avtalsrörelsen
Foto: TT, press

Trots vapenskrammel: alla avtal inom märket

Publicerat av Stina Bengtsson

Trots upprepade strejkvarsel har ingen strejk brutit ut i årets avtalsrörelse. Hittills har samtliga avtal hamnat inom märket på 6,5 procent på tre år. Men på torsdag hotar en strejk inom telekomområdet, där Almega och Seko fortfarande inte har enats.

En rad strejkvarsel har lagts i årets avtalsrörelse och frågan om märkets innehåll har varit central. Fackförbunden inom LO menar att märket är 6,5 procent plus en så kallad låglönesatsning. ”Det kan inte ha undgått någon att de avtal som träffades inom industrin och handeln innebar ett avtal på 6,5 procent plus en låglönesatsning för alla som tjänar under 24 000 kronor”, skrev LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och avtalssekreterare Torbjörn Johansson i en debattartikel i tidningen Arbetet i början av april. Och den uppfattningen ligger fast.

– Fortsätter arbetsgivarna att vägra den låglönesatsning som fastställdes i industrins märkessättande avtal fortsätter vi att strejkvarsla för avtal efter avtal, ända till i höst, lovade Torbjörn Johansson i DN i förra veckan.

Allt ska räknas

Arbetsgivarsidan betonar däremot att märket är 6,5 procent på tre år och att allt utöver märket måste betalas med motvaluta. ”Ska märket hålla i avtalsrörelsen, måste allt räknas – för alla”, är Svenskt Näringslivs vd Carola Lemnes och vice vd Peter Jeppssons replik på LO:s debattartikel. Och Medlingsinstitutet bekräftar arbetsgivarnas syn på märket.

– Vårt uppdrag är att värna industrimärket. Det är angivet till 6,5 procent på tre år, säger generaldirektör Carina Gunnarsson.

Hittills har strejkhoten i avtalsrörelsen avvärjts ett efter ett. Fackförbundet Fastighets drog nyligen tillbaka två strejker, en inom fastighetsbranschen och en som skulle ha slagit hårt mot verksamheter som Ringhals kärnkraftverk och Volvo. Även Sekos strejker inom spårtrafiken och järnvägsinfrastruktur blåstes av i sista stund eftersom Seko och Almega kom överens om avtal som låg inom märkets 6,5 procent över tre år.

Fram tills nu har Almega tecknat 38 avtal inom olika områden, det senaste, det inom järnvägsinfrastrukturbranschen, så sent som på måndagskvällen. Och såväl Unionen och Sveriges Ingenjörer som LO-förbunden IF Metall, Livs, GS, Handels, Pappers, Hotell- och restaurangfacket, Byggnads, Fastighets och Transport har tecknat avtal inom märket med motparter inom Svenskt Näringsliv.

Strejkfaran inte över

Även Seko ingår i gruppen av förbund som gjort överenskommelser inom märket, även om de just nu hotar med strejk inom ett område. På torsdag kan en strejk bryta ut inom telekomsektorn. Den drabbar i så fall företag som Ericsson, ComHem och Terakom. Konfliktfrågorna rör bland annat restider och löner.

– Seko har erbjudits ett avtal helt i linje med vad andra kommit överens om i årets avtalsrörelse. Vi har svårt att förstå och tillmötesgå att Seko återigen kräver mer än andra, säger David Mothander, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen inom Almega, i en kommentar.

Konstruktiv anda

För en dryg vecka sedan hade Almega fem strejkvarsel som hotade. Fyra av dem är nu avblåsta genom att Almega har skrivit två avtal med Fastighets och två med Seko.

– Alla fyra avtal har landat inom märkets 6,5 procent på tre år. Jag utgår från att Sekos inriktning är att vi nu i samma konstruktiva anda ska kunna lösa ut också den femte konflikten, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

Flera förhandlingar återstår

Även om den hotande Sekostrejken inte främst rör låglönesatsningen, återstår det fortfarande en rad förhandlingar i årets avtalsrörelse. Inom vissa av dem kan låglönesatsningen bli en knäckfråga. Ett exempel inom städområdet. Men Svenskt Näringsliv är tydliga med att märket ska gälla.

– Svenskt Näringsliv kommer att med kraft verka för att märket ska respekteras även framöver. Vi tar ansvar för en väl fungerande lönebildning och därmed för jobb och företagande i Sverige, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-05-16 - 15:58  #Avtalsrörelse