PET-flaskor och iPhone
Foto: Mostphotos

Uddeholm: Hamnkonflikten kan ha kostat oss 100 miljoner

Publicerat av Stina Bengtsson

20 miljoner kronor i direkta kostnader. Så mycket har stålföretaget Uddeholm förlorat på Hamnkonflikten i Göteborg. Men räknas ”badwill” in kan förlusterna vara så stora som 100 miljoner kronor, enligt företagets vd Johnny Sjöström. ”Man känner sig maktlös”, sa han på ett seminarium.

Johnny Sjöström, vd för Uddeholm

Johnny Sjöström, vd för Uddeholm.

Foto: Stina Bengtsson

Uddeholm är Värmlands största privata arbetsgivare med 950 medarbetare. I år fyller företaget 350 år. Kunderna är företag som Apple, Samsung, Toyota, Ray-Ban och andra stora multinationella företag. Uddeholms nisch är tillverkning av en särskild sorts stål, verktygsstål, som används för att forma till exempel PET-flaskor, mobiltelefonskal och solglasögon.

– Ungefär 85 procent av alla PET-flaskor som tillverkas runt om i världen formas i vårt material och i stort sett alla mobiltelefoner formas i vårt material, berättade vd Johnny Sjöström på det seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade om kostnaderna för konflikten i Göteborgs hamn.

Uddeholm har en mycket stor andel kunder i Kina. Det gör att 65 procent av alla transporter går sjövägen och all sjötransport har gått via Göteborgs hamn.

– Det har funkat bra fram till år 2016. Då började det bli ett brus, sa Johnny Sjöström.

Inga containrar att lasta i

De första problemen innebar att det inte fanns några containrar att lasta i. I och med det gick det inte att skicka varor och det blev svårt att planera produktionen.

– Det gav ökade kostnader, men det blev också svårt att få ut material i den omfattning som vi ville, sa Johnny Sjöström.

År 2017 blev problemen värre. Visserligen kunde Uddeholm behålla vissa leveranser via Göteborg, men det var inte problemfritt.

– Vi märkte att våra leveranser till Asien hade försenats avsevärt, sa Johnny Sjöström.

Använde tåg

Då beslutade företaget att lägga om transporterna till tåg. Framför allt gällde det transporterna till Kina. Det kostade företaget tre gånger så mycket som att transportera sjövägen, men fördelen var att godset kom fram snabbare, vilket var nödvändigt eftersom lagren i Asien hade börjat tömmas.

Normalt ligger Uddeholms kostnader för transport på mellan 90 och 120 miljoner kronor per år.

– De direkta kostnaderna för konflikten i Göteborgs hamn landade på ungefär 20 miljoner kronor. Och det är bara direkta kostnader. Den indirekta delen är förseningar, utebliven försäljning, försämrad artikelservice, konstaterade Johnny Sjöström, som uppskattar en totalkostnad för problemen på grund av konflikten i Göteborgs hamn till ungefär 100 miljoner kronor.

Uddeholm har hela tiden arbetat för att kunderna ska fortsätta handla från dem och inte hitta andra leverantörer.

Pedagogisk utmaning

Företaget ägs av Voelstapine som är registrerat på den österriska börsen. Under hela konfliktperioden var ägarna bekymrade över utvecklingen.

– Det var en pedagogisk utmaning att försöka förklara för dem vad som orsakade förseningarna och vad vi kunde göra för att påverka dem, berättade Johnny Sjöström.

– Man kände sig ganska maktlös, fortsatte han.

Johnny Sjöström förklarade att denna typ av händelser påverkar ägarnas inställning till fortsatta investeringar.

– De förlitar sig på att servicen ska fungera i Sverige, som har ett högt kostnadsläge när det gäller arbetskraft och höga skatter. Om det är höga kostnader och dålig infrastruktur – vad är det som motiverar att vara kvar?, sa han och framhöll att även kunder i andra länder inte accepterar en strejk i Sverige som ursäkt för försenade leveranser.

”Extremt frustrerande”

– För oss har hamnkonflikten varit extremt frustrerande, fortsatte han.

Johnny Sjöström poängterade att han inte är insatt i själva konflikten.

– Men däremot är jag väldigt insatt i konsekvenserna, sa han och berättade om mindre företag i Värmland, som på grund av att de inte har någon förhandlingskraft inte heller hade någon försäljning under hela konfliktperioden.

– Är man ett litet företag så kan man gå under. Det kan vi ju inte tillåta. Där måste vi ta ett ansvar allihop, sa han.

Johnny Sjöström konstaterade att hamnkonflikten har varit tuff för Uddeholm och för många andra företag. För hans eget företag har de nu kunnat löst problemen för egen del. De har återgått till att transportera all sjöfart via Göteborgs hamn, men de har en reservplan ifall problemen skulle komma tillbaka.

– Förtroendet för Göteborgs hamn är skadat, sa han.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2018-05-22 - 15:18  #Konflikt #Kollektivavtal #Hamnkonflikten