Logo
Logo
Nyhet9 december 2020 - 08:12

Varsel om konflikt inom bemanning – kan drabba svensk infrastruktur

LO varslar om konflikt på bemanningsområdet. Bakom varslet står alla LO-förbund. Varslet, som är en tvåstegsraket, drabbar bland andra Volvo och Göteborgs hamn. ”Märket är tydligen inte tillräckligt för LO”, säger Patrik Eidfelt på Kompetensföretagen.

Foto: TT

Det så kallade Bemanningsavtalet, det vill säga kollektivavtalet mellan Almega Kompetensföretagen och LO, ska enligt det varsel som igår kväll inkom till Kompetensföretagen bidra ”till konkurrens på likvärdiga villkor mellan företagen samt att kollektivavtalet där ska säkerställa likvärdiga villkor mellan uthyrd personal och anställda vid kundföretagen”. Enligt LO uppfyller inte Kompetensföretagens bud dessa villkor.

– Trots långa förhandlingar har vi inte lyckats att nå fram till en uppgörelse med motparten varför vi tvingas att vidta dessa åtgärder som alla LO-förbunden står bakom, säger Kent Ackholt, samordningsansvarig på LO för det gemensamma bemanningsavtalet.

Kompetensföretagens förbundsdirektör Patrik Eidfelt beklagar LO:s konflikthot.

– Vi har erbjudit lösningar inom de ramar som arbetsmarknadens parter bestämt i och med Industriöverenskommelsen, säger han i ett uttalande.

– Jag beklagar att LO-förbunden har valt att säga upp avtalet och lägga ett varsel om konflikt, istället för att fortsätta förhandla, säger Patrik Eidfelt.

Enligt honom vill LO inte följa den tecknade pensionsöverenskommelse om avräkning på kostnaden för införande av avtalspension som har ingåtts mellan Svenskt Näringsliv och LO.

– Vi har en överenskommelse på arbetsmarknaden om lönenivå, det så kallade märket, men detta är tydligen inte tillräckligt för LO, säger Patrik Eidfelt.

Om varslet

Varslet inkom till Kompetensföretagen den 8 december klockan 21.30.

I ett första steg genomförs en nyanställnings-, övertids- och mertidsblockad mot alla företag anslutna till Almega Kompetensföretagen och påverkar arbetsplatser och företag som hyr in personal från dessa företag. Blockaden innebär att ingen får nyanställas under tiden, oavsett anställningsform, och att ingen får utföra arbete inom avtalets tillämpningsområde utanför ordinarie arbetstid. Stridsåtgärderna träder i kraft fredagen den 18 december klockan 06.00.

Det andra steget innebär total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av anställda inom Bemanningsavtalets tillämpningsområde på åtta arbetsplatser och företag som hyr in personal från företag som omfattas av Bemanningsavtalet. Bland de drabbade arbetsplatserna finns Volvo Personvagnar och APM Terminals i Göteborgs hamn. Det senare skulle, om stridsåtgärderna träder i kraft, kunna få svår inverkan på den svenska importen och exporten.

Andra steget träder, om parterna inte kommer överens, i kraft den 7 januari klockan 06.00.

Märket på svensk arbetsmarknad, lönenormeringen som avtalas mellan industrins parter, ligger på 5,4 procents kostnadsökning över 29 månader. Hittills har alla avtal som har tecknats i årets avtalsrörelse landat på märket.

#Avtalsrörelse#Industriavtalet#Avtalsrörelse#Kompetensföretagen#Almega#LO#Patrik Eidfelt#Lönebildning#Industriavtalet
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist