AMN_22-4
Foto: TT

Tredje Sekovarslet drabbar telekomsektorn

Publicerat av Stina Bengtsson

Nu är Seko på krigsstigen igen, denna gång inom telekomområdet. Om inte Seko och IT&Telekomföretagen inom Almega kommer överens bryter en strejk ut den 18 maj för att sedan trappas upp. Bland de varslade företagen finns Ericsson, Comhem och Teracom.

En av konfliktfrågorna är restid. Enligt Seko finns det stora grupper av fälttekniker som på grund av långa restider till kund kan få uppemot 15 timmars arbetsdag.

– Detta otidsenliga system omöjliggör ett normalt familjeliv där man exempelvis hämtar och lämnar på dagis. Vi har arbetat med den här frågan i en arbetsgrupp i över ett års tid utan att komma överens med Almega. Den här frågan måste lösas nu. Våra medlemmar och deras familjer kan inte vänta längre, sa Sekos förbundsordförande Valle Karlsson i ett pressmeddelande i samband med att förbundet avbröt förhandlingarna.

En annan konfliktfråga menar Seko är jämställdheten och förbundet har ställt krav på en jämställdhetssatsning, som skulle innebära en minimilön på 20 000 kronor i månaden efter två års yrkeserfarenhet.

Har erbjudits avtal på märket

Almega menar att Seko har erbjudits ett avtal som både när det gäller löner och låglönesatsning följer industrins märke, det vill säga 6,5 procent över tre år.

– Seko har erbjudits ett avtal helt i linje med vad andra kommit överens om i årets avtalsrörelse. Vi har svårt att förstå och tillmötesgå att Seko återigen kräver mer än andra, säger David Mothander, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, i en kommentar.

IT&Telekomföretagen menar att ett varsel inom telekombranschen kan drabba företag och kunder hårt. Många viktiga samhällsfunktioner är dessutom beroende av fungerande telekommunikation och digital infrastruktur.

– IT&Telekomföretagen ser allvarligt på detta, och kommer att analysera vilka konsekvenser en eventuell konflikt kan få. Vår förhoppning är dock naturligtvis att vi, precis som förra året, genom konstruktiv förhandling med Seko istället ska kunna undvika en situation där funktioner som många människor idag är beroende av riskerar att sättas ur spel, säger David Mothander.

Ett av de mest konfliktbenägna förbunden

Seko är ett av de mest konfliktbenägna förbunden. Bland fackförbund som tecknar kollektivavtal är Seko det förbund som varslat om näst flest stridsåtgärder, enligt Svenskt Näringsliv. Endast Byggnads har lagt fler konfliktvarsel de senaste åren. Under perioden 2011–2016 lade Seko 22 varsel.

Omfattar framför allt fälttekniker

Det aktuella varslet gäller stridsåtgärder i form av total arbetsnedläggelse, strejk för samtliga medlemmar som arbetar inom Telekomavtalets tillämpningsområde på företag och verksamhetsområden hos bland annat Ericsson, Relacom, ComHem och Teracom. Varslet berör framför allt fälttekniker. Dessutom försätts arbetsuppgifterna i blockad och utöver det varslar Seko om övertids-  och mertidsblockad för förbundets samtliga medlemmar inom Telekomavtalets tillämpningsområde samt nyanställningsblockad.

I varslet finns undantag för att en eventuell strejk inte ska drabba för samhället avgörande funktioner. Det innebär att till exempel trygghetslarm, akut sjukvård och viss nyhetsmedia är undantagna.

En eventuell strejk bryter ut den 18 maj och trappas därefter upp den 22 maj.

Sedan tidigare har Seko varslat om strejk inom spårtrafiken och inom järninfrastruktur . Strejken inom spårtrafiken kan bryta den 12 maj för att sedan trappas upp och den inom järninfrastruktur kan bryta ut 17 maj och trappas upp fem dagar senare.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-05-09 - 15:35  #Avtalsrörelse #Konflikt