arbetsmarknad
Foto: Bertil Ericsson/TT

Utrikes födda ungdomar halkar efter

Arbetslösheten bland ungdomar sjunker, enligt Arbetsförmedlingens senaste siffror. Men gapet mellan inrikes och utrikes födda ungdomar växer. På ett år har utrikes födda ungdomar med arbetslöshet mer än ett år ökat med drygt 20 procent.

Arbetslösheten bland ungdomar i åldrarna 18-24 år minskar, visar Arbetsförmedlingens senaste statistik. På ett år har ungdomar som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd minskat med 12,6 procent.

– Vi ser att arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas i positiv riktning, det återspeglas genom en stigande sysselsättning och minskande arbetslöshet, särskilt bland unga, säger Mats Wadman, analyschef på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Men om man delar upp ungdomarna i inrikes och utrikes födda ser det inte alls lika ljust ut. Gapen mellan grupperna växer. Arbetslösheten bland utrikes födda ungdomar i åldrarna 18-24 har ökat markant det senaste året, enligt statistiken. Utrikes födda ungdomar med arbetslöshet mer än ett år har ökat med över 20 procent på ett år.

– Utvecklingen visar att hela samhället måste fortsätta arbetet med att påskynda inträdet på arbetsmarknaden för dem som är nya i Sverige, säger Mats Wadman.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) menar att det är en väntad utveckling.

– Vi har en ökad andel i arbetsför ålder som är utrikesfödda och vi har ett mycket starkt tillflöde nu av nyanlända till Arbetsförmedlingen, för det är ju där man hamnar när man fått uppehållstillstånd, sade hon till TT i april.

– Det viktiga nu är att arbetslöshetstiden blir så kort som möjligt innan människor kommer i arbete, och det är det som är största fokus för regeringen. Det handlar om, som arbetsförmedlingen säger, att satsa mycket mer på tidiga insatser, svenska från dag ett och tidig kartläggning av kompetenser, sade hon.

Publicerad av Redaktör den 2016-06-02 - 17:30