Stan
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Turismbranschen jobbmotor - "Regelkrånglet måste minska"

Publicerat av Anders Carlsson

Det är inom turismnäringen som jobben finns. Tillväxten är nästan tre gånger större där än på övriga arbetsmarknaden. Det visar siffror från Tillväxtverket som visar att 175 000 människor nu arbetar inom branschen som vill växa än mer – trots regelkrångel och aviserade momshöjningar. "Vad Sverige behöver är förslag som gör det enklare och billigare att anställa", säger Jonas Siljhammar, vd.

Turism och besöksnäring växer stark och är idag en av de snabbast växande branscherna i Sverige. Förra året ökade omsättningen med 7,4 procent och stannade på rekordnivån 317 miljarder, närmare tre procent av BNP. Det visar siffror som Tillväxtverket presenterade idag.

I sin tur gör det turistnäringen till en allt viktigare jobbskapare, bara under förra året skapades 10 600 nya jobb och det är femte året i rad som antalet sysselsatta inom turistnäringen ökar.

– Det är fantastiskt att turismen och besöksnäringen växer så kraftigt. Det skapar jobb i hela Sverige. Siffrorna visar också att vi är en stor och betydelsefull näring i Sverige, säger Jonas Siljhammar, vd på Visita.

Sysselsättningstillväxten inom turismen, förra året arbetade sammanlagt 175 800 personer i näringen, har varit särskilt stark under de två senaste åren och visar på en betydligt högre tillväxttakt jämfört med den totala sysselsättningen i Sverige.

”Personalliggare gör det krångligare för små företag”

Under förra året ökade antalet som arbetar i branschen med 6,4 procent. Det kan jämföras med att sysselsättningstillväxten för svensk ekonomi som helhet under motsvarande period låg på 2,3 procent. Sedan 2000 har sysselsättningen inom turismen ökat med 34 procent medan den totala sysselsättningen under motsvarande period har ökat med 16 procent.

– Besöksnäringen är viktig för sysselsättningstillväxten i Sverige. Många unga får till exempel sitt första jobb inom näringen. Men det handlar inte bara om ett första jobb. Det gäller också att få in mer strategisk kompetens för att långsiktigt stärka konkurrenskraften i svensk besöksnäring, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf, som också pekar på att turismen är en av de snabbast växande exportnäringarna i Sverige.

Tillväxten och den ökande ekonomiska betydelsen som turismen har för Sverige, sporrar företagen att utvecklas. Drygt 50 procent av företagen inom turism vill växa och anställa fler men hindras av till exempel bristen på kompetens och regelkrångel.

– Regelkrånglet måste minska men tyvärr ser vi en motsatt utveckling. Nästa månad införs nya regler för personalliggare som gör det krångligare för framförallt små företag, säger Jonas Siljhammar.

Det finns även flera förslag inför höstens val som skulle slå hårt mot besöksnäringen. Moderaterna vill höja momsen för besöksnäringen med över 2 miljarder och Socialdemokraterna vill göra det svårare för företagen att anställa när efterfrågan varierar över säsongerna.

– Våra medlemmar är tydliga. De vill växa och anställa men det finns hinder. Höjd skatt eller ökade svårigheter att anställa blir ytterligare hinder. Vad Sverige behöver är förslag som gör det enklare och billigare att anställa, säger Jonas Siljhammar.

Anders Carlsson

Publicerad av Anders Carlsson den 2018-06-01 - 14:26