trump
Foto: Evan Vucci/TT

Trump försämrar USAs tillväxtpotential

Inbromsningen i världshandeln är inte bara en konsekvens av svagare världskonjunktur, utan har även strukturella orsaker. Med Trump vid rodret i USA kommer antagligen en mindre kortsiktig uppgång. ”Vi får vänja oss vid en ny normalnivå i tillväxten som kommer att ligga betydligt lägre än tidigare”, säger Mats Kinnwall, chefekonom på Industriarbetsgivarna.

På morgonen släppte Industriarbetsgivarna en ny konjunkturrapport, inte minst frammanad av läget i USA med Donald Trump som president. Även om många konsekvenser av Trumps mer protektionistiska politik och ”America First”-uttalanden är långt ifrån praktisk verklighet, tror Industriarbetsgivarna att vissa slutsatser om framtiden kan dras redan nu.

– Trendtillväxten i världen har under längre period varit lägre än tidigare och ser ut att förbli så. Den här förändringen börjar så smått leta sig in i prognosmakare som IMF:s maskineri, och den ”nya normalen” är att vi inte ska räkna med att tillväxten ligger på 4-5 procent, säger Mats Kinnwall.

Snarare ser Industriarbetsgivarna att tillväxten på världsnivå kommer att hålla sig runt 1 procent och att vi i Sverige ska förvänta oss strax under 2 procents tillväxt närmaste åren. Samtidigt ser man som många andra bedömare att Donald Trumps politik kommer att ge en liten skjuts för USA, på kort sikt, men det finns anledning att fundera över om det överhuvudtaget kommer att påverka andra ekonomier

Bakom Industriarbetsgivarnas prognoser ligger analysen att en stagnerande världshandel hämmar tillväxten. Trots att världsekonomin vuxit har världshandeln planat ut, vilket till stor del beror på att Kina lagt om sin strategi, från att satsa på handel till att vända sig inåt.

Många prognosbarometrar visar på optimism, men enligt Mats Kinnwall finns en tydlig trend att utfallen under senaste åren blivit betydligt lägre än vad olika ”inköpschefsindex” sagt. Både tyska, amerikanska och svenska index har tappat sin relevans för att bedöma vart industriproduktionen är på väg.

– Tittar vi på BNP-tillväxten och världshandeln, visar det sig att de växer ungefär lika. Därför är detta en viktig underliggande story. Det finns en svaghet i världsekonomin som olika riksbanker världen över försökt överbrygga genom att skeppa ut enorma mängder billiga pengar i systemet, säger Mats Kinnwall.

Trots att man vet väldigt lite om vad ”Trumponomics” innebär måste alla förhålla sig till dess potentiella effekter, är budskapet. Industriarbetsgivarnas medlemsföretag har ännu inte känt av några praktiska effekter, men enligt Mats Kinnwall har de en avvaktande hållning just nu.

– USAs ekonomi ligger nära fullt resursutnyttjande. Jag är skeptisk till att det blir särskilt stora effekter av Trumps ansats att ”sätta fart på hjulen”. Trump kommer att med stor sannolikhet att ytterligare försämra den långsiktiga tillväxtpotentialen för USA, anser Mats Kinnwall.

För Sverige, som är mer exportkänsligt än de flesta andra länder, är en vikande världshandel en ”ren giftbägare” för tillväxtpotentialen, anser man. I rapporten används ord som ”osäkerhet, ”försiktig” och ”sannolikt” i stor utsträckning. Men vad kan man vara riktigt säker på, enligt Mats Kinnwall?

– Vi kan vara säkra på att det inte blir som vi tror… Optimismen i många index avspeglar sig inte alls i utfallen. Och den nya normalnivån ser ut att hålla i sig. Samtidigt jag inte många stora överraskningar vare sig upp eller ned framöver.

Nicklas Mattsson

Publicerad av Redaktör den 2017-02-23 - 18:05