sdltc257a5b-nh kopiera
Foto: TT

Weihe tror inte att etableringsanställningarna försenas

Publicerat av Martin Berg

Allt tyder nu på att de så kallade etableringsanställningarna som arbetsgivare och fack förhandlade fram i november kommer att behöva godkännas av EU-kommissionen. Men Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen, tror inte att det kommer att innebära någon större försening. "Det här är en så pass viktig fråga för alla parter", säger han.

Just nu pågår intensiva förhandlingar mellan regeringen, arbetsgivare och fack om de så kallade etableringsanställningarna. Enligt förslaget ska kostnaden för en anställning bli max 8 000 kronor för arbetsgivarna medan staten ska skjuta till resten för att lönen ska gå att leva på. Syftet är att göra det lättare för nyanlända flyktingar och långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden.

Anders Weihe säger nu att förslaget först måste godkännas av EU-kommissionen på grund av konkurrensreglerna.

– Eftersom det innebär ett system som anses falla inom EUs regler om statsstöd måste EU-kommissionen godkänna systemet och den processen tar tid, men jag tror att Regeringen och tjänstemännen i Regeringskansliet kommer att trycka på kommissionen för att snabbt besluta i frågan, säger Anders Weihe.

När tror du att vi kommer att få se den första personen med en etableringsanställning?

– Jag tror att systemet antagligen kan komma igång tidigast halvårsskiftet 2019.

Niklas Hjert, förhandlingschef på Unionen, vill inte kommentera frågan om förslaget kommer att försenas om det först ska godkännas av EU-kommissionen.

– Vi sitter nu i intensiva förhandlingar med regeringen och under den processen vill inte jag kommentera.

Men ett tillägg han vill skicka med är att Unionen nu vidgat principöverenskommelsen till att gälla flera avtalsområden.

– Vi är överens med Svensk Handel och på tjugotvå avtalsområden med Almega och förhandlar med flera motparter inom industrin.

Anders Weihe påpekar att det förutom ett godkännande av EU-kommissionen även återstår mycket arbete i Sverige mellan de olika parterna.

– Det kommer att behövas väldigt mycket arbete med regelverket och med att rent praktiskt få till ett trovärdigt system för till exempel matchning och utbildning. Vi kan inte heller bortse från att riksdagspartierna går in i en valrörelse där många andra frågor hamnar i fokus.

Och han understryker att just frågan hur nyanlända och långtidsarbetslösa ska komma in på arbetsmarknaden är en väldigt viktig fråga just nu - som i princip alla partier sätter högt upp på sina agendor.

– Alla överens om att integrationen måste fungera bättre både igår och idag och att vi inte kan vänta och mitt intryck är att arbetet med etableringsanställningar kommer att prioriteras högt, konstaterar han.

En viktigt fråga för att etableringsanställningarna ska fungera i praktiken är just matchningen mellan tänkbara arbetsgivare och de arbetssökande. Här tror Anders Weihe att de privata omställningsföretagen är mest lämpade för uppgiften. Att ställa krav på de arbetssökande om att själva ska hitta en villig arbetsgivare är inte realistiskt, och när det kommer till Arbetsförmedlingen är många företags förtroende för myndigheten lågt.

– Vi är därför övertygade om att de etablerade bemanningsföretagen bör ha matchningsuppdrag vad gäller etableringsanställningar eftersom det där finns det en beprövad väg in för en arbetsgivare som till exempel vill anställa 20 personer som etableringsanställda. På så sätt kan Arbetsgivaren ta kontakt med ett företag som man har ett upparbetat förtroende för.

Regeringen vill inte kommentera om ett EU-godkännande kommer att försena processen. Arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons pressekreterare Natali Sial hänvisar till att den återkommer med en färdplan i slutet av februari.

Martin Berg

Publicerad av Martin Berg den 2018-02-09 - 11:27  #Arbetslöshet #Etableringsanställningar #Integration