Logo
Logo
Nyhet17 april 2020 - 10:04

Tuff kritik mot korttidsregler – tvingas säga upp viktig personal

Regeringen tvingar företag att säga upp personal med luddiga regler för korttidspermitteringar, hävdar drabbade företag. ”Som reglerna ser ut vågar inte företagen chansa. Det kan bli konkurs”, säger Dan Samuelsson, vd för Wikan Personal.

Dan Samuelsson, Wikan personal, och Jakob Forssmed (KD).
"Jag kan inte förstå varför regeringen diskriminerar vissa typer av anställda från möjligheten att behålla jobben i det här svåra läget", säger Dan Samuelsson, vd på Wikan Personal (till vänster). Till höger Jakob Forssmed (KD).Foto: Wikan personal + TT

Reglerna för korttidspermitteringar får massiv kritik både av företagen och oppositionspolitiker. Som reglerna är skrivna nu måste företagen försöka tolka innebörden av de luddiga formuleringarna, hävdar kritikerna.

– Det är svårt för företagen att förhålla sig till skrivningarna. Jag kan inte förstå varför regeringen diskriminerar vissa typer av anställda från möjligheten att behålla jobben i det här svåra läget, säger Dan Samuelsson.

Regeringen har under coronakrisen infört möjligheten för företag att tillfälligt permittera personal. Det innebär att en anställd sänker sin arbetstid med upp till 80 procent. Kostnaden delas mellan staten, företaget och den anställda där staten tar den största delen. Meningen är att korttidsarbete ska göra det lättare för företag att behålla sin personal för att sedan snabbt kunna starta upp igen när konjunkturen vänder.

”Verksamhetskritisk” personal

Men det regelverk som regeringen har tagit fram ställer till det rejält för drabbade företag. I reglerna står att arbetsgivaren, innan stödet utbetalas, ska ”ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader”. Arbetsgivarna får dock behålla personal som är ”verksamhetskritisk”.

Kritikerna hävdar att ingen riktigt vet vad som menas med formuleringen ”verksamhetskritisk”. I praktiken leder det till att tillfälligt anställda, inhyrd personal och konsulter först måste rensas ut innan företagen kan få del av permitteringsstödet för sina fast anställda.

– Det är mycket märkligt att regeringen har infört den här skrivningen. Många företag säger nu upp personal med olika typer av tillfälliga anställningar, trots att företagen vill ha kvar dem. Det är ett hårt slag mot personer som redan har en svagare ställning på arbetsmarknaden, säger Jakob Forssmed (KD), ledamot i riksdagens finansutskott, till Arbetsmarknadsnytt.

Vågar inte ta risker

En som är extremt väl insatt i lagstiftningen på arbetsmarknaden är Dan Samuelsson. Han är vd för bemannings- och rekryteringsföretaget Wikan Personal med runt 800 anställda vid 15 kontor över hela landet. Företagets kunder är andra företag som behöver hyra in personal, både på lång och kort sikt. Dan Samuelsson är van att nagelfara lagtexter men i det här fallet känner han sig frustrerad över den osäkerhet som reglerna för med sig. Problemet är hur skrivningen ”verksamhetskritisk” ska uppfattas av företagen.

– Vem avgör vem som är ”verksamhetskritisk”? Är det Tillväxtverket? Som det är nu vågar inte företagen ta risken att inte få igenom sina korttidspermitteringar i efterhand. Det kan i värsta fall bli konkurs. Därför är det enklare att avsluta anställningarna för visstidsanställda och inhyrd personal, säger han.

Gått ner till tredagarsvecka

Dan Samuelsson berättar att det finns företag som Wikan Personal hjälper med arbetskraft som gått ner till tredagarsvecka under coronakrisen. Kundföretagen vill behålla all sin personal, även den inhyrda, men på grund av de otydliga reglerna vågar de inte.

– Följden är att den inhyrda personalen skickas tillbaka till oss. I det läge som arbetsmarknaden nu befinner sig har vi ju få andra jobb att erbjuda och måste därför säga upp dem. De blir alltså av med jobben trots att det egentligen finns alla förutsättningar att de skulle slippa bli arbetslösa, säger Dan Samuelsson.

Finns en vilande lagstiftning

Enligt Jakob Forssmed finns en färdig vilande lagstiftning för permitteringssystem att användas vid en synnerligen djup lågkonjunktur, där tillfälligt anställda inkluderas i permitteringsstödet. Istället har regeringen valt att gå vidare med ett system utformat för en normal ekonomisk situation.

– Att det i en lågkonjunktur ska sitta en myndighet att avgöra vem som är ”verksamhetskritisk” är ju helt världsfrånvänt. Mitt förslag är att man pausar den här bestämmelsen under 2020. Det är faktiskt så enkelt att bara att lägga fram ett förslag. Regeringen kan göra det imorgon, säger Jakob Forssmed.

Djup lågkonjunktur sannolik

Statliga Konjunkturinstitutet föreslår också att regeringen överväger att aktivera den vilande lagen om korttidsarbete. ”Det kräver att en synnerligen djup lågkonjunktur är nära förestående vilket blir mer sannolikt dag för dag”, skrev myndigheten i ett remissvar i mitten av mars.

Redan då påtalade Konjunkturinstitutet att regeringen också borde ”överväga att sökande företag inte ska behöva säga upp kontrakt med konsulter och visstidsanställda för att bli föremål för stöd”.

– För varje dag som går blir skadan bara större av att ha kvar bestämmelsen. Och varje dag skickas allt fler värderade medarbetare som företagen inte velat göra sig av med ut i kylan. Det är helt snurrigt, säger Jakob Forssmed.

Regeringen ”diskriminerar”

Dan Samuelsson menar att regeringen diskriminerar personal som inte är tillsvidareanställd. Han misstänker att det ligger en gammal förlegad uppfattning i botten om att en visstidsperson inte ses som en långsiktig resurs och därför kan sparkas ut först.

– Vad är det som gör att visstidsanställda eller konsulter ses som mindre värda när det gäller korttidspermitteringar? Jag förstår inte varför vi tvingas välja bort vissa kategorier. Målet måste ju vara att så många människor som möjligt i Sverige får ha kvar sina jobb tills krisen är över, säger Dan Samuelssont.

#Coronakrisen#Coronakrisen#Politik#Konjunktur
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist