AMN_TSP
Foto: Hasse Holmberg / TT

Vart fjärde företag drabbat av hamnkonflikten

Publicerat av Stina Bengtsson

En fjärdedel av företagen i Göteborg med omnejd har påverkats av konflikten i Göteborgs hamn. Av dem som har påverkats har drygt hälften tvingats vidta åtgärder för att minimera de negativa effekterna av konflikten. Det visar en undersökning som Svenskt Näringsliv har genomfört.

”Indirekt påverkar hamnkonflikten ALLA bolag i vår region i och med att hamnens åtaganden minskar”, skriver en av respondenterna i Svenskt Näringslivs enkätundersökning. Och många av svaren indikerar att det framför allt är krångel med försenade leveranser som skapar problem för företagen. Men det finns flera företag som har drabbats av ekonomiska förluster.

Förlorar pengar

Andreas Olsson Rådberg är vd för IMW Personal, ett bemanningsföretag inom transport. Hans medarbetare är lastbilschaufförer och företaget har ofta uppdrag åt kunder som jobbar med Göteborgs hamn. Hans kunder och därmed också hans eget företag är till stor del beroende av godsflödet i hamnen.

– Periodvis finns det inget att göra. Eftersom min personal är anställd måste jag ju ändå betala deras löner, vilket innebär att företaget förlorar pengar, säger han.

Än så länge har han inte tvingats säga upp någon personal, men om hamnkonflikten fortsätter menar han att det kan finnas risk för det.

– Det är svårt att sia om hur det kommer att se ut på sikt, säger han. Men om det håller på i flera år kan jag behöva säga upp personal.

Förtroendefråga

Många av Andreas Olsson Rådbergs kunder åker nu på andra hamnar, eftersom de inte längre kan lita på att Göteborgs hamn fungerar. De väljer dyrare lösningar som de vet fungerar istället.

– Det är en förtroendefråga, säger Andreas Olsson Rådberg.

Tommy Blomqvist är vd för Matkompaniet som är importörer och grossister av matvaror, framför allt kolonialvaror. De har lager i Borås och distribuerar till hela Norden. Bland deras kunder finns ICA, Axfood, Coop och Martin & Servera.

– Vi har fått många förseningar och många av våra varor går nu på andra hamnar, säger han.

Förseningarna har drabbat kunderna, som inte har fått sina leveranser i tid.

Tommy Blomqvist är kritisk till Hamnarbetarförbundets agerande i konflikten.

– Det här är en strejk som inte känns berättigad. De har ju redan ett avtal, säger han.

Om undersökningen:

Undersökningen gjordes bland Svenskt Näringslivs företagarpanel i Västra Götaland och genomfördes mellan 7 och 19 juni. 478 företag svarade på enkäten, vilket innebär en 40-procentig svarsfrekvens. Kantar Sifo hjälpte till med arbetet.

26 procent av de svarande sa att deras företag har påverkats av konflikten. 51 procent av dem som hade påverkats svarade att de har vidtagit åtgärder för att minimera de negativa effekterna av konflikten i Göteborgs hamn.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-06-21 - 20:28  #Konflikt #Hamnkonflikten