Logo
Logo
Nyhet13 mars 2019 - 13:03

Transportbranschen: Tillåt körkortslån även för lastbil

Det går att få studielån för att ta vanligt körkort (B), men inte för lastbilskörkort. Det är galet, anser transportbranschen. ”Att utöka möjligheten till studielån för att ta körkort även för tyngre fordon vore en oerhört enkel och effektiv åtgärd för en krisdrabbad transportnäring”, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Lastbilar och CSN
Foto: Mostphotos
Caj Luoma, Transportföretagen
Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen
Foto: Transportföretagen

Sedan september 2018 kan den som är arbetslös få studielån från CSN för att ta körkort för vanlig personbil. Regeringen motiverade denna satsning med att det skulle hjälpa fler att komma in på arbetsmarknaden. Men för att komma tillrätta med kompetenskrisen inom transportnäringen vore det en god idé att utöka detta så att det även ska kunna gå att ta körkort för tyngre fordon, anser både Björn Carlsson, HR- och logistikchef på GTS Frakt AB, och Transportföretagens Caj Luoma.

– Att utöka möjligheten till CSN-lån för att ta körkort även för tyngre fordon vore en oerhört enkel och effektiv ågärd för en krisdrabbad transportnäring, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Uppvaktat politiker

Tillsammans med Transportföretagen och TYA (Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd) har de vid flera tillfällen uppvaktat politiker, både regionalt och på riksplanet, med frågan.

– Det skulle absolut hjälpa med studielånsmöjlighet till lastbilskörkort. En körkortsutbildning räcker visserligen inte hela vägen. För att bli anställningsbar som chaufför krävs det en rad certifikat, bland annat för att få köra farligt gods, med mera. Men det är helt klart ett steg i rätt riktning, säger Björn Carlsson.

Att utöka sin behörighet från ett B-körkort till C-behörighet kostar i dag uppemot 30 000 kronor för en privatperson. För att sedan tillgodogöra sig alla krav för att få arbeta i branschen, bland annat yrkeskompetensbevis, intyg för farligt gods och truckförarintyg så landar kostnaden på mellan 60 000 och 80 000 kronor.

– Det kommer förhoppningsvis leda till att fler tar chansen och ser yrket som en bra karriärväg. När människor tar ett lån och satsar sitt eget kapital på en utbildning är vederbörande förmodligen motiverad och har den drivkraft som krävs för att bli bra på yrket, säger Björn Carlsson och får medhåll av Caj Luoma.

Regeringen har meddelat att under 2019 avses målgruppen för körkortslånet utvidgas till unga i åldern 19–20 år som har avslutat en gymnasieutbildning. Men Caj Luoma menar att gymnasieutbildningskravet sätter vissa hinder i vägen.

– Med tanke på att det ska vara en arbetsmarknadspolitisk åtgärd så är kopplingen till genomgången gymnasieskola olycklig för att komma i fråga för ett CSN-lån till körkort. Det finns en oerhört stark korrelation mellan körkortsinnehav och etablering på arbetsmarknaden, säger Caj Luoma.

Akut förarbrist

De som har fullgången gymnasieutbildning har redan bättre möjlighet än andra att få arbete, resonerar han. Det är människor utan gymnasieutbildning som har allra svårast att komma ut i arbetslivet. Och företagens behov av rätt förarkompetens är akut och behöver åtgärdas snabbt.

– Transportnäringen lider av ett enormt kompetensbehov och det är inte bara Björn Carlsson och hans företag som har problem. Vi har en växande skara medlemmar som vittnar om att de måste tacka nej till uppdrag på grund av personalbrist. Vi har redan börjat se företag som går i konkurs av denna anledning, säger Caj Luoma.

”För tidigt att utvärdera”

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Arbetsmarknadsnytt att det ännu är för tidigt att utvärdera möjligheterna att utöka studielånen till att även gälla tyngre fordon.

Möjligheten att ta studielån för att ta körkort lanserades som en viktig fråga ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Vore det inte lämpligt att även utöka den möjligheten för körkort för tyngre fordon, med tanke på den kompetenskris som råder i transportnäringen?

– Vi har precis börjat med studielån för B-körkort. Och vi har ju en budget där det finns väldigt lite pengar till detta. Det är ju Sverigedemokraternas, Kristdemokraternas och Moderaternas budget som gäller. Så det finns väldigt lite pengar till det här, säger hon

Hur ser du på att det kan bli enorma kostnader för samhället i uteblivna skatteintäkter om företagens behov av transporter inte tillgodoses?

– Det kanske det gör, men jag är inte beredd att ge dig ett positivt svar på detta i nuläget. Jag utesluter det inte, men jag är inte heller beredd att säga ja, säger Ylva Johansson.

Studielån för B-körkort – så här funkar det

Den som har fyllt 18–27 år och arbetslös kan ha rätt till det så kallade Körkortslånet, alltså studielån för att ta B-körkort. Det går att låna högst 15 000 kronor. Lånet ska betalas tillbaka oavsett om låntagaren klarade uppkörningen eller inte.

För att ha en chans att bli beviljad ett körkortslån ska den sökande uppfylla ett antal krav.

Den sökande ska vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Övriga krav varierar beroende på om den sökande är 18–24 år eller 25–47 år.

Den som är 18–24 år ska antingen delta i Arbetsförmedlingens program i jobb- och utvecklingsgarantin eller i jobbgarantin för ungdomar alternativt ha deltagit i Arbetsförmedlingens etableringsprogram eller ha haft en etableringsplan i minst tre sammanhängande månader.

Den som är 25–47 år måste ha varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex sammanhängande månader. Dessutom ska personen antingen ha varit arbetslös under hela den perioden eller ha deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller haft en etableringsplan under hela perioden.

Källa: CSN. Läs mer om detaljerna kring villkor för Körkortslån.

#Kompetensförsörjning#Kompetensförsörjning#Politik
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist