Weihe Hamn4an
Foto: TT

Weihe till angrepp: Dags att sluta hymla om Hamnarbetarförbundet

Publicerat av Daniel Mellwing

Osäkerheten i containerterminalen i Göteborgs hamn fortsätter. Svenska textil- och modeföretag hör till dem som drabbas hårt. Och Anders Weihe, vd för Teko, skräder inte orden i sin kritik mot Hamnarbetarförbundet. "De vill aldrig någonsin acceptera fredsplikt", säger han. Men Hamn4ans Peter Annerback förstår inte kritiken.

Svenska textil- och modeföretag drabbas precis som övrig industri hårt av den långdragna hamnkonflikten i Göteborg. Osäkra logistikkedjor gör att miljövänliga sjötransporter styrs om till dyrare alternativ på land.

– Det går inte att lita på hamnens verksamhet och företagen tvingas använda dyra och tidskrävande färdvägar, säger Anders Weihe, vd för arbetsgivarorganisationen TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag.

– Det är klart att ett exportberoende land inte kan blockera sin största hamn på det här sättet, fortsätter han.

”Alla begriper att hamnkonflikten drabbar företag i hela Sverige”

Att ytterligare en bransch drabbas av allvarliga konsekvenser är dock ingen nyhet, konstaterar Anders Weihe.

– Alla begriper vid det här laget att hamnkonflikten är samhällsekonomiskt besvärlig, och drabbar företag runt om hela Sverige, betonar han.

Att regeringen utreder strejkrätten är en direkt följd av situationen i hamnen. Men utredningen väntas inte vara klar förrän den sista maj, vilket innebär att lagstiftning sannolikt kan vara på plats tidigast vid årsskiftet 2018/2019. Anders Weihe menar att det tar för lång tid.

– Problemet skulle ha uppmärksammats långt tidigare av regeringen. Men samtidigt får det här inte bli ett hafsverk. Det tar tid att lägga fram lagstiftning, säger han.

Skev debatt kring hamnkonflikten

Enligt Anders Weihe är debatten om hamnkonfliktens grund väldigt skev för tillfället. Inte minst är han kritisk mot SVT:s rapportering av konflikten. Det är dags att lyfta bladet från munnen och beskriva vad striden faktiskt handlar om, menar han.

– Det är dags att sluta hymla. Det är viktigt att media och allmänhet förstår att Hamnarbetarförbundet inte ens för de av staten utsedda medlarna lyckas förklara vad förbundet vill uppnå med de återkommande konflikterna. Det är hög tid att visa folk vad som döljer sig under deras mask, säger han.

Anders Weihe anser att Hamnarbetarförbundet har en politisk agenda som innebär att de är emot marknadsekonomi och anser sig ha rätten att styra över hamnens verksamhet. De har inga fackliga syften och vill inte teckna kollektivavtal utan vill alltid kunna gå i strejk i vilken fråga som helst, menar han.

”Hamnarbetarförbundet motsätter sig fredsplikt”

– De vill aldrig någonsin acceptera fredsplikt, och använder uttryck som att kapitalet och arbetsköparens makt måste besegras. De motsätter sig fredsplikt trots att vi klarade av den frågan 1928. De lever kvar på den tiden, säger han.

Anders Weihe menar att den orimliga konsekvensen är att arbetsgivaren APM Terminals som har kollektivavtal med fackförbundet Transport och därmed tillämpar branschens villkor på alla som arbetar i hamnen, utsätts för konfliktåtgärder av Hamnarbetarförbundet, som varken har eller vill ha kollektivavtal.

Och så kan det fortgå om inget görs åt saken, menar Anders Weihe och belyser vikten av att lagstiftning kommer på plats. Han punktar upp akuta förändringar.

• Konflikter som inte syftar till att träffa kollektivavtal kan inte vara tillåtna.

• Den svenska modellen bygger på rikstäckande avtal som ger fredsplikt. En arbetsgivare som är bunden av branschens kollektivavtal måste därför vara skyddad från stridsåtgärder från konkurrerande fackförbund inom den aktuella branschen.

”Dags för LO att försvara svenska modellen”

Anders Weihe förstår inte varför LO och Transport inte ryter ifrån och står upp för den svenska modellen i det här läget, när det är så naturligt för dem i andra sammanhang att hylla modellen.

– Det är dags för LO och regeringen att i handling försvara den svenska modellen, och inte bara vid högtidstalen, säger han.

Hamn4ans ordförande Peter Annerback svarar på kritiken

Hamnkonfliktens grundproblem är att Hamnarbetarförbundet inte vill acceptera fredsplikt, enligt Anders Weihe, vd för arbetsgivarorganisationen TEKO. ”De vill inte teckna kollektivavtal utan vill alltid kunna gå i strejk i vilken fråga som helst”, betonar han.

Kan du förstå att vissa upplever situationen så?

– Nej, den grejen har man gömt sig bakom länge, säger Peter Annerback, ordförande för Hamn4an och vice ordförande för Hamnarbetarförbundet.

– Ingen har gett oss ett erbjudande om att sälja fredsplikten på samma villkor som andra fack i Sverige, säger han.

Inte ens för de av staten utsedda medlarna lyckas Hamn4an förklara vad förbundet vill uppnå, påpekar flera arbetsgivarföreträdare.

Kommentar?

– Jag har inget att kommentera angående medlingen, säger han.

Behov av lagstiftning har lyfts fram från olika håll. Anders Weihe lyfter fram två nödvändiga förändringar, nämligen:

• Konflikter som inte syftar till att träffa kollektivavtal kan inte vara tillåtna

• Den svenska modellen bygger på rikstäckande avtal som ger fredsplikt. En arbetsgivare som är bunden av branschens kollektivavtal måste därför vara skyddad från stridsåtgärder från konkurrerande fackförbund inom den aktuella branschen.

Kan du förstå att sådana förslag efterfrågas i det här läget? 

– Nej, jag förstår inte det. Det finns ingen vilja att lösa problematiken, säger Peter Annerback.

Vad krävs för att lösa situationen då?

– Man måste vara kreativ, det är utgångspunkten. Om vi ska avstå möjligheten att ”konflikta” så måste vi få samma möjlighet och villkor som alla andra fack i Sverige, säger han.

– Vi vill inte ha mer än Transport, men vi vill kunna företräda våra medlemmar, säger han.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2018-01-29 - 15:17  #Svenska modellen #Konflikt #Kollektivavtal #Hamnkonflikten