AMN_27-4
Foto: Erik Svensson/TT

Utdragen hamnkonflikt ökar kraven på ändrade konfliktregler

Publicerat av Daniel Mellwing

Hamnkonflikten i Göteborg trappas upp. Nu kräver de borgerliga partierna i Göteborg att regeringen griper in och ändrar konfliktreglerna. "Läget har blivit ohållbart. Vi anser att det finns ett systemfel", säger Jonas Ransgård, moderat oppositionsledare i Göteborg, till Di.

Idag klockan 16 bryter nya stridsåtgärder från Hamnarbetarförbundets avdelning 4 ut i Göteborgs hamn. Den här gången handlar det om övertids-, nyanställnings- och inhyrningsblockad som pågår till och med den 30 juni. I onsdags reagerade företaget APM Terminals på Hamnarbetarförbundets senaste varsel genom att svara med spegellockout som träder i kraft den 19 maj.

Den långdragna konflikten i Göteborgs hamn skapar oro i hela landet. Det senaste året har containerhamnen gått på 60 procents kapacitet, tågpendeltrafik har lagts ned och företag letar efter andra transportvägar. Förra veckan varnade exempelvis skogskoncernen Stora Enso för att de kommer att lämna hamnen om konflikterna inte upphör snart.

– Konflikten innebär stora problem på sikt. Rederier och andra aktörer upplever att hamnen inte är säker att köra varor i, vilket gör att de väljer andra hamnar. Hamnens dåliga rykte är ett oerhört problem, sade Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren, nyligen i en intervju med Arbetsmarknadsnytt.

I dagsläget har APM Terminals avtal med fackförbundet Transport som omfattar alla hamnarbetare, men företaget drabbas ändå av konflikter. Hamnarbetarförbundet, som saknar kollektivavtal och därför inte har fredsplikt, missbrukar konfliktmöjligheten som lagstiftningen ger dem, betonar arbetsgivarsidan som den senaste tiden har ökat trycket på regeringen att förändra konfliktreglerna, så att ett tecknat kollektivavtal innebär fredsplikt.

Eskil Röner, Hamnarbetarförbundets ordförande, klargör vad de vill uppnå med konfliktåtgärderna.

– Ett likvärdigt förhållande som den fackliga organisationen Transport har så att vi kan företräda våra medlemmar fullt ut genom ett avtal, sade han till Sveriges Radio för en tid sedan.

Även från politiskt håll ökar nu trycket på regeringen. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna vill se förändringar och håller med om att fredsplikt ska gälla när det finns kollektivavtal. De tre borgerliga allianspartierna som sitter i opposition i Göteborg kräver nu att regeringen ska gripa in för att lösa hamnkonflikten.

– Vi har in i det längsta hoppats att parterna ska hitta en lösning, men upptrappningen visar tvärtom att detta hotar att bli än värre med förödande och oacceptabla konsekvenser för svensk industri och konkurrenskraft, säger Jonas Ransgård, moderat oppositionsledare i Göteborg, till Dagens Industri.

– Läget har nu blivit ohållbart. Vi anser att det finns ett systemfel och att enda lösningen är att ändra i regler och lagstiftning, fortsätter han.

En viktig förändring som de tre partierna vill se är en proportionalitetsprincip. Det skulle innebära att eventuella stridsåtgärder inte skulle vålla orimligt stora kostnader för motparten och tredje man.

Än så länge finns dock ingen lösning i sikte på den långdragna konflikten. Dagens Industri uppger att Hamnarbetarförbundet inom kort ska ta ställning till hur de ska förhålla sig till APM Terminals varsel om spegellockout som träder i kraft den 19 maj.

– Makten att lösa denna 40-åriga konflikt har politikerna, sade Joakim Ärlund, vd Sveriges Hamnar, i ett pressmeddelande häromdagen.

Läs mer om hamnkonflikten:

Stora Enso hotar lämna Göteborgs hamn

Hamnkonflikt ökar trycket på ändrade konfliktregler Hamnkonflikt ökar trycket på ändrade konfliktregler

Hamnkonflikten intensifierar krav på ändrade konfliktregler Hamnkonflikten intensifierar krav på ändrade konfliktregler

Ytterligare stridsåtgärder i Göteborgs hamn Ytterligare stridsåtgärder i Göteborgs hamn

Fortsatt låst i hamnkonflikten Fortsatt låst i hamnkonflikten

Hamnstrejk får arbetsgivare kräva ändrade konfliktregler Hamnstrejk får arbetsgivare kräva ändrade konfliktregler

Sverige – landet med de mest generösa konfliktreglerna Sverige – landet med de mest generösa konfliktreglerna

Ett 30-tal varslas i Göteborgs hamn Ett 30-tal varslas i Göteborgs hamn

Spansk hamnkonflikt slår mot svenska hamnar

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-05-15 - 16:07  #Konflikt #Hamnkonflikten