Logo
Logo
Nyhet14 november 2017 - 22:11

Undantag från turordning fick företagen att anställa

Företag som får göra undantag från turordningsreglerna i Las växer snabbare än företag som inte får göra det. Och Anders Bornhäll på HUI Research tror att om fler företag får möjlighet att göra undantag, så skulle det innebära fler jobb.

Anders Bornhäll
Foto: Pressbild

Anders Bornhäll har i en tredelad studie analyserat effekterna av undantagen från turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd, Las, som infördes under 2001.

– Nyanställningarna ökar tydligt bland de som får göra undantag, säger han.

– Tidigare forskning visar också att undantagen ökar produktiviteten och minskar sjukskrivningarna, fortsätter han.

Det var 2001 som reformen, ganska hastigt, genomfördes, berättar Anders Bornhäll. Resultatet blev att företag med tio anställda eller färre fick undanta två personer från turordningslistan.

– Förändringen gick fort och utformningen var osäker in i det sista. Företagen hann inte anpassa sig, vilket gav oss forskare en möjlighet att studera effekterna mer ingående. Vi kunde göra ett så kallat naturligt experiment, med två tydliga kontrollgrupper, de som fick göra undantag och de som inte fick göra det, säger han.

Anders Bornhälls resultat visar att företag med färre än elva anställda hade en högre tillväxt i antal sysselsatta än företag med fler än elva anställda. Nettoanställningarna ökade alltså mer bland de som fick göra undantag än de som inte fick göra det. Företagen växer upp till tio anställda, sedan finns det en tydlig tillväxtbarriär.

– Resultaten visar även att företag med precis tio anställda blev mindre benägna att anställa fler, eftersom de var rädda för att då passera tröskeln och bli av med undantagsmöjligheten, säger Anders Bornhäll.

Det finns inget stöd i studierna att äldre arbetskraft skulle missgynnas av undantagen. Inget pekar på att de skulle få en sämre position, betonar han. Däremot kan han peka ut en tydlig vinnargrupp: Ungdomar.

– Unga, som tidigare varit arbetslösa eller utanför arbetsmarknaden. Det är främst de som nyanställs, säger han.

– Trots att det rör sig om en relativt liten reform, som i vissa fall kan rundas via förhandlingar mellan fack och arbetsgivare, har den haft starka effekter, påpekar han.

Tudelningen på svensk arbetsmarknad är en av landets största utmaningar. Arbetslösheten bland inrikes födda ligger runt fyra procent, medan arbetslösheten bland utrikes födda är drygt 20 procent. Turordningsreglerna har en tendens att förstärka ”insider-outsider problemet”, menar Anders Bornhäll.

– Insiders skyddas och kan förhandla till sig högre lön på bekostnad av outsiders. Det skapas barriärer, exempelvis för utrikes födda med låga kvalifikationer, säger han.

– Ju längre från arbetsmarknaden du är, desto mindre aktuell är du när företagen ska anställa, fortsätter han.

Anders Bornhälls slutsats och policyrekommendation är att utöka reformen. Det vill säga antingen undanta fler personer eller låta fler företag få undanta två personer.

– Kanske skulle man tillåta företag med upp till 25 eller 50 anställda undanta personer från turordningsreglerna? Det tror jag skulle ge positiva resultat, avslutar Anders Bornhäll.

#Kollektivavtal#LAS
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist