Logo
Logo
Nyhet26 november 2019 - 11:11

Trygghetsfonden: Industrins uppsägningar ökar med 59 procent

Vi är ännu långt ifrån finanskrisnivåer, men 2019 visar början på en tydlig uppsägningstrend, enligt siffror från Trygghetsfonden. Uppsägningarna i industrin skenar, samtidigt som handelns utmaningar tvingar unga från sina jobb.

Caroline Söder, vd, TSL
"Historiskt har vi kunnat se att industrin har varit en tidig konjunkturindikator", säger TSL:s vd Caroline Söder och konstaterar att trenden är vikande..Foto: TT + TSL

Den vikande konjunkturen gör sig påmind på flera håll i Sverige. Ett exempel finns hos Trygghetsfonden, TSL, som under året har visat på en tilltagande uppsägningsvåg runtom i landet. Deras senaste siffror, som Arbetsmarknadsnytt har tagit del av, visar att antalet anmälda arbetslösa har ökat med hela 22 procent sedan årsskiftet, jämfört med motsvarande period förra året.

En närmare titt på hösten ger en ännu dystrare bild av läget. I tredje kvartalet var antalet anmälda 37 procent högre jämfört med samma period i fjol och i senaste mätningen för september var siffran närmare 100 procent. Geografiskt sett sker ökningen främst i mellersta Sverige medan antalet uppsägningar i södra och norra delarna av landet minskar något. Det visar TSL:s senaste kvartalsrapport.

Särskilt utsatt är industrisektorn där antalet uppsagda sedan årsskiftet har ökat med 59 procent, jämfört med motsvarande period i fjol. En orsak kan vara att den internationellt konkurrensutsatta industrin ofta känner av konjunkturskiftningar i ett tidigt skede. Även sektorer inom skog, trä och handel påverkas negativt.

Handelns utmaningar, mot bakgrund av digitaliseringens framfart, kan också förklara varför yngre anställda i åldrarna 20–29 år står för den största andelen uppsagda de senaste tolv månaderna, förklarar TSL:s vd Caroline Söder.

– Handeln har utgjort en stor del av antalet uppsagda under framförallt första halvåret. Detta till stor del beroende på strukturomvandlingar. Handeln generellt har jämfört med andra sektorer en lägre åldersstruktur, säger hon.

Trots de dystra siffrorna vill Caroline Söder inte måla en alltför mörk bild av läget på arbetsmarknaden. TSL fastslår att nio av tio av de uppsagda redan har fått nya jobb, varav merparten har löst det inom sex månader. Endast tre till fyra procent är fortfarande jobbsökande efter genomfört program.

Även om industrisiffrorna varslar om en svagare tid framöver är vi fortfarande långt ifrån den konjunktursvacka vi såg i finanskrisen 2009, konstaterar Caroline Söder.

– Historiskt har vi kunnat se att industrin har varit en tidig konjunkturindikator. Men tanke på att antalet uppsagda som har anmälts till oss hittills i år har varit drygt 10 000 och att det under krisåret 2009 var drygt 60 000, är det svårt att i dagsläget dra tydliga slutsatser om nedgången handlar om en avmattning eller om det handlar om en lågkonjunktur. Dock kan vi konstatera att tendensen är vikande.

#Arbetslöshet#Konjunktur
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist