Almedalen_torsdag

Visstidsanställningar väcker känslor på Almedalsseminarium

Publicerat av Carl Göransson

Visstidsanställningar behövs för flexibiliteten på arbetsmarknaden. Många som jobbar extra är visstidsanställda och ofta är det ett bra sätt för unga att komma in på arbetsmarknaden. Ändå höjs det röster för att användandet av visstidsanställningarna ska begränsas.

Flexibiliteten på arbetsmarknaden, visstidsanställningar och behovet av att kunna anpassa anställningar till olika säsongsbehov i företagen. Det var några av ämnena som diskuterades i ett seminarium om flexibilitet på den svenska arbetsmarknaden som Svenskt Näringsliv anordnade under Almedalsveckan.

– Det här med flexibilitet är mycket viktigt. I en värld där allt går snabbare måste man hela tiden anpassa förutsättningar för att bedriva verksamheten. Ett sätt att göra det är att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden, sade Christer Ågren, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Enligt Christer Ågren måste många företag hantera variationer i efterfrågan på de produkter eller tjänster som de tillhandahåller. Vissa perioder är det högtryck i verksamheten, medan det ibland finns väldigt lite att göra. För att det ska vara möjligt att hantera de här variationerna krävs det att arbetsmarknaden är flexibel.

Som argument mot visstidsanställningar påstår somliga arbetstagarorganisationer och politiker att användandet av dem ökat explosionsartat. Det är en bild som inte delas av Gabriella Larsson på Statistiska centralbyrån, SCB. Hon konstaterade att det inte skett någon markant uppgång av andelen visstidsanställningar, trots att det ofta påstås.

– Tittar man på 2000-talet har det inte skett så stora förändringar i andelen visstidsanställda. Samtidigt ser vi också att det är en större andel unga som har en tidsbegränsad anställning. Det kan förklaras med att det är många som jobbar extra, sade Gabriella Larsson, SCB.

Hon poängterade också att tidsbegränsade anställningar är ett bra sätt att komma in på arbetsmarknaden. Enligt henne är den vanligaste att få jobb en tidsbegränsad anställning. 80 procent av de arbetslösa som får jobb får det i form av en visstidsanställning.

Det är en bild som delades av Nima Sanandaji, som är samhällsdebattör och forskare.

– Visstidsanställningar är den viktigaste vägen bort från arbetslöshet och den viktigaste vägen till fast anställning. Många som får en fast anställning skulle inte fått den om de inte haft en visstidsanställning, sade han.

Det höll även Kristin Öster, ordförande för Saco Studentråd, med om. Enligt henne efterfrågar många unga flexibla anställningsformer då det bland annat passar bra med ett flexibelt schema för studenter. Samtidigt känner hon en oro för att människor fastnar i visstidsanställningar. Det är viktigt att man inte blir inlåst i olika former av tidsbegränsade anställningar, utan att man kan ta sig vidare till tillsvidareanställningar om man vill det.

Nima Sanandaji poängterade att de som fastnar i visstidsanställningar är oftast de som har lägst kompetens på arbetsmarknaden. De behöver utbildningsinsatser för att kunna få en tillsvidaretjänst.

Anna Lallerstedt, vd på Eriks restauranger, instämde i att behovet av visstidsanställningar är stort när det kommer till att klara olika säsongsbehov. Det är stor skillnad på vinter och sommar.

– En lunch på sommaren kan det gå åt 500 tallrikar, på en lunch i januari kan det gå åt 120. Vi behöver mer personal på sommaren och då är visstidsanställningar jättebra, sade Anna Lallerstedt.

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2015-07-02 - 19:32