Logo
Logo
Nyhet9 oktober 2017 - 17:10

Trots dålig matchning: fler utlandsfödda i arbete

Sverige har en stark arbetsmarknad. Det konstaterar Arbetsförmedlingen i sin senaste Arbetsmarknadsrapport, som presenterades på måndagen. Men fler nyanlända som deltar i Arbetsförmedlingens insatser gör att antalet inskrivna arbetslösa har ökat. Sysselsättningsgraden bland utrikes födda är den högsta sedan år 2005, men matchningen på arbetsmarknaden blir allt svårare.

Arbetsmarknadsrapport 2017(1)
Foto: Jessica Gow / TT, Jonas Ekströmer / TT

– Vi har arbetskraftsbrist inom vissa yrken samtidigt som många är arbetslösa. Det visar på en arbetsmarknad i obalans. En större andel arbetssökande saknar den kompetens som krävs för de lediga jobben, därför tar det längre tid att rekrytera och att hitta ett jobb, säger Petra Nilsson, chef för forskningsenheten på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg är tydlig med att utländsk arbetskraft behövs. ”Invandringen kan ge ett värdefullt tillskott av arbetskraft, framför allt i ljuset av en åldrande befolkning, och därigenom bidra till en fortsatt god sysselsättningstillväxt. Det förutsätter dock en välfungerande integration. För detta krävs i sin tur en aktiv arbetsmarknadspolitik som understöds av insatser inom andra politikområden”, skriver han i rapportens förord.

Sysselsättningsgraden bland utrikes födda ökar och Mikael Sjöberg har flera förklaringar till det. ”Intensifierad förmedlingsverksamhet, praktik och subventionerade anställningar är insatser som fungerar väl”, menar han.

Utbildning och bostäder krävs

Men trots att sysselsättningsgraden bland utrikes födda är den högsta sedan år 2005 är arbetslösheten fortsatt hög. Arbetsförmedlingen förklarar det delvis med att många av de nyanlända står långt ifrån arbetsmarknaden. Mikael Sjöberg menar att det krävs såväl utbildning som bostäder för att få människor i arbete och skapa en lyckad integration. ”Utan bostad kan tillvaron bli så ostadig att motivationen för etableringen kraftigt sjunker”, skriver han.

Det är fler som är inskrivna på Arbetsförmedlingen än tidigare men samtidigt är det också fler som skrivs ut för att de har fått jobb. Totalt var en miljon personer någon gång inskrivna vid Arbetsförmedlingen under 2016. Av dessa fick nära 400 000 personer ett arbete under året. Drygt fem procent av de arbetslösa fick varje månad ett osubventionerat arbete. När subventionerade arbeten räknas in blir siffran sju procent.

För att skapa bättre matchningar har Arbetsförmedlingen arbetat med att bättre anpassa utbildningar efter arbetsgivarnas behov, skriver myndigheten i sitt pressmeddelande. Men insatserna är inte tillräckliga.

– Arbetsförmedlingen har flera bra insatser för att rusta arbetssökande, men det räcker inte. Vi behöver också motivera fler till reguljär utbildning. Vi ser stora skillnader i arbetslöshet mellan den som har och saknar en gymnasieutbildning, avslutar Petra Nilsson.

#Arbetsförmedlingen#Arbetslöshet#Integration
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist