Logo
Logo
Nyhet17 mars 2020 - 12:03

Uppdaterad: Detta gäller när dina medarbetare blir coronasjuka

Artikeln uppdaterad 6 april. Har du en medarbetare som är coronasjuk eller är du som företagare själv sjuk. Vad gäller angående sjuklön, karensavdrag, läkarintyg och smittbärarpenning? Experten Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan, ger uppdaterade svar.

Foto: Isabell Höjman/TT
Cecilia Udin

– Regeringen har nu beslutat att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de redovisar i arbetsgivardeklarationen från och med april 2020. Detta gäller för de sjuklönekostnader som arbetsgivaren har i april och maj. I praktiken ska arbetsgivaren betala ut sjuklön till sina medarbetare precis som vanligt och sedan ersätter Försäkringskassan arbetsgivaren via skattekontot. Försäkringskassan kommer att besluta om ersättningen månadsvis, så snart som möjligt efter att arbetsgivaren har lämnat sin arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Den första krediteringen kommer därmed att göras efter den 12 maj 2020.

Vad betyder det för mina sjuka medarbetare. Var ska de sjukanmäla sig?

– Medarbetare som är sjuka ska även i fortsättningen anmäla detta till sin arbetsgivare. Arbetsgivaren betalar ut sjuklönen som vanligt och får sedan ersättning via en kreditering av skattekontot (se svar på tidigare fråga).

Regeringen har även föreslagit att läkarintyget under sjuklöneperioden tillfällig avskaffas. Vad innebär det?

– För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig. Det slopade kravet gäller under de första 14 dagarna och gäller även retroaktivt från och med den 13 mars. Försäkringskassan har i nuvarande situation även beslutat att inte kräva läkarintyg till och med dag 21, men om medarbetaren är sjuk lägre än 21 dagar måste han eller hon lämna in ett läkarintyg vid ansökan om sjukpenning. Försäkringskassan kommer att behöva fatta fler tillfälliga beslut med anledning av detta. Även vid vård av sjukt barn är kravet på läkarintyg vid dag åtta avskaffat.

Vad gäller för egenföretagare som själva blir sjuka?

– Om du är egenföretagare med enskild firma har regeringen beslutat att du kan söka ersättning för din egen karens från och med den 11 mars till den 31 maj 2020. Som egenföretagare ersätts du med ett schablonbelopp på 804 kronor före skatt och ersättningen gäller retroaktivt från den 11 mars. Från och med den 7 april kommer det att finnas en e-tjänst på forsakringskassan.se på Mina Sidor för att ansöka om ersättning för karens. Ersättningen betalas ut inom fem arbetsdagar.

Hur fungerar det tillfälligt slopade karensavdraget? Ska jag som företagare fortsätta att göra karensavdrag för de medarbetare som är sjuka?

– Ja, arbetsgivaren ska fortsätta att göra karensavdrag som vanligt för sjuka medarbetare trots att regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensen från den 11 mars. Medarbetarna kan i stället ansöka retroaktivt om ersättning för karens från 11 mars och framåt. Den som är anställd ersätts med ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt. Från och med den 7 april kommer det att finnas en e-tjänst på forsakringskassan.se på Mina Sidor för att ansöka om ersättning för karens. Ersättningen betalas ut inom 5 arbetsdagar. Om du är egenföretagare ersätts du med ett schablonbelopp på 804 kronor före skatt. Om medarbetaren är föräldraledig eller anställd utan sjuklön ska de istället ansöka om sjukpenning direkt till Försäkringskassan och då kommer karensavdrag inte heller att göras.

Om jag har en medarbetare som är smittad? Vad gäller då?

– Om medarbetaren är smittad av coronaviruset kan han eller hon söka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan. För att få det krävs ett beslut från en läkare om att personen är avstängd från arbetet enligt smittskyddslagen. Om smittbärarpenning beviljas betalar Försäkringskassan ersättning från första dagen, alltså inte arbetsgivaren.

Om min medarbetare har en anhörig som är sjuk på grund av coronaviruset och därför är satt i karantän, ska jag då betala sjuklön?

– Arbetsgivaren ska bara betala sjuklön när medarbetaren är sjuk och har nedsatt arbetsförmåga. Inte om en anhörig är sjuk. Jag skulle dock råda medarbetaren att ringa 1177 Vårdguiden och följa deras råd. Det är möjligt att en läkare kan göra bedömningen att medarbetaren ska stängas av från sitt jobb för att minska smittspridningen och i så fall kan medarbetaren ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan.

Om skolan som min medarbetares barn går på stänger. Kan min medarbetare vabba då? Kan min medarbetare få föräldrapenning då?

– Nej, inte på grund av stängningen av skolan. Tillfällig föräldrapenning, vård av sjukt barn, gäller bara när barnet är sjukt. Däremot kan medarbetaren eventuellt använda sig av vanlig föräldrapenning förutsatt att det finns dagar kvar i försäkringen och barnet är i rätt ålder.

Vart ska jag som företagare vända mig för att få råd?

– Gå in på Försäkringskassans hemsida. Där finns tydlig information om vad som gäller och vi länkar även till andra myndigheter som till exempel Folkhälsomyndigheten och till Vårdguiden 1177. Det är jättebra om man läser där innan man eventuellt ringer. Vi svarar gärna och är tillgängliga men vi har ett högt tryck och då får vi alla hjälpas åt.

Har Försäkringskassan beredskap att hantera alla sjukanmälningar och betala ut sjukpenning?

– Vi har en väldigt stabil organisation och extremt kompetenta medarbetare och idag finns ingen indikation på att vi inte skulle klara vårt uppdrag, tvärtom. Vi upplever ett ökat tryck främst genom frågor som kommer in från allmänheten och företagare, och vi ser även en ökning i ansökningar av smittbärarpenning och vab. Vi hanterar detta genom att omfördela resurser och snabbutbilda medarbetare som idag jobbar med andra förmåner så att olika delar av organisationen kan stötta varandra. Vi kommer fortsätta göra det allteftersom situationen förändras.

#Sjukskrivningar#Coronakrisen#Sjukskrivningar#Coronakrisen
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist