Visstid
Foto: Pressbilder

”Vi har inget annat val än att anställa på visstid”

Publicerat av Stina Bengtsson

Varje år går ungefär 70 000 personer från visstidsanställning till tillsvidareanställning. 80 procent av dem som får visstidsanställningar kommer från arbetslöshet. Enligt SCB är tidsbegränsade anställningar en vanlig ingång till arbete, inte minst bland unga och utlandsfödda. Men vad betyder möjligheten till visstidsanställningar för företagen? Arbetsmarknadsnytt har frågat två företagare inom olika branscher.

Hotel Tylösand, beläget mitt i sanddynerna med utsikt över Kattegatt, fungerar som ett nav för besöksnäringen i den lilla badorten Tylösand och är även mycket viktig för turismen i hela Halmstads kommun. Utan hotellet hade det inte funnits lika många andra restauranger, hotell, vandrarhem, minigolfbanor, kiosker och annat i närområdet. Vd Elisabeth Haglund berättar att hotellet har ungefär 170 årsanställningar, men att antalet medarbetare varierar mycket över året.

– Vi vill ju tillsvidareanställa så mycket som möjligt, men det går inte, säger hon.

Hotellet har ungefär 125–130 tillsvidareanställda medarbetare, men alla arbetar inte heltid. På sommaren består arbetsstyrkan av runt 400 personer. Sommarpersonalen är bland andra ungdomar från närområdet, säsongsanställda som jobbar i fjällen eller Alperna på vintern och elever från restaurangskolor.

Ständigt varierande efterfrågan

Men det är inte bara under sommarsäsongen som behovet förändras. Den här veckan, i november, varierar antalet gäster kraftigt från dag till dag. Ena dagen 30 middagsgäster, andra dagen nästan 700. Och så ser det ut konstant under höst och vår.

– Vi behöver våra visstidsanställda. Och många av dem vill ju inte heller vara tillsvidareanställda, berättar Elisabeth Haglund. Hon exemplifierar med bartendern som har gått över till att bli mäklare, men som vill ha en fot kvar i baren och därför kommer in och jobbar någon gång i månaden.

Elisabeth Haglund har varit vd på Hotel Tylösand i 16 år. Under de åren har hon inte behövt varsla personal en enda gång, vilket också har varit hennes mål.

– Skulle vi behöva dra ner på visstidsanställningarna och öka tillsvidareanställningarna så skulle det vara en katastrof ekonomiskt. Och då skulle vi genast behöva börja varsla folk, säger hon.

Lagen kräver tidsbegränsade anställningar

Roberth Klarquist är vd för Libra Assistans i Falun. Han berättar att hela verksamheten bygger på projektanställningar.

– Jag vill kunna erbjuda tillsvidareanställningar, men lagen begränsar det, säger han.

Libra Assistans arbetar med personlig assistans enligt Lagen om stöd och service. Alla kunder är personer som har rätt till personlig assistans enligt beslut från Försäkringskassan. Men sådana beslut gäller bara i två år innan de måste omprövas. Och eftersom lagen säger att brukarna själva aktivt ska välja sina assistenter finns det ingen möjlighet att tillsvidareanställa.

– Vi har inget annat val än att anställa på visstid, berättar Robert Klarquist.

Nästan 16 000 personer var år 2016 berättigade till assistansersättning, enligt Försäkringskassan. Drygt 10 000 av dem har valt att använda har valt att använda sig av privata assistansförmedlare, som Libra Assistans. Roberth Klarqvist berättar att förutsättningen för att Libra Assistans och andra assistansföretag ska överleva är just att kunna anställa på visstid.

Problem med tillsvidareanställning

– Om Försäkringskassan gör nya bedömningar i assistansbehovet, baserat på nya tolkningar av lagen, eller att brukaren har blivit friskare, så minskar behovet av assistenten. Och eftersom assistenten är anställd direkt kopplad till brukaren, så blir det problem om personen är tillsvidareanställd, säger han.

Inom assistansbranschen är marginalerna små. Arbetsmarknadsnytt har tidigare skrivit om underfinansieringen i assistansreformen och hur företag tvingas dra ner på kvaliteten för att ersättningsnivåerna inte har ökat i samma takt som lönerna.

– Det finns inga marginaler till att ha övertalighet, avslutar Roberth Klarquist.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-11-13 - 22:44  #Avtalsrörelse #Kollektivavtal