Logo
Logo
Nyhet7 oktober 2020 - 15:10

Trots krisen – Facken behåller höga lönekrav

Den uppskjutna avtalsrörelsen återupptas efter ett halvårs coronakris, där arbetslösheten har skenat. Trots det vill inte facken inom industrin sänka sina lönekrav. ”Jag är inte beredd att avstå från löneökningar för att vi ska subventionera företag som inte överlever”, säger Metallbasen Marie Nilsson.

”Naturligtvis blir det arbetstillfällen som försvinner”, säger IF Metalls ordförande Marie Nilsson om industrifackens lönekrav.Foto: Sören Andersson

Avtalsrörelsen drar igång igen. Efter ett drygt halvårs försening på grund av coronakrisen ska nu runt 500 avtal tecknas och lönerna för ungefär tre miljoner anställda avgöras inom loppet av några månader. Men först ska det så kallade märket, normeringen på arbetsmarknaden, sättas. Och det ska vara klart senast sista oktober.

– Det viktigaste just nu är att sätta ett avtal som är normerande för svensk arbetsmarknad, säger IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

Per Hidesten
Foto: Sören Andersson

– Vi vill få ett avtal som är anpassat till verkligheten och som kan stärka företagens konkurrenskraft, säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten, som menar att 2020 är ett förlorat år för företagen.

– Vi har en bruttonationalprodukt som är negativ jämfört med tidigare och vi har långvariga skador ute hos företagen. Skador som vi inte ser slutet på än, fortsätter han.

Teknikföretagens förhandlingschef Tomas Undin menar att årets avtalsrörelse handlar om lönerna och att det överskuggar allt annat.

Tomas Undin
Foto: Sören Andersson

Men handlar inte en avtalsrörelse alltid om lönerna?
– Jo, det är klart. Men den här gången är det så tydligt att det är den frågan som finns ett riktigt tryck i. Det finns inte några andra frågor som är besvärliga vid sidan av, säger han.

För facken inom industrin, som är den part som förhandlar industriavtalet och därmed normeringen för arbetstagarsidan, är höjda reallöner en prioriterad fråga.

– Det är den frågan som vi håller fast i, säger Marie Nilsson, men nämner också krav på bland annat en låglönesatsning.

Ett år gamla krav

Facken inom industrin presenterade sina krav redan i november 2019, långt innan coronakrisen slog till. Det tydligaste kravet är en treprocentig löneökning, som många på arbetstagarsidan ansåg var förhållandevis högt. Vid förra avtalsrörelsen var fackens krav 2,8 procent och avtalet landade sedan på knappt 2,2 procent. Att det treprocentiga kravet ansågs högt berodde bland annat på att siffrorna hade börjat peka nedåt redan hösten 2019, även om de fortfarande låg på en förhållandevis hög nivå.

Efter ett drygt halvår med coronakris håller facken inom industrin fast vid sina krav.

– Vi har den förhandlingsordningen att vi lämnar våra krav tre månader innan och vi har varit överens med vår motpart att vi inte ska skicka in några nya krav. Det är ett av skälen till att vi vidhåller samma krav som vi hade, säger Marie Nilsson.

Men Per Hidesten håller inte med om att det inte går att ändra kraven.

– Vi har regler i industriavtalet som säger att man inte får framställa nya yrkanden. Men det är inte nya yrkanden att sänka sina lönekrav, säger han.

– Kraven hade ingen verklighetsförankring då och de har de ännu mindre idag, fortsätter Per Hidesten.

Hade ni ändrat era krav om ni hade kunnat göra det?
– Det vill jag inte påstå. Vi utgår från det långsiktiga läget, säger Marie Nilsson.

Mer än 100 000 varslade eller uppsagda

Sedan facken inom industrin ställde sina krav har coronakrisen slagit till och det är mer än 100 000 personer som har blivit varslade eller uppsagda. Arbetslösheten börjar närma sig tio procent. Tomas Undin påpekar att Folkhälsomyndigheten nu också börjar ge signaler om att restriktioner och annat kommer att hålla i sig ett år till, något som skulle kunna vara förödande för många företag.

– Nedstängningar betyder att leverantörskedjor från till exempel Spanien och Frankrike klipps. Läget är extremt osäkert och vi vet inte när vi är tillbaka till något slags normalläge, säger han.

– Vi ser den högsta arbetslösheten sedan finanskrisen och vi har en dold arbetslöshet i de höga varslen och i korttidspermitteringarna. Och då måste man träffa ansvarsfulla avtal, konstaterar Per Hidesten.

Är det realistiskt att ens komma i närheten av löneökningar på tre procent?
– Det är ju aldrig så att vi hamnar precis på kravet som vi ställer. Vi har ambitionen att teckna avtal som är på en rimlig nivå. Det är inte bra att teckna avtal som är på en för låg nivå, för det behövs för att ge stimulans till ekonomin. Och det är en risk att teckna avtal som ligger för högt, för då riskerar vi en stigande arbetslöshet och vi riskerar exportindustrins konkurrenskraft. Vi behöver hamna en nivå som är bästa möjliga och den nivån är ju inte noll, säger Marie Nilsson.

Tror du att det skulle vara realistiskt att hamna på 2,2, som förra avtalsrörelsen?
– Ja, jag tror att den möjligheten skulle kunna finnas.

Fortfarande akut kris

Coronakrisen har drabbat företag inom alla branscher, även industrin. Men industrin är ändå på många sätt en av de delar av arbetsmarknaden som har klarat sig förhållandevis bra. Värre är det för till exempel besöksnäringen där krisen fortfarande är akut. Visitas förhandlingschef Torbjörn Granevärn har i flera intervjuer, bland annat i Arbetsmarknadsnytt, markerat att besöksnäringen kommer att ha svårt att klara en kostnadsökning över huvud taget.

– Vi befinner oss i besöksnäringens värsta kris någonsin. Vi har medlemsföretag som har haft tomt sedan i mars. För dem handlar allt just nu om överlevnad. De klarar inte ökade kostnader, för de har inga, eller mycket låga, intäkter, sa han till Arbetsmarknadsnytt för ett par veckor sedan.

– Det är en extra stor utmaning det här året, konstaterar Marie Nilsson.

Arbetsgivarna följer utvecklingen väldigt noga, berättar Per Hidesten.

– Det finns företag inom alla branscher som har det väldigt tufft. Och det måste vi ju naturligtvis ta hänsyn till när vi ska träffa de här avtalen. Vi måste alltid träffa ansvarsfulla avtal, men nu är situationen väldigt ansträngd, så det är jätteviktigt att vi har hela bilden, säger han.

”Otroligt besvärligt”

Tomas Undin konstaterar att det finns många företag som idag saknar betalningsförmåga, på grund av restriktioner och annat som har kommit med krisen.

– Det kommer att vara otroligt besvärligt att få ihop ett avtal, säger han.

Han menar att det är självklart att industrins parter måste ta hänsyn till den ansträngda situation som andra branscher befinner sig i.

– Vi kan inte bara kika i ett sugrör. Normeringen måste ha förutsättningar att finna acceptans på arbetsmarknaden i övrigt. Men många kommer att vara förbannade när vi väl har tecknat ett avtal, säger han.

”Inte beredd att avstå löneökningar”

Hur tänker du kring ert ansvar för lönenormeringen på hela arbetsmarknaden?
– Det är en balansgång som alltid finns där. Men även de här företagen har haft möjligheten att korttidspermittera och få omställningsstöd. Att vi ytterligare ska subventionera genom att avstå löneökningar tycker jag inte är rimligt. Vi kan inte på konstgjord andning hålla liv i företag som inte klarar att övervintra en sådan här kris. Naturligtvis blir det arbetstillfällen som försvinner, säger Marie Nilsson.

Menar du att du är beredd att offra arbetstillfällen för att andra ska få högre lön?
– Jag är inte beredd att avstå från löneökningar för att vi ska subventionera företag som inte överlever.

Skulle företag ha haft en beredskap för coronakrisen?
– Alla företag behöver ha en beredskap för en kris, men den här krisen har varit exceptionell och det är därför det har gjorts sådana stora insatser från staten.

Per Hidesten betonar att det i industriavtalet står att parterna ska ta hänsyn till konkurrenskraften när de tecknar avtal. Han menar också att det finns en exceptionell situation att förhålla sig till nu, under coronakrisen, och att det därför är avgörande att anpassa sig till denna nya verklighet.

– Det viktigaste för oss är att rädda jobb och att skapa förutsättningar för fler jobb, säger Per Hidesten.

Komplicerad avtalsrörelse

Alla är överens om att årets avtalsrörelse kan bli mer komplicerad än tidigare år. En anledning är naturligtvis coronakrisen, men en annan, menar Marie Nilsson, är att LAS-förhandlingarna inte landade i något avtal och att det därför är flera förbund inom LO som kommer att välja att ta LAS-frågan i kollektivavtalsförhandlingarna istället.

– Konfliktrisken är betydligt högre än om pandemin inte hade slagit till, säger Tomas Undin.

Och att avtalsrörelsen riskerar att bli stökig menar flera bedömare, som varnar för att det kommer vara fler konflikter under denna höst än det normalt är.

Är det rimligt att ta till strejkvapnet när företag går på knäna på grund av coronakrisen?
– Det handlar om hur stridsvilliga medlemmarna är där ute. Vi tillhör de förbund som ser på strejkvapnet som ett atomvapen som vi bara använder när alla andra till buds stående medel är uttömda. Men jag ser helst att vi slipper ta till sådana drastiska åtgärder.

Talar du för bara IF Metall då, eller är det en signal som du vill sända rent generellt?
– Jag talar för facken inom industrin, kan man säga, säger Marie Nilsson.

#Avtalsrörelse#Avtalsrörelse#Marie Nilsson#Per Hidesten#Tomas Undin#IF Metall#Teknikföretagen#Industriarbetsgivarna#Coronakrisen#Lönebildning#Svenska modellen#Besöksnäringen#Torbjörn Granevärn#Industriavtalet#Visita#Facken inom industrin#Fackligt#LO
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist