpliga personer för etableringsanställning presenterade för sig så kommer förslaget inte att bidra till en bättre integration på arbetsmarknaden, avslutar han.

Detta innebär principöverenskommelsen

  • Tillfälligt avtal i fem år med vissa uppsägningsregler.
  • Riktar sig till nyanlända inom arbetsförmedlingens etableringsuppdrag samt till unga upp till 26 år som varit arbetslösa i mer än sex månader, och till personer över 26 år som har varit arbetslösa i mer än ett år.
  • Visstidsanställning i max 2 år på heltid, som normalt ska övergå till fastanställning.
  • Det handlar om riktiga jobb, inte om särskilda arbetsuppgifter som konstrueras för särskilda grupper.
  • Inhyrning omfattas inte.
  • Lön samt bidrag från staten till den etableringsanställde motsvarar en normal lägsta lön inom LO-området.
  • Till etableringsanställningen kopplas SFI och andra utbildningar som behövs för att etableringsanställningen ska kunna övergå till tillsvidareanställning. När sådan utbildning sker på arbetstid ska inte löneavdrag eller avdrag på bidraget göras.

Källa: IF Metall.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-12-08 - 14:50  #Arbetslöshet #Etableringsanställningar #Integration