Containrar
Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

Varningen: Nya strejker i hamnarna förödande för svenska företag

Publicerat av Stina Bengtsson

Två timmars strejk här och där – kan det verkligen skapa några problem? Ja, enligt dem som Arbetsmarknadsnytt har talat med så kan Hamnarbetarförbundets varsel om konflikt ställa till stor skada. ”Det här är förödande för svenska företag”, säger Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel.

Per Hidesten

– Hamnarbetarförbundet lägger all kraft för att försöka skada arbetsgivarnas verksamheter, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

Foto: Heléne Grynfarb
Tomas Undin

– Det här är förödande för svenska företag och för förtroendet för svenska hamnar, säger Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel.

Hamnarbetarförbundet har lagt varsel om total arbetsnedläggelse två timmar i stöten på en mängd hamnar runt om i landet. Enligt ordförande Eskil Rönér har förbundet valt tider och platser som kan orsaka ”mest skada”. Hamnarnas planering av lossning och lastning är minutiös och minsta störning kan påverka arbetet för dagar framöver, vilket kan resultera i att fartyg kan bli liggande till havs under tiden. Och det är inte sällan de fartygen är lastade med färskvaror.

– Kan man inte lossa eller lasta så går ju den dagen bort. Det är inte som bussar eller lastbilar som kan gå varje timme, säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten.

– Det här behärskar Hamnarbetarförbundet och de vet att man skadar verksamheterna, fortsätter han.

– Vi har tidigare aldrig haft någon medlem som har sagt att de till exempel har fått kassera flera ton paprika, men det är den typen av konsekvenser som det här kan få naturligtvis, säger Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel.

Ett av varslen handlar om övertids-, nyanställnings- och inhyrningsblockad hos Shorelink i Piteå, Skellefteå och Luleå. Blockaden ska, om den träder i kraft, pågå i två veckor.

– Blockaden innebär att om det uppstår ledigheter, sjukdomar och liknande, så blir det direkt ett jätteproblem, säger Per Hidesten.

Historien ger extra osäkerhet

Både Per Hidesten och Tomas Undin understryker att historien med de många konflikterna kopplade till Hamnarbetarförbundet ger en extra osäkerhet för hur långdragen den nya konflikten kan bli och vilka följdverkningar den kan få. Det är mycket bekymmersamt, anser branschföreträdarna.

Just nu planerar företagen som transporterar varor via de berörda hamnarna för konsekvenserna av konflikten. Enligt Per Hidesten blir de dagar som strejkerna genomförs förlorade för företagen, men om konflikten blir långdragen kan det bli fråga om att planera om rutter. Tomas Undin påtalar att när konflikten pågick i Göteborgs hamn valde vissa företag att helt sluta transportera varor via Göteborg. Istället gick många fartyg via till exempel Rotterdam. Sedan fraktades varorna till Sverige på långtradare, något som ger en betydligt större miljöpåverkan än vid sjötransporter.

– Det här är förödande för svenska företag och för förtroendet för svenska hamnar, säger han.

– Man kan aldrig vara säker på att verksamheten fungerar i den hamn som man knyter upp sig mot, fortsätter Tomas Undin.

– Det här stör planeringen. Kan vi räkna med att hamnarna är öppna nu eller kommer det bli en lång rad av trassel? undrar Per Hidesten.

– Nu är det en situation där företagen måste fundera på hur de ska styra flödena, fortsätter han och poängterar särskilt att i de tre nordliga hamnarna som utsätts för blockad kan problemen bli omfattande.

Bekymrad över svenskt konkurrenskraft

Per Hidesten berättar att hans medlemmar är frustrerade. Själv är han bekymrad över Sveriges konkurrenskraft och tillförlitlighet.

– Hamnarbetarförbundet lägger all kraft för att försöka skada arbetsgivarnas verksamheter. Det finns ett kollektivavtal och det ska ge fredsplikt, säger han och menar att det är ett systemfel att andra fackförbund kan gå in och rikta konflikter i sådana lägen.

– Den svenska modellen bygger på att man ska ha ett kollektivavtal och ordning och reda, fortsätter han.

– Det som är självklart på den absoluta majoriteten av arbetsplatser i Sverige, nämligen att när man har tecknat avtal, så gäller fredsplikt, det gäller alltså inte i hamnarna, säger Tomas Undin och poängterar att hamnarna utgör en trång getingmidja som varor måste passera.

Det förslag om förändring i konflikträtten som LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv kom överens om i somras är nu ute på remiss. Planen är att det ska bli verklighet vid årsskiftet. Både Per Hidesten och Tomas Undin tycker att det går för långsamt.

– Vi hade velat se att det här blev snabbkört, så att lagändringarna hade kunnat träda ikraft vid halvårsskiftet. Det är fortfarande Svensk Handels önskemål att det här nu behandlas med den skyndsamhet som situationen kräver för att få lagstiftningen på plats, säger Tomas Undin.

– Hamnarbetarförbundet är väl medvetna om det här och tar nu sin sista chans att försöka hindra företagens möjligheter att säkerställa ordning och reda för framtiden, säger Per Hidesten.

Samtliga varsel inkomna 14 januari klockan 14

Berörd hamn

Tid

Varslad åtgärd

Vad innebär åtgärden?

Konfliktåtgärder fr.o.m. 23 januari 2019

Helsingborgs Hamn AB (556024–0979)

23 januari 2019 kl 09.00-11.00

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

SCA Logistics AB (556431-6965), Sundsvall

23 januari 2019 kl 12.00-14.00

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

Yilport Gävle AB (559007-6898), Granudden

23 januari 2019 kl 21.00-23.00

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

Copenhagen Malmö Port AB (556027-4077)

23 januari 2019 kl 07.00-09.00

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

CMP Norra Hamnen AB (559061-3963)

23 januari 2019 kl 07.00-09.00

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

SCA Logistics AB (556431-6965), Holmsund

23 januari kl 09.00-13.00

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

Kvarkenhamnar AB (556975-9037)

23 januari kl 09.00-13.00

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

Söderhamns Stuveri och Hamn AB (556025-7809)

23 januari 2019 kl 07.00-09.00

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

Karlshamns Hamn AB (556016-9467)

23 januari 2019 kl 09.30-11.30

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

ShoreLink AB (556053–7168)

23 januari 2019 kl 08.00 – 6 februari 2019 kl 23.59

Övertidsblockad, nyanställningsblockad och inhyrningsblockad

  • Övertidsblockaden avser samtliga anställda i Piteå, Skellefteå och Luleå och innebär att förbundets medlemmar där under den aktuella perioden inte kommer att utföra övertidsarbete.

  • Under tiden gäller även nyanställnings- och inhyrningsblockad (inklusive förbud mot utnyttjande av behovsanställd arbetskraft, s.k. ’extringar’) mellan klockan 16.00 och 07.00 på måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar samt från klockan 16.00 på fredagar till och med klockan 07.00 på måndagar. Det innebär att inga medlemmar i Hamnarbetarförbundet kommer att acceptera att ta anställning eller hyras in som inhyrd arbetskraft under perioden. Det gäller även så kallad behovsanställning.

Konfliktåtgärder fr.o.m. 24 januari 2019

SCA Logistics AB (556431-6965), Sundsvall

24 januari 2019 kl 18.00-20.00

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

Yilport Gävle AB (559007-6898), Granudden

24 januari 2019 kl. 21.00-23.00

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

Karlshamns Hamn AB (556016-9467)

24 januari 09.30-11.30

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

Logent Ports & Terminals AB (556785-6322), Stockholm

24 januari 2019 kl. 07.00-10.00

Total arbetsnedläggelse (inte passagerarservice på färjorna)

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden (med undantag för passagerartrafik).

Stockholms Hamn AB (556008-1647)

24 januari 2019 kl 07.00-10.00

Total arbetsnedläggelse (inte passagerarservice på färjorna)

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden (med undantag för passagerartrafik).

 

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2019-01-16 - 13:06  #Konflikt #Kollektivavtal #Hamnkonflikten