Logo
Logo
Nyhet11 maj 2017 - 16:05

Varsel om strejk och lockout på måleriområdet

Intensiva förhandlingar om ett nytt Måleriavtal har pågått den senaste månaden, utan att parterna har kommit överens. I dag har Svenska Målareförbundet varslat om strejk och blockad som kan bryta ut den 22 maj, och sedan trappas upp. Måleriföretagen har svarat med varsel om spegellockout.

Målarbild
Foto: Simon Paulin / SvD / TT

Björn Hellman, Måleriföretagens vd, är besviken, inte minst eftersom arbetsgivarna tidigt i förhandlingarna släppte sitt yrkande om en arbetsgrupp som skulle titta på debitering av mätningsavgifter. Dessutom har Måleriföretagen presenterat flera bud inom märket på 6,5 procent på tre år, som ligger i linje med vad Målareförbundet vill ha, betonar han.

– Jag är besviken, om än inte förvånad, över fackets agerande. Deras varsel bygger på medvetet felaktiga tolkningar av våra avsikter. Vi har under hela förhandlingen försökt att gå Målareförbundet till mötes och komma fram till en överenskommelse som gynnar bägge parter. Men Målareförbundet har inte varit intresserade av att kompromissa. Att Målareförbundet vill lösa förhandlingen genom stridsåtgärder är enbart destruktivt och något som hela branschen förlorar på, säger han.

I ett pressmeddelande har Målareförbundet i punktform tagit upp flera orsaker till varslet. En punkt handlar om arbetstidens förläggning, en annan handlar om påslag till de med lägst löner. Förbundet skriver: ”Hur kan Måleriföretagen på fullt allvar mena att livspusslet för den anställde underlättas om den ordinarie arbetstiden kan förläggas mellan klockan 05.00-20.00 och med möjlighet till arbetsdagar på ända upp till 15 timmar i sträck?”.

Måleriföretagen har i sitt senaste bud bland annat erbjudit möjlighet för medarbetare att komma överens om individuella arbetstider, en låglönesatsning, förbättrad pension, riktade satsningar på prislistan, utökad arbetstidsförkortning och satsningar på arbetsgrupper kring jämställdhet och framtida kompetensförsörjning. Trots detta väljer nu Målareförbundet att rikta varsel mot bland annat Måleriföretagens yrkande om en mer flexibel arbetstidsförläggning, betonar Björn Hellman.

– Att måleribranschen står inför en konflikt i år igen är mycket olyckligt. Dessutom kommer både arbetsgivare och deras medarbetare få ett sämre avtal nu än om vi hade lyckats nå en överenskommelse på egen hand. Vi har tagit ett grepp kring stora och viktiga frågor för branschen, och det bud vi presenterade var till stora delar en fördel för medarbetarna. Jag är därför ganska övertygad om att Målareförbundet gör många av sina medlemmar besvikna, säger han.

Varslet bryter i ett första skede ut den 22 maj och berör över 500 arbetsplatser och två företag som får stänga hela sin verksamhet, uppger Måleriföretagen. Nu kopplas Medlingsinstitutet in.

Som ett direkt svar på Målareförbundets strejk och blockad har Måleriföretagen nu svarat med spegellockout.

– Som bransch- och arbetsgivarorganisation måste vi ta tillvara våra medlemmars intressen. Att göra en spegellockout är därför helt nödvändigt. Måleriföretagen har under hela förhandlingsperioden arbetat hårt för att parterna skulle kompromissa och därmed kunna nå en överenskommelse. Jag kan bara beklaga att Målareförbundet är ett stridslystet fackförbund som väljer konflikt före förhandling i år igen, säger Björn Hellman, vd Måleriföretagen.

#Konflikt
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist