Anders Weihe och Niklas Hjert.jpg
Foto: Teknikföretagen

Anders Weihe och Niklas Hjert är förhandlingschefer på Teknikföretagen respektive Unionen.

Weihe: LAS är största samhällsproblemet just nu

Publicerat av Martin Berg

Det stora problemet med LAS är inte turordningsreglerna utan att lagen splittrar upp arbetsmarknaden i ett A- och ett B-lag. Det säger Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe på ett seminarium. ”Vi har en extremt tudelad arbetsmarknad idag. Ett problem vi bara måste lösa”.

Teknikföretagen anordnade ett fullsatt seminarium om LAS i veckan.

I anslutning till seminariet hade Anders Weihe även skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet. I den argumenterar han för att LAS bör avskaffas och ersättas med ett nytt arbetsrättsligt ramverk.

Ett system som skapar trygghet genom att reglerna kring uppsägningar luckras upp. På så sätt känner sig företagen tryggare i att anställa samtidigt som de anställda inte behöver klamrar sig fast vid anställningsår och jobb de egentligen kanske vill lämna, menar Anders Weihe.

Ett system med avgångsvederlag

Ett led i den processen skulle kunna vara att införa ett system med avgångsvederlag vid uppsägningar.

– LAS borde avskaffas och istället ersättas med ekonomiska styrmedel. Man prövar då inte längre om man får säga upp. Sedan kan skyddet vara större ju längre man har varit anställd, men det ska då ta sig uttryck i en högre kostnad för arbetsgivaren att säga upp, sa Anders Weihe.

Unionens förhandlingschef Niklas Hjert hade en annan bild av hur uppsägningar idag går till.

– Arbetsgivare har idag stora möjligheter att prova om en individ fungerar på arbetsplatsen. Mitt intryck är att även om vi ändrar på regelverket så blir det ändå samma tjat efteråt om att man inte vågar anställa, sa han.

LAS fyller sin funktion

Unionens förhandlingschef Niklas Hjert och IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic höll heller inte med om Anders Weihes lägesbeskrivning. De vill behålla LAS.

– Vi tror att den lokala förhandlingsprocessen i samband med neddragningar har ett värde. Därför ser vi en risk med ett avgångsvederlag. Förhandlingar skapar ett ansvarstagande genom hela processen, sa Niklas Hjert.

– Att skrota LAS är ett problem. Det fungerar inte så. Vi förhandlar om ekonomiska kompensationer ändå. Jag förespråkar att arbetsmarknadens parter ska sköta det här, sa Darko Davidovic.

Osäkra anställningsformer ökar

Men alla kunde konstatera att osäkra anställningsformer blir allt vanligare.

– Våra medlemmar vet inte om de kommer att ha ett jobb. Många har en anställning på några månader och sedan får de se om det blir några månader till. Medlemmarna kräver att vi gör något åt det, konstaterade till exempel Darko Davidovic.

Anders Weihe menar att LAS och dess starka skydd för tillsvidareanställningar får just det resultatet.

– Skälen att man vill visstidsanställa är för att inte få saklig grund-prövning och på så sätt få en bättre styrning av verksamheten, kontrade Anders Weihe med.

Anders Weihe menade också att ett slopande av LAS skulle främja kollektivavtalen eftersom LAS är en så pass störande faktor i förhandlingarna.

– LAS ger ett för dåligt utgångsläge för arbetsgivarna att förhandla fram kollektivavtal, sa han.

Vikten av kompetensutveckling

Seminariedeltagarna var dock överens om att större vikt bör läggas på kompetensutveckling. En ny undersökning från Kantar Sifo visar till exempel att trygghet inte hänger på lång anställningstid utan på kompetens och utbudet av jobb.

– Vi har inga system för kompetensväxling och karriärbyte utan att vara uppsagd. Vi måste utveckla sådana system. Att veta att man kan få ett nytt jobb skapar en mycket större trygghet än LAS, sa Anders Weihe.

På seminariet presenterade även forskaren Mats Glavå en ny bok om LAS: Vägval för anställningsskyddet.

Han vill inte ge några konkreta förslag men menade att en väg framåt skulle kunna vara att göra lagen semi-dispositiv, det vill säga möjlig att avtala bort den genom kollektivavtal.

– Då skulle parterna själva komma överens om hur det framtida anställningsskyddet ska utformas. Kanske med ett hot om att skrota regeln om krav på saklig grund om parterna inte kommer överens inom två år, menade Mats Glavå

Martin Berg

Publicerad av Martin Berg den 2018-04-19 - 12:12  #LAS