Erik Helgeson, Hamnarbetarförbundet, och Tommy Wreeth, Transportarbetareförbundet
Foto: TT + pressbild

Erik Helgeson (till vänster), förbundsstyrelseledamot i Hamnarbetarförbundet, var en av dem som meddelade att förbundet nu har rätt att teckna lokala avtal. Men det påståendet är fel, menar Transportarbetareförbundets ordförande Tommy Wreeth.

Transport: Hamnarbetarförbundet tolkar det nya avtalet fel

Publicerat av Stina Bengtsson och Anders Carlsson

I tisdags tog konflikten i landets hamnar slut sedan Hamnarbetarförbundet skrivit på ett kollektivavtal med arbetsgivaren Sveriges Hamnar. Men redan nu har det blivit diskussion om vad som står i avtalet och vem som har rätt att förhandla lokala avtal.

Det var på tisdagskvällen som Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet tecknade kollektivavtal, ett så kallat andrahandsavtal. Förstahandsavtalet är Hamn- och stuveriavtalet, ett avtal som sedan länge har funnits mellan Sveriges Hamnar och Transportarbetareförbundet, det största svenska fackförbundet som organiserar hamnarbetare.

Nu har Transportarbetareförbundet hunnit analysera innehållet i avtalet. Bland annat konstaterar förbundet att andrahandsavtalet är exakt likalydande med förstahandsavtalet och att alla villkor även i fortsättningen kommer att regleras genom förstahandsavtalet som är överordnat det andrahandsavtal som Hamnarbetarförbundet nu har. ”Det är vi och Sveriges Hamnar som kommer att förhandla i avtalsrörelsen”, skriver de i ett pressmeddelande.

Det är rakt motsatt den tolkning som Hamnarbetarförbundet gjort där de menar att de har rätt till lokala förhandlingar.

Att Hamnarbetarförbundet skulle ha rätt till lokala förhandlingar med arbetsgivarna var en av de stora knäckfrågorna i innan det nya avtalet kom till stånd. Nu hävdar alltså båda fackliga parterna att avtalet ger dem den rätten.

– Det är uppenbart att det råder delade meningar om hamnuppgörelsens innebörd. För mig är det dock tydligt att egentligen ingenting har förändrats mer än att det nu råder fullständig fredsplikt i samtliga hamnar i Sverige efter att Hamnarbetarförbundet har undertecknat ett andrahandsavtal med arbetsgivarna, säger ordförande Tommy Wreeth.

Stina Bengtsson Anders Carlsson

Publicerad av Stina Bengtsson och Anders Carlsson den 2019-03-07 - 14:04  #Kollektivavtal #Hamnkonflikten