Logo
Logo
Nyhet18 juni 2020 - 10:06

Trots beslut – regeringen duckar stöd till enskilda firmor

Regeringen måste göra mer för att hjälpa småföretagarna. Det konstaterade en enig riksdag i veckan. Men trots det vill inte Finansdepartementet kommentera det akuta läget.

Magdalena Andersson (S), finansminister, och Elisabeth Svantesson (M), ekonomisk-politisk talesperson
Foto: TT
Magdalena Andersson (S), finansminister, och Elisabeth Svantesson (M), ekonomisk-politisk talesperson
Magdalena Andersson (S), finansminister, och Elisabeth Svantesson (M), ekonomisk-politisk talesperson.
Foto: TT

Strax innan riksdagsåret formellt avslutades beslutades det att regeringen måste hitta bättre lösningar för enskilda näringsidkare så att de kan överleva coronakrisen. Det blev klart efter onsdagens votering om en extra ändringsbudget för 2020.

”Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt och fortlöpande bör granska stödåtgärdernas sammanlagda påverkan på företagen och återkomma till riksdagen med förslag på åtgärder som särskilt stärker de enskilda näringsidkarnas möjligheter att överbrygga konsekvenserna av covid-19”, lyder beslutet.

Enigt utskott

Drivande i frågan var Moderaterna, som nyligen lämnade in en motion där partiet krävde ett anpassat omställningsstöd och möjlighet att få A-kassa på deltid, till förmån för de enskilda firmorna. Även om samtliga riksdagspartier inte ställde sig bakom just dessa förslag kunde utskottet ändå enas om att det behövs fler åtgärder för enskilda företag.

– Det är väldigt bra att riksdagen ger regeringen uppdraget att stärka de enskilda firmorna. Det är en bortglömd stor grupp som har hamnat mellan stolarna vad gäller stödåtgärder. Det är oerhört viktigt att enskilda företagare, i många fall kvinnor, också får ta del av de krisstöd som riksdagen och regeringen har fattat beslut om, säger Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson Elisabeth Svantesson till Arbetsmarknadsnytt.

Arbetsmarknadsnytt har flera gånger rapporterat om att en stor del av Sveriges enskilda näringsidkare står vid ruinens brant då de lämnas i sticket trots regeringens många krispaket. Enligt en färsk enkät från Unionen har sex av tio egenföretagare tappat en tredjedel eller mer av intäkterna och lika många har tvingats sänka, eller ställa in, löneutbetalningen till sig själv. Rapporten visar att värst drabbade är de företagare som driver enskild firma.

Uppdrag att genomföra

Elisabeth Svantesson tror att riksdagens senaste påtryckningar kan bli ett steg i rätt riktning.

– Moderaterna och andra oppositionspartier har drivit på frågor om utökat stöd till företagare sedan april och det har mötts av väldigt mycket motstånd från regeringen. De har uppfattat att man har gjort tillräckligt. Men efter riksdagens beslut menar vi att de inte har gjort det. Om de har varma eller kalla känslor för den här frågan spelar mindre roll, det här är ett uppdrag som de nu måste genomföra, säger hon.

Även företrädare för regeringens samarbetspartier Centerpartiet och Liberalerna är optimistiska.

– Det är mycket positivt att vi har nått en bred enighet i den här frågan. Det visar att alla är överens om att det behövs ytterligare åtgärder för enskilda näringsidkare. Med tanke på att det finns en viktig tidsfaktor i det anser jag att regeringen skyndsamt bör återkomma med vilken som är den mest effektiva vägen att gå. Det måste man ta på största allvar, säger Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson Emil Källström.

Liknande tongångar hörs från Liberalernas näringspolitiska talesperson Arman Teimouri.

– Det är jättebra. Vi vet att företag är väldigt hårt drabbade av coronapandemin så det är ett steg i rätt riktning. Jag räknar med att regeringen återkommer inom det snaraste med åtgärder, säger han.

Departementet duckar

Redaktionen har upprepade gånger kontaktat Finansdepartementet för att få veta hur de ställer sig till de enskilda näringsidkarnas prekära situation. Departementet har fram till och med onsdagen valt att inte kommentera något om detta eller hur de ser på riksdagens beslut. De hänvisar i stället till redan införda krisåtgärder som de hävdar är tillräckliga för att hjälpa enskilda näringsidkare. Här återfinns generösare a-kassa och avsättning av periodiseringsfond, åtgärder som företagare har dömt ut som tandlösa då de villkoras mot att bolaget antingen bommar igen verksamheten eller bygger upp ohållbara skuldberg för framtiden.

#Coronakrisen#Coronakrisen#Politik#Företagsamhet
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist