Man hotar kvinna
Foto: Giulio Fornasar

Trots trakasserier och hot: LAS hindrade uppsägning

Publicerat av Henrik Sjögren

Hot, trakasserier och illojalt beteende på arbetsplatsen är en mardröm för vissa arbetsgivare. Men om det sker är det inte bara företaget som drabbas. Även medarbetarna lider av en rigid arbetsrättslagstiftning där uppsägning är nästan omöjligt. ”Det är absurt vad medarbetarna fick gå igenom under den utdragna processen”, säger företagaren Joakim Ollén om ett uppsägningsärende.

Joakim Ollén

Joakim Ollén fick lägga om schemat för att skydda medarbetare när en av de anställda uppträdde hotfullt.

Foto: Pressbild

När en medarbetare inte sköter sitt jobb och till och med utgör ett arbetsmiljöproblem för sina medarbetare så medger Lagen om anställningsskydd (LAS) att arbetsgivaren får säga upp vederbörande av personliga skäl. Men i praktiken är lagen tandlös, menar Joakim Ollén, vd för Kunskapsporten.

– Hot och trakasserier kan man som arbetsgivare inte tolerera. Det borde fackförbunden inte heller göra med hänsyn till sina övriga medlemmar på arbetsplatsen. Men likafullt bidrog Kommunals fackförbund till en lång process stora arbetsmiljöproblem för medarbetarna och en extremt hög nota för oss, säger Joakim Ollén.

Hotade kollegor

Kunskapsporten äger fastigheter inom profilerna utbildning, kontor och friskvårdsanläggningar. Dessutom sköter företaget driften i de byggnader som huserar badhusverksamhet, konferens, sportanläggningar, gym, spa med mera. Joakim Ollén beskriver ett fall inom badhusverksamheten där en medarbetare grovt åsidosatte sina åtaganden och agerade illojalt. Dessutom uppträdde han hotfullt mot sina kollegor. För att undvika avstängning fick företaget vidta åtgärder.

– Vi fick lägga schemat på ett visst sätt för att skydda vissa medarbetare. Hoten fick många av våra duktiga anställda att överväga om de skulle sluta hos oss. Det var helt absurt vad vi fick gå igenom innan personen kunde sägas upp. Facket var inte till någon större hjälp, säger Joakim Ollén.

Orsakar enorma kostnader

Det är inte enda gången som han har haft stora problem säga upp personer som är illojala eller inte sköter sitt jobb. Kostnaderna som har varit förknippade med uppsägningarna har varit enorma. Han hade hellre lagt dem på att belöna de befintliga medarbetarna.

– Jag ser inga problem med att våra anställda får en långsiktig anställningstrygghet om de också levererar det som kan förväntas av dem. Vi har inget intresse av snabb personalrotation. Vi vill ha medarbetare som trivs och stannar länge och som fungerar bra i sin tjänst. Problemet uppstår när de inte gör det, säger Joakim Ollén.

Föråldrad lag

Han anser att LAS är en föråldrad lag som motverkar sina egentliga motiv – att ge anställningstrygghet.

– Lagen om anställningsskydd tillkom för snart 45 år sedan och är inte anpassad till dagens arbetsmarknad. Den ger också fel sorts anställningstrygghet. Utdragna processer, krav på omfattande dokumentation och bevisföring skapar inte bara besvär för oss som företag. Medarbetarna på arbetsplatsen lider också.

Lagen minskar dessutom möjligheten för personer som är samarbetsinriktade och positiva att få jobb, menar han.

– Vi har haft flera fall av fördröjning och onödigt krångel där människor inte utför sina arbetsuppgifter. De fackliga förhandlingarna drar ofta ut på tiden. Vi avkrävs att erbjuda omplaceringar och alternativa åtgärdsplaner. Under tiden måste man betala lön till personen och under några månader hinner kostnaderna bli väldigt höga, säger Joakim Ollén.

Efterfrågar med flexibilitet

Enligt Joakim Ollén har fackets agerande har varit dåligt vid flera tillfällen. Framförallt när personen i fråga har utgjort en fara för de övriga medarbetarna.

– Fackförbunden borde vara mer flexibla och verklighetsnära i sin hantering. De borde ju också inse nyttan för deras övriga medlemmar på den aktuella arbetsplatsen om en person utgör ett stort arbetsmiljöproblem, säger Joakim Ollén, som också har en bakgrund som moderatpolitiker i Malmö.

Gör LAS att ni är extra försiktiga vid anställningar?

– Jag anser att det är riskabelt att anställa i Sverige. Problemen som kan uppstå vid felrekryteringar är förödande. Jag anser också att provanställningsperioden på sex månader är för kort. Ibland är det inte tillräckligt för att bedöma någons arbetsförmåga eller samarbetsförmåga.

Arbetsmarknadsnytt har sökt fackförbundet Kommunal för en kommentar, men de har inte återkommit.

Henrik Sjögren

Publicerad av Henrik Sjögren den 2018-12-03 - 16:21  #LAS #Arbetsmiljö