Plånbok.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Tusenlappar mer för senare pension

Publicerat av TT

Att förlänga arbetslivet ett år kan öka pensionen med flera tusenlappar varje månad. En tumregel är att pensionen ökar mellan sex och elva procentenheter i månatlig utbetalning för varje extra år i arbete efter 65, enligt en ny rapport från Pensionsmyndigheten.

Många faktorer påverkar den slutliga pensionen och genom vissa livsval kan du påverka hur du kommer att leva som pensionär. Stor påverkan har exempelvis arbetslivets längd, om du arbetar heltid eller deltid och om du har en tjänstepension via en arbetsgivare.

För de flesta är en av de faktorer som har störst positiv påverkan på den slutliga pensionen att fortsätta arbeta efter 65 års ålder. Att förlänga arbetslivet med ett år kan öka bruttopensionen, det vill säga pensionen före skatt, med mellan 1 800 och 3 300 kronor varje månad, baserat på Pensionsmyndighetens beräkningar. Myndigheten har utgått från ett standardtypfall som är en person som började arbeta vid 23 års ålder, i dag är 44 år och har en månadslön på 30 000 kronor.

Att tidigarelägga pensionen får motsatt effekt. För varje år tidigare man går i pension, jämfört med att pensioneras vid 65, minskar bruttopensionen med mellan fem och sex procentenheter, enligt myndigheten. Det gäller dem som inte får utfyllnad av garantipension.

Senarelägga pension

Fler år i slutet av arbetslivet har större effekt än att börja arbeta i tidig ålder.

– Framför allt beror det på att man arbetar ett antal år extra, och därmed tjänar in ytterligare pensionskapital, samtidigt som pensioneringsåldern skjuts framåt med samma antal år. Det innebär att det kapital du sparat ihop ska delas på färre antal år, vilket får en stor effekt på den månatliga pensionsutbetalningen, säger Hannes Nilsson, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Att exempelvis börja heltidsarbeta vid 28 års ålder, jämfört med att börja vid 23, kan kompenseras genom att arbeta upp till 67 års ålder.

Från det år man fyller 66 år gäller också andra skatteregler vilket får en positiv effekt för den som tar ut pensionen sent.

Avgifter påverkar

Andra viktiga element som påverkar den slutliga pensionen är avgifter till pensionsförvaltare och avkastning på kapitalet.

– En procentenhet extra i avgift får stor betydelse på ett sparande på 30-40 år. Se över avgifterna. De är något man ganska enkelt kan påverka, säger Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Men det finns också de som inte tjänar på att arbeta fler år. Det gäller de som haft en väldigt låg inkomst under livet.

– Det är framför allt garantipensionären där det finns bestämmelser kring maxbelopp, säger Hannes Nilsson.

Fakta: Hur olika faktorer påverkar pensionen

Några tumregler:

Deltidsarbete mellan fem och tio år minskar den månatliga pensionen med mellan 1,1–2,7 procentenheter för varje ytterligare tio procentenheter man går ner i arbetstid jämfört med heltid.

Ett privat sparande på 500 kronor i månaden under en tioårsperiod (sparande med avdragsrätt) ökar den månatliga pensionen med mellan 300 och 600 kronor i månaden före skatt.

Ett motsvarande privat sparande på ett investeringssparkonto (sparande utan avdragsrätt) leder till en ökning av den månatliga pensionen med omkring 300 och 600 kronor av redan skattade pengar. Att spara 500 kronor med avdragsrätt motsvarar att spara 360 kronor utan avdragsrätt.

En procentenhet extra i avgift per år innebär att dagens pensionskapital kommer att ha minskat med över 30 procent efter 40 år. Om sparandet börjar i dag och fylls på varje år innebär en procentenhet extra i avgift en minskning med 21 procent efter 40 år.

Storleken på den totala pensionen ökar successivt med mellan cirka tre och tio procent för varje ytterligare procentenhets avkastning inom premie- och tjänstepensionen, eller i det privata sparandet. Det motsvarar cirka 800 till 2 800 kronor högre bruttopension per månad. Arbetslivets längd skapar de stora variationerna.

En person som tar ut sin pension före 65 års ålder betalar ungefär 26 procent i skatt och den som tar ut pensionen efter 65 betalar ungefär 17 procent i skatt.

Källa: Pensionsmyndigheten

TT

Publicerad av TT den 2019-08-19 - 15:58  #Politik #Lön #Pensioner