Anders Wallner, Ylva Johansson och Niklas Beckman
Foto: TT + pressbild

Regeringens utredare Anders Wallner, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och Niklas Beckman, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv.

Wallnerförslag om arbetstid till pappers­korgen – ”Glädjande”

Publicerat av Stina Bengtsson

Det blir ingen utökad begränsning för företags möjlighet att anpassa arbetstiden efter behov. Det står klart efter att regeringen har konstaterat att det inte finns tillräckligt stöd i riksdagen för en sådan förändring. ”Glädjande besked”, säger Niklas Beckman på Svenskt Näringsliv.

– Det är ett glädjande besked. Företagen måste ju ha möjlighet att själva anpassa hur tjänsterna utifrån förutsättningarna i verksamheten, säger Niklas Beckman, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv.

Det var i maj 2017 som regeringen tillsatte utredningen ”Hållbart arbetsliv över tid”. Utredaren, Anders Wallner, som tidigare har varit partisekreterare i Miljöpartiet, presenterade sin slutrapport i januari i år. Utredaren föreslog då att en arbetstagare som på grund av arbetsbrist har blivit erbjuden kortare arbetstid (det som vissa kallar hyvling) ska kunna avvisa det erbjudandet och ändå behålla sin plats i turordningen. Ett förslag som Niklas Beckman ser som problematiskt:

– Om exempelvis ett tjänsteföretag får förändrade mönster i när kunderna kommer, eller om ett företag får en ändrad orderingång, så måste ju företaget kunna anpassa arbetstiderna och kompetensen i företaget till det som är bäst för verksamheten, säger han.

– Risken är ju annars att hela verksamheten går under och då förlorar alla medarbetare jobben, säger Niklas Beckman och menar att det många gånger är bättre att få en något minskad arbetstid än att bli helt arbetslös.

För litet stöd

Men nu blir det alltså inget lagförslag. Regeringens samarbetspartier är negativa till Wallner-utredningens förslag och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson konstaterar att stödet för en förändring inte finns i riksdagen.

– Jag, och Socialdemokraterna, tycker att Wallners förslag är bra. Vi vill genomföra det. Jag tror att det skulle lösa en hel del problem, säger hon till tidningen Arbetet.

– Men nu har vi en överenskommelse mellan fyra partier som omfattar arbetsrätten. Och det betyder att vi måste vara överens mellan de fyra partierna innan vi lägger förslag. Det är min bedömning att det inte finns stöd för det här bland två av våra samarbetspartier, fortsätter Ylva Johansson.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2019-04-02 - 08:43  #Politik #Arbetsmiljö