Skolan_mellan
Foto: Jessica Gow / TT

Undermålig skola hotar svensk konkurrenskraft

Publicerat av Carl Göransson

Den svenska skolan behöver genomgå genomgripande förändringar, enligt en ny rapport från OECD. Det krävs högre status för läraryrket, ökade krav på eleverna och mer ordning i klassrummen, annars kan Sveriges konkurrenskraft stå hotad på sikt.

Efter de chockerande resultaten i PISA-mätningen i slutet av 2013 har skolan debatterats flitigt i den svenska politiken. I måndags släppte OECD sin rapport om hur de sjunkande kunskapsresultaten ska vändas och hur den svenska skolan ska stärkas.

– En av OECD:s slutsatser är att den svenska skolans stora problem inte är brist på pengar. I ett internationellt perspektiv har vårt utbildningssystem gott om resurser. I stället måste befintliga skolresurser användas smartare, säger Fredric Skälstad, skolpolitisk expert på Svenskt Näringsliv.

OECD även efterlyser även en attitydförändring i klassrummen – kraven och förväntningarna på eleverna måste öka. Enligt rapporten är det också viktigt att läraryrkets status stärks och att karriärvägarna för lärarna blir fler. Även jämlikheten mellan olika kommuner och skolor måste öka och resurser måste inriktas på att stärka svagare skolor.

– Den svenska skolan står inför stora utmaningar och nu krävs en kraftsamling för att stärka utbildningsväsendet.  Om inte utvecklingen vänder ser vi på sikt att det svenska näringslivets konkurrenskraft står hotad i takt med att flera länder går om oss i kunskapsnivå, avslutar Fredric Skälstad, skolpolitisk expert på Svenskt Näringsliv.

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2015-05-05 - 17:57  #Konkurrenskraft