Logo
Logo
Nyhet16 januari 2019 - 13:01

Varningen: Nya strejker i hamnarna förödande för svenska företag

Två timmars strejk här och där – kan det verkligen skapa några problem? Ja, enligt dem som Arbetsmarknadsnytt har talat med så kan Hamnarbetarförbundets varsel om konflikt ställa till stor skada. ”Det här är förödande för svenska företag”, säger Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel.

Containrar
Foto: Björn Larsson Rosvall / TT
Per Hidesten
– Hamnarbetarförbundet lägger all kraft för att försöka skada arbetsgivarnas verksamheter, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.
Foto: Heléne Grynfarb

Hamnarbetarförbundet har lagt varsel om total arbetsnedläggelse två timmar i stöten på en mängd hamnar runt om i landet. Enligt ordförande Eskil Rönér har förbundet valt tider och platser som kan orsaka ”mest skada”. Hamnarnas planering av lossning och lastning är minutiös och minsta störning kan påverka arbetet för dagar framöver, vilket kan resultera i att fartyg kan bli liggande till havs under tiden. Och det är inte sällan de fartygen är lastade med färskvaror.

– Kan man inte lossa eller lasta så går ju den dagen bort. Det är inte som bussar eller lastbilar som kan gå varje timme, säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten.

– Det här behärskar Hamnarbetarförbundet och de vet att man skadar verksamheterna, fortsätter han.

– Vi har tidigare aldrig haft någon medlem som har sagt att de till exempel har fått kassera flera ton paprika, men det är den typen av konsekvenser som det här kan få naturligtvis, säger Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel.

Ett av varslen handlar om övertids-, nyanställnings- och inhyrningsblockad hos Shorelink i Piteå, Skellefteå och Luleå. Blockaden ska, om den träder i kraft, pågå i två veckor.

– Blockaden innebär att om det uppstår ledigheter, sjukdomar och liknande, så blir det direkt ett jätteproblem, säger Per Hidesten.

Historien ger extra osäkerhet

Både Per Hidesten och Tomas Undin understryker att historien med de många konflikterna kopplade till Hamnarbetarförbundet ger en extra osäkerhet för hur långdragen den nya konflikten kan bli och vilka följdverkningar den kan få. Det är mycket bekymmersamt, anser branschföreträdarna.

Just nu planerar företagen som transporterar varor via de berörda hamnarna för konsekvenserna av konflikten. Enligt Per Hidesten blir de dagar som strejkerna genomförs förlorade för företagen, men om konflikten blir långdragen kan det bli fråga om att planera om rutter. Tomas Undin påtalar att när konflikten pågick i Göteborgs hamn valde vissa företag att helt sluta transportera varor via Göteborg. Istället gick många fartyg via till exempel Rotterdam. Sedan fraktades varorna till Sverige på långtradare, något som ger en betydligt större miljöpåverkan än vid sjötransporter.

– Det här är förödande för svenska företag och för förtroendet för svenska hamnar, säger han.

– Man kan aldrig vara säker på att verksamheten fungerar i den hamn som man knyter upp sig mot, fortsätter Tomas Undin.

– Det här stör planeringen. Kan vi räkna med att hamnarna är öppna nu eller kommer det bli en lång rad av trassel? undrar Per Hidesten.

– Nu är det en situation där företagen måste fundera på hur de ska styra flödena, fortsätter han och poängterar särskilt att i de tre nordliga hamnarna som utsätts för blockad kan problemen bli omfattande.

Bekymrad över svenskt konkurrenskraft

Per Hidesten berättar att hans medlemmar är frustrerade. Själv är han bekymrad över Sveriges konkurrenskraft och tillförlitlighet.

– Hamnarbetarförbundet lägger all kraft för att försöka skada arbetsgivarnas verksamheter. Det finns ett kollektivavtal och det ska ge fredsplikt, säger han och menar att det är ett systemfel att andra fackförbund kan gå in och rikta konflikter i sådana lägen.

– Den svenska modellen bygger på att man ska ha ett kollektivavtal och ordning och reda, fortsätter han.

– Det som är självklart på den absoluta majoriteten av arbetsplatser i Sverige, nämligen att när man har tecknat avtal, så gäller fredsplikt, det gäller alltså inte i hamnarna, säger Tomas Undin och poängterar att hamnarna utgör en trång getingmidja som varor måste passera.

Det förslag om förändring i konflikträtten som LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv kom överens om i somras är nu ute på remiss. Planen är att det ska bli verklighet vid årsskiftet. Både Per Hidesten och Tomas Undin tycker att det går för långsamt.

– Vi hade velat se att det här blev snabbkört, så att lagändringarna hade kunnat träda ikraft vid halvårsskiftet. Det är fortfarande Svensk Handels önskemål att det här nu behandlas med den skyndsamhet som situationen kräver för att få lagstiftningen på plats, säger Tomas Undin.

– Hamnarbetarförbundet är väl medvetna om det här och tar nu sin sista chans att försöka hindra företagens möjligheter att säkerställa ordning och reda för framtiden, säger Per Hidesten.

Samtliga varsel inkomna 14 januari klockan 14

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden (med undantag för passagerartrafik).

#Hamnkonflikten#Konflikt#Kollektivavtal
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist