Martina Elfgren-Lilja, Anders Weihe
Foto: Pressbild + TT

Välkommet alliansförslag om Arbetsförmedlingen

Publicerat av Henrik Sjögren och Stina Bengtsson

Alliansen lägger ner Arbetsförmedlingen om de vinner valet. Tanken är att marknaden ska öppnas upp för fristående aktörer och resurserna i första hand ska satsas på dem med störst behov. Arbetsgivarna välkomnar förändringen. Saco är mer neutrala.

Alliansen vill lägga ner Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form om det blir maktskifte efter valet i höst. Nu har de fyra alliansledarna presenterat vad de vill se istället. I en artikel på DN Debatt skriver Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund och Ebba Busch Thor att ”vår arbetsmarknad kännetecknas av långvariga och stora matningsproblem. Samtidigt som många inte får in en fot på arbetsmarknaden larmar företag om enorma rekryteringsproblem”.

För att komma till bukt med problemen föreslår Alliansen bland annat att Arbetsförmedlingens roll renodlas till att göra en bedömning av de arbetssökandes behov samt följa upp den arbetssökandes rättigheter och de krav som ställs på vederbörande.

Matchningsfunktion till fristående aktörer

De föreslår också att matchningsfunktionen öppnas upp för fristående aktörer. Dessutom vill de reducera insatserna för dem som har god chans att snabbt komma in på arbetsmarknaden för att på så sätt frigöra resurser till dem som har mest behov.

Men vad tycker arbetsmarknadens parter om Alliansens förslag? Arbetsmarknadsnytt har frågat några representanter för såväl fack som arbetsgivare.

Martina Elfgren-Lilja är tillförordnad förbundsdirektör för Bemanningsföretagen. Alliansens förslag stämmer väl överens med deras uppfattning.

– Detta ligger i linje med den proposition som Almega Bemanningsföretagen och Utbildningsföretagen lade fram för ungefär ett år sedan. Det handlar egentligen inte om att lägga ner Arbetsförmedlingen. Snarare om att kraftigt reducera de utförande uppgifterna och renodla myndighetsutövningen, säger Martina Elfgren-Lilja.

Alliansens förslag innebär att de utförande uppdragen att matcha arbetslösa personer mot arbetsmarknadens behov ska läggas ut på privata utförare.

"Mycket väl rustade"

– Våra medlemsföretag står mycket väl rustade inför en sådan förändring. Det är ju vi som kan det här. Vi sätter 250 000 personer i arbete varje år och av dessa är det 55 000 som är utlandsfödda. De utlandsfödda får i snitt jobb inom en månad efter att de kommer i kontakt med oss, säger Martina Elfgren-Lilja.

Hon påpekar att Arbetsförmedlingen kraftigt har brustit i sitt uppdrag och hänvisar till det arbete som de själva har initierat om att förbättra verksamheten.

– Arbetsförmedlingen har själva insett hur illa de har skött sitt uppdrag. Endast 15 procent av alla jobb förmedlades genom Arbetsförmedlingen. Våra företag levererar bevisligen och då är vi också bäst skickade för uppdraget, säger Martina Elfgren Lilja.

Alliansens förslag innebär också en form av incitamentsprogram där ersättningssystemet i första hand ska premiera övergångar till reguljär sysselsättning och i andra hand sysselsättning med subventionerade anställningar. Ju längre ifrån arbetsmarknaden den arbetssökande står, desto högre ersättning. 

– Jag tycker att det är lämpligt att våra företag får ersättning efter resultat. Sedan är det viktigt att myndighetsutövningen är stark och rättssäker. Statens roll ska vara att kontrollera att utförarna uppfyller de uppdrag de är satta att göra, säger Marina Elfgren-Lilja.

"All anledning att bygga vidare"

Anders Weihe, chefsjurist på Teknikföretagen, är också positiv till Alliansens debattartikel, som ligger helt i linje med vad de själva anser.

– Våra medlemsföretag anser att privata bemanningsföretag är bra på att matcha personer till de företag där de ska arbeta och lyckas väsentligt bättre med detta än Arbetsförmedlingen. Det finns all anledning att bygga vidare på den modellen, säger Anders Weihe.

Teknikföretagen har länge varit engagerade i frågan om att reformera Arbetsförmedlingen i grunden – ett arbete som har bedrivits i linje med Alliansens debattartikel.

– Arbetsförmedlingen har inte haft rätt förmåga att sköta sina upphandlingar och följa upp kvaliteten. Vi har sett många fiaskoartade upphandlingar genom åren, som till exempel de ökända jobblotsarna där upphandlingen ledde till astronomiska kostnader per varje förmedlat jobb.

Även Anders Weihe är positiv till den modell som föreslås där företagen får betalt utifrån svårighetsgrad och resultatuppfyllnad.

– Kritiker har lyft farhågor om att företag endast skulle välja de lätta fallen och att man väljer bort de fall som står allra längst från arbetsmarknaden. Med rätt utformade ersättningsregler och skyldigheter att ta sig an även svåra fall kan man undvika det problemet, säger Anders Weihe.

Inte samma negativa bild

På Saco är åsikterna kring Alliansens förslag inte särskilt starka.

– Vi har inte samma negativa bild av Arbetsförmedlingen som Alliansen, men det är klart att det alltid finns saker som kan göras bättre, säger pressansvarige Carl Fredrik Johansson.

Han betonar att det numera finns många fler akademiker i landet än tidigare och att det är viktigt att matchningen fungerar för dem.

– Här finns det potential, säger Carl Fredrik Johansson.

Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne välkomnar Alliansens förslag.

– Det här borgar för omfattande förändringar under den kommande mandatperioden. Svenska företag och arbetssökande förtjänar en arbetsförmedling värd namnet, säger hon i en kommentar.

Arbetsmarknadsnytt har kontaktat IF Metall för kommentarer. De har inte återkommit.

Henrik Sjögren Stina Bengtsson

Publicerad av Henrik Sjögren och Stina Bengtsson den 2018-04-04 - 16:02