programmerare
Foto: TT

"Vi tappar kompetens till andra länder"

Publicerat av Daniel Mellwing

Många företag är helt beroende av utländsk kompetens. Men i dag försvåras rekryteringar av krångel och att duktiga människor utvisas på grund av bagatellartade misstag. Regeringen måste förändra situationen, och det är bråttom, betonar Carl-Johan Hamilton, vd på Ants. ”Situationen är allvarlig. Vi har en häftig IT-sektor i Sverige, men vi tappar kompetens till andra länder”, säger han.

Kompetensbristen är akut, inte minst inom kunskapsintensiva verksamheter. För många företag är det en nödvändighet att rekrytera från länder utanför EU, något som blev enklare efter en lagändring 2008. Många företag är helt beroende av möjligheten, betonade Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert, under ett seminarium som arrangerades av Svenskt Näringsliv och Centerpartiet.

– Arbetskraftsinvandring bidrar till välståndet med 10 miljarder kronor i produktionsvärde och 4 miljarder i skatteintäkter årligen, sade han.

Men det finns flera saker som inte funkar och som bromsar företag som vill växa och anställa. Processen är ofta krånglig, Migrationsverkets handläggningstider långa och bagatellartade misstag kan straffas hårt.

Bagatellartade misstag leder till utvisning

Exemplen där utländska talanger utvisas på lösa grunder, försumbara felaktigheter eller oavsiktliga misstag har varit många den senaste tiden.

Det har handlat om fall där arbetstagaren av misstag har fått för låg lön en enstaka månad (även om lönen övriga månader mer än väl har vägt upp), att arbetsgivaren har betalat fel sorts försäkring eller att jobbet har sökts på ”fel sätt”. Att arbetsgivarna har rättat till misstagen har inte spelat någon roll för Migrationsverket. I dag gäller att arbetstillstånd där arbets- och försäkringsvillkor inte når upp till kollektivavtal eller praxis inom yrket ska återkallas.

Många kritiska röster har legat på för en förändring, och till viss del har regeringen lyssnat. Just nu ligger en lagrådsremiss ute som innebär att arbetsgivare ska få en möjlighet att rätta till oavsiktliga eller mindre misstag innan en utvisning träder i kraft. Så har det inte varit tidigare, betonade Lars Westbratt, statssekreterare Justitiedepartementet.

– Enligt en dom från 2015 ska konsekvensen vara obligatorisk, och alltså inte ta hänsyn till omständigheter i det enskilda fallet. Det har inneburit att oavsiktliga och små misstag inte har kunnat rättas till. Men i vissa fall har följderna varit orimliga. Därför har vi tagit fram en lagrådsremiss till självrättelse, sade han.

Även om det inte är tillräckligt, menade han.

– I steg två ämnar vi också att utreda möjligheten att rätta till mindre misstag som skett hos en tidigare arbetsgivare, sade Lars Westbratt.

Men när en sådan utredning ska kunna sättas i verket är oklart. Inom kort kommer ett förslag att presenteras, menade han.

Under tiden lämnar kompetens landet

Under tiden drabbas allt fler av utvisningar. Förslagen från regeringen är långtifrån tillräckliga, betonade Johanna Jönsson, talesperson för migrationsfrågor på Centerpartiet, som efterfrågade en möjlighet för Migrationsverket att göra helhetsbedömningar.

– Förslagen stoppar inte problemet tillräckligt snabbt. Jag har pratat med krögare som fått stänga restaurangen på grund av att kocken ska utvisas på grund av en miss, vilket naturligtvis påverkar andra människor som jobbar där. Och huvudkontor flyttar till andra länder, sade hon.

Carl-Johan Hamilton, vd för Ants, som rekryterar programutvecklare i hela världen underströk vidden av problemet. En tredjedel av de som anställs kommer från länder utanför EU, inte minst från Syrien och Iran.

– Jag vill framhålla att situationen är allvarlig. Vi har en häftig IT-sektor i Sverige, men vi märker att människor inte längre är lika intresserade av att komma till Sverige. Ryktet sprids. Vi tappar kompetens till andra länder, nyligen tappade jag till exempel två konsulter till Tyskland, sade han.

Bråttom med en förändring

Arbetskraftsinvandraren Usman Asif från Pakistan jobbade extra vid sidan av studierna när hans arbetsgivare av misstag räknade fel på hans lön. Misstaget rättades till, vilket accepterades. Men nu, när han också har bytt arbetsgivare, gör Migrationsverket en annan bedömning och förlänger inte hans arbetstillstånd. Han tvingas därför lämna landet och sitt kvalificerade jobb på dataföretaget Sellbransch

– Det är ungefär som att jag körde 50 kilometer i timmen igår när det fanns en 50-skylt, men att jag i dag ska straffas för att skylten har bytts ut till en 30-skylt.

Det är oerhört bråttom med en förändring, betonade Carl-Johan Hamilton.

– Tiden går, det är dags för regeringen att snabba på. Det är frustrerande att se så många lämna, det gör mig uppriktigt ledsen, sade han.

Migrationsverket tolkar lagen fel

Enligt Clarence Crafoord, vd för Centrum för Rättvisa, finns lösningen egentligen redan på plats. Han menar att Migrationsverket gör en alldeles för snäv tolkning av lagen.

– Migrationsverket påstår att de måste besluta på det här sättet, men så är det inte. Proportionalitetsprincipen gäller i svensk rätt, eftersom EU-rätten står över svensk lag. Om den principen tillämpades skulle de här människorna inte behöva utvisas. Men Migrationsverket driver en egen tes, ganska systematiskt också, vilket inte är en myndighets uppgift, sade han.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-06-16 - 21:57  #Kompetensförsörjning