Postnord, lastbil
Foto: Emil Langvad/TT

Transportbranschen vill få människor att byta yrke

Publicerat av Martin Berg

Det råder akut brist på yrkeschaufförer i Sverige samtidigt som e-handeln växer så det knakar. För att komma till rätta med situationen drar Transportsektorns yrkes- och miljönämnd (TYA) i gång en stor satsning till hösten för att locka fler att satsa på chaufförsyrket.

postnord-annemarie_3000x3000.jpg

Annmarie Gardshol, koncernchef på Postnord

Sigalit Slutbäck, vd för TYA

Sigalit Slutbäck, vd för TYA

Foto: TYA
Caj Luoma 1_____resize_s_200_0.jpg

Caj Luoma, chef för kompetensförsörjningen, Transportföretagen

När Postnord sammanfattade e-handelsåret 2018 konstaterade företaget att handeln har vuxit med 15 procent och nu har en omsättning på 77 miljarder kronor. Det motsvarar 9,8 procent av den totala detaljhandelns omsättning och ingen avmattning är i sikte. Tvärtom, bara under det första kvartalet 2019 växte e-handeln med 15 procent jämfört med samma period förra året.

Det är inte bara en utmaning för den traditionella handeln utan också för transportsektorn. Någon måste ju leverera den växande högen av paket och här finns det en flaskhals – bristen på yrkeschaufförer.

Enligt en undersökning som Transportföretagen lät göra i samarbete med HUI Research riskerar mellan 30 000 och 40 000 tjänster att inte kunna tillsättas fram till år 2030 på grund av chaufförsbristen.

– Vi är extremt beroende av att transportsystemet fungerar och att det kan leverera i tid. Våra kunder har höga krav på leveranssäkerhet. Den snabbt växande e-handeln är också beroende av att det finns tillräckligt många yrkeschaufförer för att kunna växa, konstaterade Annmarie Gardshol, koncernchef på Postnord, på ett seminarium i Almedalen som handlade om den akuta förarbristen.

Storsatsning i höst

För att försöka komma till rätta med bristen kommer därför Transportfackens yrkes- och miljönämnd (TYA) att dra igång en storsatsning till hösten för att attrahera så kallade yrkesväxlare till chaufförsyrket. Det säger Sigalit Slutbäck, vd på TYA till Arbetsmarknadsnytt.

 – Vi ser idag att många människor byter yrke även sent i livet. Det är dessa potentiella yrkesväxlare som vi framförallt kommer att försöka nå med kampanjen. I den kommer vi att utgå från aktiva yrkeschaufförer som berättar sin historia och varför de väljer att arbeta i branschen.

– De chaufförer som vi har talat med lyfter främst fram den sociala delen, ansvarstagandet och stoltheten de känner i sitt arbete. Med yrket följer, förutom ett stort ansvar, också utmaningen för hur man ska planera och se till att en transport kommer fram i tid. Att lösa problem samtidigt som det finns en stor portion frihet i jobbet. Det är viktigt för många chaufförer och väldigt många av de vi har pratat med är mycket nöjda med sitt yrkesval, fortsätter hon.

Det offentliga utbildningssystemet räcker inte till

Redan idag orsakar bristen på yrkeschaufförer stora problem för företagen när transporter i olika delar av landet inte kan genomföras.

– Det får stora effekter och är ett stort problem. Jag har hört om flera fall där företag får lägga ned sina planer på att expandera på grund av att de inte får ihop logistiken, vilket direkt kan kopplas till bristen på chaufförer, berättade Caj Luoma, chef för kompetensförsörjningen på Transportföretagen på seminariet.

– Det finns företag som startar egna utbildningar för att försöka lösa det här. Men de ser det som en sista utväg, eftersom det naturligtvis är en kostnad, fortsatte han.

Han välkomnar TYA:s initiativ men menar att det offentliga utbildningssystemet måste lyfta sig för att branschen ska klara av den stora kompetensutmaningen.

– Endast 60 procent av rekryteringsbehovet inom transportnäringen tillfredsställs av det offentliga utbildningssystemet. Antalet utbildningsplatser inom vuxenutbildningssystemet måste därför öka och utgöra ett komplement till gymnasieutbildningen för att motsvara transportbranschens stora rekryteringsbehov.

Martin Berg

Publicerad av Martin Berg den 2019-08-20 - 13:38  #Kompetensförsörjning