Göteborgs hamn och Peter Winstén, avtalssekreterare, Transportarbetareförbundet
Foto: TT + pressbild

Transport om Hamnarbetarförbundets metoder: Våra medlemmar har hotats

Publicerat av Stina Bengtsson

Imorgon ska hamnkonflikten bryta ut. Hamnarbetarförbundet har varslat om strejk i många hamnar. Samtidigt är fackförbundet Transports avtalssekreterare Peter Winstén orolig för sina egna medlemmars säkerhet. Enligt honom har det tidigare förekommit både hot och det han kallar för ”allmänna trakasserier”.

– Det som Hamnarbetarförbundet gjorde nere i Göteborg orsakade personalneddragningar som också drabbade våra medlemmar, konstaterar Peter Winstén.

Han hänvisar till den konflikt där Hamnarbetarförbundets avdelning 4 genomförde upprepade varsel, strejker och blockader mot arbetsgivaren APM Terminals. Den långa konflikten innebar att rederier valde att gå på andra hamnar, vilket i sin tur innebar att APM Terminals tvingades att säga upp en tredjedel av sina medarbetare.

– Transportarbetareförbundet har en ambition att fler ska använda hamnarna och att vi på det sättet ska kunna öka bemanningen i hamnarna. Det som Hamnarbetarförbundet gör nu innebär att det finns en stor risk att kunderna drar sig för att använda hamnarna och istället flytta mer gods till vägarna, säger han och konstaterar att det skulle kunna innebära att fler hamnar tvingas säga upp medarbetare.

– Det är ett oansvarig agerande, fortsätter Peter Winstén.

Vill inte ha trepartsavtal

Hamnarbetarförbundet har vid ett flertal tillfällen föreslagit ett så kallat trepartsavtal, det vill säga att de och Transportarbetareförbundet ska ha ett gemensamt kollektivavtal med Sveriges Hamnar. Men det tycker inte Peter Winstén är en bra idé.

– Vi har den bestämda uppfattningen att vi är fullt kapabla att hantera kollektivavtalet i hamnarna. Det har vi gjort så länge det har funnits kollektivavtal i hamnarna och vi avser att fortsätta med det, säger han.

Hamn- och stuveriavtalet, som är det aktuella avtalet mellan Transportarbetareförbundet och Sveriges Hamnar, gäller samtliga hamn- och stuveriarbetare i de hamnar som omfattas av avtalet, oavsett vilket fackförbund en hamnarbetare tillhör eller om hen är oansluten.

– Hamnarbetarförbundets medlemmar är varmt välkomna att bli medlemmar i Transport istället och därmed vara med och påverka, säger Peter Winstén.

Ingen sammanslagning

För en tid sedan öppnade Hamnarbetarförbundet något oväntat för en sammanslagning av Transport och Hamn. Av den saken har det dock inte blivit något.

– Problemet var att de tyckte att vi skulle gå upp i Hamnarbetarförbundet och vi tyckte de skulle gå upp i Transportarbetareförbundet, säger Peter Winstén.

Vid det aktuella tillfället hade Hamnarbetarförbundet ungefär 1 300 medlemmar, medan Transportarbetareförbundets medlemsantal låg på närmare 60 000.

Den viktigaste frågan för Hamnarbetarförbundet är frågan om skyddsarbetet och skyddsombuden. I dagsläget ligger hela det fackliga ansvaret för den frågan på Transportarbetareförbundet, eftersom Hamnarbetarförbundet har tackat nej till de olika avtal som de har blivit erbjudna genom åren. Och Peter Winstén menar att Transport kan ta hela ansvaret utan problem, men han har också invändningar mot Hamnarbetarförbundets agerande även på detta område.

– 85–90 procent av deras retorik handlar om arbetsmiljön. Det är den de hela tiden pratar om. Men i nästa andetag säger de att ett hängavtal inte är värt mer än ett vitt papper. Men har man ett hängavtal så har man ju också rätt att utse skyddsombud, som ju är det de säger att de är ute efter, säger han.

– Jag förstår inte resonemanget, fortsätter han.

Hot och trakasserier

På onsdag ska konflikten bryta ut. Peter Winstén är nu orolig för sina egna medlemmars säkerhet. Han berättar att det har funnits situationer där medlemmar i Transport har känt sig utsatta i förhållande till Hamnarbetarförbundet. Enligt honom har det förekommit både hot och det han kallar för ”allmänna trakasserier”.

– Vi har faktiskt haft medlemmar som har sagt upp sig på några ställen för att de inte klarar av situationen. Det har till exempel varit utfrysningar, att man inte pratar med dem för att de är med i Transport och så vidare, säger han.

Det han pratar om är händelser som inte är kopplade till den nu aktuella konflikten, men han är noga med att påtala att arbetsgivarna har ett ansvar för hans medlemmar säkerhet under en konflikt.

– De måste vara trygga och säkra på sin arbetsplats så att de kan jobba i lugn och ro, säger han.

När Arbetsmarknadsnytt ringer upp Hamnarbetarförbundets ordförande Eskil Rönér är han upptagen och hinner bara med en kort kommentar.

– Det Peter Winstén hänvisar till är 30 år gamla händelser. Det finns ingen som helst anledning till oro, säger han.

Men enligt Peter Winstén stämmer inte Eskil Rönérs påstående och han menar att det har förekommit trakasserier mer nyligen än så. Han är fortsatt orolig.

– Våra medlemmar är bundna av fredsplikt och måste jobba. Då förutsätter jag att de inte behöver utstå något. Det finns en viss oro, konstaterar Peter Winstén.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2019-01-22 - 10:40  #Kollektivavtal #Hamnkonflikten