FARTYG
Foto: TT

Vikande trend för svensk export

Från flera håll förmedlas en bild av att svensk ekonomi går som tåget. Men enligt SCB:s senaste handelsstatistik minskade exporten av svenska teknikvaror trendmässigt under 2016. "Vi kan inte ha högre löneökningar än våra konkurrentländer, utan behöver växla ned", säger Robert Tenselius, ekonom Teknikföretagen.

Den svenska ekonomin går på högvarv. Det betonades nyligen av både Finansdepartementet och flera bankekonomer. Men enligt Statistiska Centralbyråns senaste handelsstatistik minskade exporten av svensk teknikvaror trendmässigt under det gångna året. Under 2016 minskade exporten trendmässigt månad för månad, i oktober var den 3,5 procent lägre än motsvarande månad 2015.

– Jag ser det som ett tecken på att utvecklingen för svensk industri inte är så bra som den borde. Produktionsvolymens utveckling inom industrin har under senare år varit sämre än i viktiga konkurrentländer i Europa och inom OECD, säger Robert Tenselius, ekonom på Teknikföretagen.

Han betonar att företagens konkurrenskraft behöver stärkas framöver för att möta utmaningen.

– Både fack och arbetsgivare har ett intresse av att vi har en framgångsrik svensk industri. Arbetskraftskostnaden är avgörande för att stärka industrin. Vi kan inte ha högre löneökningar än våra konkurrentländer, utan behöver växla ned. Dessutom är det viktigt att förbättra flexibiliteten.

Finns det en risk att företag lämnar landet om utvecklingen fortsätter?

–Det finns ibland en felsyn där man tror att företagen antingen lämnar landet eller stannar kvar. Så enkelt är det inte alltid. Det kan dels handla om att små företag förlorar beställningar från utländska företag, dels att storföretag styr om sina volymer så att de lägger större produktion utomlands istället för i Sverige, säger Robert Tenselius.

Ofta lyfts motorfordonsindustrin fram som en bransch som går väldigt starkt. Enligt SCB:s siffror utvecklades branschens exportvärde svagt under 2016.

– Under 2015 gick motorfordonsbranschen väldigt bra och man hade tvåsiffriga tillväxttal hela året. 2016 innebar en viss avmattning, även om vi inte tror att den kommer att hålla i sig under nästa år.

Värre är läget för andra sektorer. Utvecklingen för exportvärdet i andra teknikbranscher har varit svag eller negativ under de två senaste åren.

– Maskinindustrin har länge haft det svårt. För en investeringsberoende bransch ger ett dåligt investeringsläge i Europa negativa konsekvenser, säger Robert Tenselius.

Publicerad av Redaktör den 2017-01-03 - 11:01  #Avtalsrörelse #Konjunktur #Konkurrenskraft