Volvo V70
Foto: TT

Uppåt för bilindustrin - svagt för övriga branscher

Bilindustrin fortsätter att visa upp starka resultat. Samtidigt går det trögt för andra teknikbranscher. Det visar Teknikföretagens senaste konjunkturbarometer. "Till de positiva inslagen i företagens rapporter hör att utnyttjandet av befintlig produktionskapacitet nu ökat tydligt", säger Anders Rune, chefekonom Teknikföretagen.

Bilindustrin går som tåget efter en tillfällig svacka i produktionen under sommaren. Orderingången ökar i ungefär samma omfattning från hemma- och från exportmarknaden. Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets sista kvartal. Undersökningen omfattar uppgifter från 522 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 635 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 78 procent säljs på export

Bortsett från bilindustrins starka utveckling är läget inom industrin splittrat. Inom fem av teknikindustrins åtta branscher av leverantörer visas minskande ordervolymer på export.

– Trots att bilindustrin återigen har en bättre orderingång är det oförändrat svagt för leverantörer sammantaget och det gäller även för bilindustrins leverantörer där exportorderingången fortsatt minska, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en kommentar.

Konjunkturrapporten visar även att bristen på yrkesarbetare minskar marginellt, men att behovet av ingenjörer ökar tydligt.

– Till de positiva inslagen i företagens rapporter hör att utnyttjandet av befintlig produktionskapacitet nu ökat tydligt. När det gäller efterfrågan på personal är den nu något svagare för yrkesarbetare men samtidigt betydligt högre för tekniker/ingenjörer, säger Anders Rune.

Enligt Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometern för november i år, har industriföretagens produktionsplaner justerats upp och indikerar en betydligt starkare produktionstillväxt än normalt de närmaste månaderna. Högre förväntningar på produktionsvolymen har inte uppmätts sedan maj 2011.

Publicerad av Redaktör den 2016-12-13 - 10:03  #Avtalsrörelse #Konjunktur