Logo
Logo
Nyhet16 oktober 2018 - 08:10

Tung socialdemokrat: ”Parterna får gärna föreslå ändringar i LAS”

Om arbetsmarknadens parter vill göra ändringar i LAS så kommer Socialdemokraterna välkomna deras förslag. Det menar tidigare infrastrukturminister Anna Johansson, som nu är ordförande för riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Anna Johansson (S), ordförande arbetsmarknadsutskottet
Anna Johansson (S).Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Anna Johansson, (S)
Tidigare infrastrukturminister Anna Johansson (S) är ny ordförande för riksdagens arbetsmarknadsutskott.
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Hon var infrastrukturministern som fick gå i samband med it-skandalen på Transportstyrelsen. Nu har hon fått en ny tung maktposition – ordförande för riksdagens arbetsmarknadsutskott. Arbetsmarknadsnytt har fått en intervju med Anna Johansson (S).

Hon har inte tidigare jobbat med arbetsmarknadsfrågor på nationell nivå i någon större utsträckning, men på lokal nivå, hemma i Göteborg, var hon bland annat anställd på LO, där hon inte minst arbetade med validering. Men mycket är nytt.

– Det är massor att läsa in sig på, naturligtvis. Inte minst arbetsrättsliga frågor, säger hon.

Stora splittringar om LAS

Och apropå arbetsrätten, så har det ju hänt mycket på senare år. Bland annat pågår en intensiv debatt Lagen om anställningsskydd, LAS, och i synnerhet dess turordningsregler. Det finns stora splittringar mellan de olika politiska blocken och det har också genom åren presenterats många förslag som skulle luckra upp LAS. Inom Alliansen finns flera förslag om större undantag från dagens lagstiftning, där Centerpartiet går längst. Partiet vill att alla företag med upp till 50 anställda helt ska undantas från turordningsreglerna, något som Socialdemokraterna starkt har motsatt sig.

I dagens politiska läge, där turerna runt regeringsbildningen fortgår, kan LAS komma att bli en viktig fråga i en eventuell blocköverskridande förhandling. Men Anna Johansson menar att Socialdemokraterna inte kommer att bidra till en ökning av det hon kallar för ”risken för godtyckliga uppsägningar”. Däremot öppnar hon upp för en annan lösning.

– Jag tror att parterna skulle kunna sätta sig i samtal om en ännu mer välfungerande anställningsskyddslagstiftning, säger hon.

Stefan Löfven
Stefan Löfven håller presskonferens i samband med måndagens talmansrunda.
Foto: Claudio Bresciani/TT

Även statsminister Stefan Löfven öppnade så sent som på måndagen, i samband med att han fick uppdraget att sondera möjligheterna att bilda regering, upp för en något ökad flexibilitet i LAS.

Jämför med överenskommelsen om strejkrätten

Anna Johansson jämför en potentiell överenskommelse mellan parterna om LAS med den överenskommelse som parterna gjorde i början av sommaren och som rörde konflikträtten.

– På politisk väg kommer det inte gå att göra en överenskommelse, för det är för låsta positioner. Men om parterna ser ett behov av att justera lagstiftningen och gör en överenskommelse, så ska vi ta det på allvar och välkomna en sådan översyn, säger hon.

Det var i juni som arbetsmarknadens parter, alltså Svenskt Näringsliv, LO, TCO och Saco, presenterade ett förslag till förändring i lagstiftningen kring konflikträtten. Den unika överenskommelsen hade föregåtts av åratal av diskussioner och osämja, där regeringen bland annat hade tillsatt en utredning som skulle se över just konflikträtten. När parterna presenterade förslaget välkomnades det av Anna Johanssons partikamrat, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Hon sa då att ett förslag mellan parterna går före alla andra förslag. Och även Anna Johansson är positiv.

Bibehållen styrkebalans

– Jag tycker att det förslag som de har lagt fram svarar upp mot en bibehållen styrkebalans mellan arbetsmarknadens parter. Samtidigt löser det problemet med att en arbetsgivare som har kollektivavtal inte har kunnat åtnjuta fredsplikten, säger hon.

– Det är ett väldigt tydligt tecken på att den svenska modellen fungerar och att parterna tar ansvar.

Förslaget har kritiserats hårt, inte minst från Vänsterpartiet och Hamnarbetarförbundet. Grunden till förslaget är de problem som har funnits i Göteborgs hamn under lång tid, där konflikter har avlöst varandra i 80 år eller mer, men intensifierats de senaste åren i samband med att APM Terminals tog över containerterminalen. Anna Johansson har, med sin bakgrund i Göteborgspolitiken, god insikt i turerna i hamnen.

– När fredsplikten sätts ur spel riskerar det att urholka den svenska modellen och därför är det viktigt att hitta en lösning på konflikten, säger hon.

– Sedan kan jag förstå att Hamnarbetarförbundet inte är så nöjda, men det har varit viktigt att hitta lösningar på det här, så att det inte blir en spridning på andra delar av arbetsmarknaden.

#Hamnkonflikten#LAS#Politik
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist