Bygg
Foto: Jessica Gow/TT

Växande kompetensbrist i byggbranschen

Publicerat av Jakob Stenberg

Byggbranschen ropar efter medarbetare, främst personer med högskoleutbildning. Att branschen riskerar att bromsa in hjälper inte mot bristen. Det saknas 50 000 personer bara för att täcka de kommande pensionsavgångarna.

På söndag är sista ansökningsdag till landets högskolor och universitet. För många studenter finns goda möjligheter till arbete framöver. Det konstaterar Arbetsförmedlingen i en ny prognos.

– Med en avslutad högskoleutbildning har man i de flesta fall goda jobbmöjligheter. Detta gäller både nu och på längre sikt, även den dag konjunkturen vänder nedåt, säger Annelie Almérus, analytiker på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

På myndighetens lista över arbeten som kräver högskoleutbildning finns flera yrken inom byggindustrin, inte minst diverse civilingenjörsyrken.

– Ser vi på åldersstrukturerna och behoven i byggsektorn så kommer det att behövas folk framöver. Våra medlemsföretag har länge påtalat problemet. Yrkesarbetare behövs också, men allra störst är behovet av mer kontorsbundna arbeten, som ingenjörer, arbetsledare och liknande, säger Lars Tullstedt, expert på kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier.

Förra året var över 300 000 personer sysselsatta i byggindustrin. I år beräknas antalet öka med 2,8 procent. Det må låta mycket, men räcker inte på långa vägar. Under de kommande fem åren har industrin behov av 50 000 nya medarbetare, bara för att täcka pensionsavgångar.
Inte minst saknas det kvalificerad arbetskraft bland såväl ingenjörer, platschefer och arbetsledare.

Sveriges Byggindustrier efterfrågar fler utbildningsplatser inom området samhällsbyggnad.

–Högskolorna följer intekonjunkturutvecklingen. Begränsningen av hur många studenter högskolorna får betalt för skapar intern dragkamp om utbildningsplatserna. Med andra ord, det är inte självklart att det blir fler utbildningsplatser bara för att det är det som efterfrågas.

Även bostadsbyggandet lär spela roll framöver. Enligt en rapport från Sveriges Byggindustrier väntas bostadsbyggandet avstanna under nästa år.

– Bostadsbyggandet verkar bromsa in, men det innebär inte att problemen har byggts bort. Politiska beslut som amorteringskrav och liknande påverkar utvecklingen. Det lägger lite sordin på utvecklingen.

Johan Lindholm, ordförande för Byggnads, har kritiserat Sveriges Byggindustrier för att måla upp en alltför dyster bild av framtiden.

– Istället för att måla upp katastrofscenarier borde BI fokusera på hur vi, tillsammans i byggbranschen, ska ta oss an våra gemensamma utmaningar: att bygga fler billiga bostäder för att få bort den bostadsbrist som finns och få fler att vilja bli byggnadsarbetare, säger Johan Lindholm till Byggnadsarbetaren.

Lars Tullstedt på Sveriges Byggindustrier håller inte med om beskrivningen, men lyfter fram att det även framöver kommer att behöva byggas mycket över hela landet.


– Det är ett faktum att bostadsbyggandet bromsar in väsentligt och det finns flera problem som behöver få en lösning, inte minst hyresregleringen och de tuffa villkoren för nya på bostadsmarknaden. Men det finns annat byggande som står på tur, till exempel upprustningen av miljonprogrammen, energieffektivisering och infrastruktursatsningar. Där staten eller kommuner är beställare är det inte de privatekonomiska villkoren som begränsar.

Jakob Stenberg

Publicerad av Jakob Stenberg den 2018-04-13 - 13:21  #Kompetensförsörjning