Varningen: Ta inte ut tjänstepensionen för snabbt

Publicerat av Anders Carlsson

Allt fler tar ut sin tjänstepension snabbt, på mindre än tio år. Det gör att ett antal goda år kan förbytas i betydligt sämre ekonomi när tjänstepensionskassan är tömd. Nu vill AMF införa en varningstext som upplyser om konsekvenserna av ett snabbt uttag av tjänstepensionen.

Hur länge kommer jag att leva?

Det är naturligtvis omöjligt att svara på men har en stor betydelse för ekonomin och livskvaliteten åren efter pensioneringen. En ledtråd är att vi idag lever minst 20 år efter att 65-årsgränsen är passerad. För ett ökat antal pensionärer kan det faktumet ge en kalldusch och en betydligt sämre ekonomi än planerat. Det beror på att allt fler väljer bort det livslånga perspektivet när det gäller tjänstepensionen och istället tar ut den under en kortare tid.

Färsk statistik från AMF visar att 58 procent av tjänstepensionskapitalet hos AMF tas ut tidsbestämt, vilket är den högsta siffran någonsin. Den genomsnittliga uttagstiden, för dem som väljer bort livsvarig utbetalningstid, är åtta år och en månad.

Det ska alltså jämföras med att den som går i pension idag lever i snitt drygt 20 år efter pensionering, många år efter att tjänstepensionskassan är tömd.

– Att ta ut hela tjänstepension på några få år leder till ett stort inkomstbortfall när man ska klara sig på bara allmän pension och eventuella privata besparingar. Informationen behöver bli bättre om fördelarna med livsvarig utbetalning, inte minst när utbetalningsreglerna blir mer flexibla i framtiden, säger Dan Adolphson Björck, Trygghetsekonom på AMF, under ett seminarium.

De som istället väljer att låta pensionsutbetalningarna rulla på under hela det återstående livet får en mer överblickbar och stabil ekonomi och det kan även bli en bra affär eftersom tjänstepensionen fortsätter att betalas ut även till dem som lever längre än genomsnittet.

Snabb utbetalningstakt riskerar också att bli ett samhällsekonomiskt problem när enskilda personer får svårt att klara utgifterna för sjukvård- och tandläkarbesök, de egna kostnaderna för äldrevård samtidigt som de kan bli berättigade till statliga bostadstillägg.

Enligt Dan Adolphson Björk finns ett antal orsaker till varför en kort tids högre pensionsinkomst lockar mer än en lägre, långsiktig utbetalning

– Det kan handla om viljan att ha pengar under de första åren när men är pigg och frisk eller en oro över att inte leva tillräckligt länge. Många känner också en osäkerhet över att politikerna, staten verkligen kan garantera pensionen i det långa loppet, säger han.

De ökande snabbuttagen av tjänstepensionerna oroar pensionsförvaltarna och Dan Adolphson Björk efterlyser dels en ökad diskussion kring pensionen längre ner i åldrarna, dels ett utökat informationsarbete kring konsekvenserna av ett snabbt uttag.

– Ett sätt är att förlänga minimitiden för uttag. Idag är den fem år och kan ökas till minst tio år istället. Arbetsmarknadens parter har historiskt tagit ett stort ansvar genom tjänstepensionen. Staten ska vara huvudansvarig men parterna kan till exempel arbeta fram ett system där bara halva den intjänade summan kan tas ut efter eget val.

– Slutligen bör det finnas en konkret, obligatorisk varningstext hos alla pensionsbolag som visar på de privatekonomiska konsekvenserna när tjänstepensionen är slut.

Anders Carlsson

Publicerad av Anders Carlsson den 2019-03-12 - 15:05