Logo
Logo
Nyhet26 november 2020 - 07:11

Toppekonomer: Därför riskerar andra vågen att bli allvarligare

Andra vågen kom plötsligt och nya restriktioner spred sig snabbt. Trots att vingklippta företag skulle drabbas igen var ekonomerna relativt lugna. Men nu kommer mörkare prognoser på löpande band från bankvärlden, arbetsmarknaden och näringslivet.

Foto: Mostphotos

Jobben kommer att påverkas i pandemins andra våg. Den varningen kommer nu från Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen. Men hur mycket är svårt att avgöra eftersom företagen fortsatt har tillgång till stöd, hävdar hon.

Arbetslösheten har legat på runt nio procent eller strax därunder sedan sommaren. Men med de nya restriktionerna kommer nya tuffa slag mot de branscher som ännu inte har hunnit återhämta sig efter vårens tapp.

Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, berättar för fPlus/Arbetsmarknadsnytt att fler restriktioner kan påverka den ekonomiska aktiviteten och även befolkningens beteende.

– Det innebär att efterfrågan på arbetskraft kan minska och att arbetslösheten kan öka som en följd, säger hon.

Hon konstaterar att det fortsatt är ett allvarligt läge på svensk arbetsmarknad där effekterna av pandemin är tydliga.

– Fler restriktioner och rekommendationer om social distansering för att minska smittspridningen kan hämma den ekonomiska aktiviteten. Sverige är också beroende av omvärlden och restriktioner i andra länder kan exempelvis påverka efterfrågan på svensk export. Hur stora effekterna blir på arbetsmarknaden beror på när restriktioner kan lättas och hur långvarig krisen blir, säger Sandra Offesson.

Över 140 000 jobb kan försvinna

Ny statistik från Swedbank visar på att svenskarnas konsumtion ligger på en lägre nivå nu jämfört med förra året. Banken har tagit fram statistik över korttransaktioner fram till 14 november som visar att konsumtionen under vecka 46 låg 8 procent under samma vecka förra året. Om livsmedel räknas bort så har konsumtionen backat med 18 procent jämfört med samma vecka ifjol. Utvecklingen slår extra hårt mot vissa branscher, exempelvis var omsättningen i tjänstebranscherna under vecka 46 hela 42 procent lägre än under samma vecka 2019.

När Sverige nu går in i samma läge som under våren så riskerar 140 000 jobb att försvinna, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv. Rapportförfattaren Johan Kreicbergs, ekonom på Svenskt Näringsliv, är nu orolig över att ännu fler jobb kan försvinna med de hårdare restriktionerna.

– Vi tittar på data över hur mycket tid folk vistas i sina hem, det ger ett mått på hur stor effekt som restriktionerna har. I våras när det var som värst så tillbringade svenskarna drygt tio procent mer av sin tid i hemmet jämfört med hur det såg ut innan coronapandemin. När jag tittade på statistiken för förra veckan så ägnade svenskarna åtta procent mer av sin tid i hemmet, berättar han.

Starkt samband

Även om vi är bättre förberedda än vad vi var under våren så drabbas ekonomin hårt när människor stannar hemma i större utsträckning.

– Det vi kan se är att det finns ett väldigt starkt samband mellan hur mycket tid vi vistas i hemmet och hur mycket pengar vi spenderar. Sett till antalet arbetade timmar så försvann en halv miljon jobb under våren, framförallt under april och maj. Detta syns inte i arbetslöshetsstatistiken eftersom många blev korttidspermitterade istället för att sägas upp, säger Johan Kreicbergs.

Nu är vi på väg mot samma typ av nedstängning som under våren vilket är oroande, menar han.

– Jag skrev det här för en tio dagar sedan, då räknade jag med att 140 000 jobb skulle försvinna, i dagsläget skulle jag säga att det är i underkant.

De kundnära tjänsterna ligger allra värst till när vi stannar hemma.

– Det är många tjänster som drabbas, folk går exempelvis inte till restaurangen, frisören eller till kiropraktorn längre och de åker inte taxi. När det kommer till handeln är situationen lite mer komplex, e-handeln och dagligvaruhandeln går bättre medan kläd- och skobutiker backar. Konsumtionen krymper och i vissa branscher finns det många företag som kommer att tvingas stänga ned sina verksamheter, säger Johan Kreicbergs.

Mycket tyder på att den andra vågen kan slå ännu hårdare mot företagen eftersom de inte har hunnit återhämta sig från vårens kris, förklarar han.

– Vi såg tidigt i våras att många företag gick i konkurs, sedan började vi släppa på restriktionerna i maj och sedan dess har ekonomin gått åt rätt håll. Men det är få företag som har lyckats ta igen allt som gick förlorat under våren, det har snarare handlat om att lindra blödningen. Nu går företagen in i en andra kris med ett mycket sämre utgångsläge än vad de hade i våras vilket gör att de är mer sårbara.

Kan bli tuffare än i våras

Utvecklingen i ekonomin beror enligt Johan Kreicbergs på vilka åtgärder regeringen kommer att vidta.

– I våras räddade vi många företag med hjälp av olika sorters stöd. Nu dras restriktionerna åt igen, men stöden är inte lika generösa som i våras. Vi har heller inte någon generell sänkning av arbetsgivaravgiften.

– Så läget ser nu ut att bli tuffare än under våren, säger han.

Även Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef på Konjunkturinstitutet, ser också att nya nedstängningar påverkar en del branscher väldigt hårt.

– Vi ser att det är väldigt mörkt för researrangörer, hotell och restaurang. De här ytterligare skärpta restriktionerna drabbar så klart de flesta kontaktnära branscher så även exempelvis nöjesbranschen och frisörer, säger hon.

Ylva Hedén Westerdahl förutspår att tillverkningsbranschen kommer att klara sig bättre nu än under våren vilket kommer göra att effekten på ekonomin som helhet blir mindre.

– Tillverkningsindustrin kommer nog att klara sig bättre än i våras när de led av stora problem med leverantörskedjorna, säger hon.

Bankerna har sänkt prognoser

Hon tror också att hemarbetet går smidigare nu när vanan redan finns på plats.

– Än så länge verkar det som att skolor och förskolor håller öppet i stora delar av Europa, vilket gör det lättare för folk att jobba hemifrån även där. Sedan har vi lärt oss otroligt mycket om hur vi får arbetet att fungera coronasäkert på plats och hur vi arbetar på distans vilket talar för att den ekonomiska aktiviteten hålls uppe bättre den här gången, säger Ylva Hedén Westerdahl.

Tidigare i år var bankerna fortsatt optimistiska i sin syn på ekonomin, trots corona. Men i takt med att den andra vågen har blivit allt allvarligare så verkar även bankerna nu oroade över den ekonomiska utvecklingen.

– Hela världen hade en stark tillväxt under årets tredje kvartal när alla länder började öppna upp igen efter vårens nedstängningar, då trodde de allra flesta av oss på tillväxt under årets sista kvartal. Men nu ser vi snarare att Europas BNP kan komma att landa på minus. I Sverige kommer vi förmodligen hamna kring noll eller ett svagt negativt BNP, säger Christina Nyman, chefekonom på Handelsbanken.

Men fallet behöver inte bli lika kraftigt som under våren. Även Christina Nyman tror att industrin kommer klara sig bättre den här gången.

– Det som skiljer situationen vi har nu från hur det såg ut i våras är att byggbranschen och industrin inte ser ut att stänga ned globalt den här gången. Att Kina inte har stängt ned nu gör också skillnad. Men slaget mot hotell, restaurang, event, resor och transporter blir ändå hårt, säger hon.

Oro för fjärde kvartalet

Danske Banks chefekonom Michael Grahn gör samma analys om hur andra vågen slår mot ekonomin.

– I bästa fall blir effekten att ekonomin tappar kraft eller står still, men det kan också resultera i negativ tillväxt under fjärde kvartalet. Det är tydligt att industrin går bättre nu än under våren. Vi ser inte samma utbudsstörningar som då när Kinas leveransproblem påverkade Europa och Sverige. Vi ser däremot att tjänstesidan kommer påverkas kraftigt, i synnerhet besöksnäringen, säger han.

Eftersom restriktionerna nu är striktare än under våren kan konsekvenserna bli stora för enskilda branscher.

– Jag kan mycket väl tänka mig att situationen kan bli ännu värre än under våren för de branscher som drabbas hårdast som hotell, restaurang, kulturevent och så vidare. Men om vi jämför oss med länder som Italien eller Spanien så är det tydligt att vår turismsektor är en mycket mindre del av vår ekonomi vilket gör att vi kommer att klara oss bättre. Om exporten hade påverkats däremot, då hade det varit en annan femma. Tillverkningsindustrin är relativt liten men det är en sektor som påverkar stora delar av ekonomin som företagsrelaterade tjänster, säger Michael Grahn.

Vaccin på gång

Det verkar som att ett fungerande vaccin mot corona kan komma ut på marknaden när som helst. Christina Nyman tror dock att vaccinets effekter på ekonomin kan dröja en stund.

– Allt kommer inte gå tillbaka till det normala på en gång. Men när man kan börja sprida vaccinet till befolkningen runt om i världen så kommer mycket av restriktionerna trappas ned så småningom, säger hon och fortsätter:

– Det som förhoppningsvis kan minska när vaccinet är ute är osäkerhet som nu ligger som en våt filt över investeringsbeslut och anställningsbeslut. Det är svårt att fatta beslut när man inte vet hur pandemin ska fortsätta. Men jag tror att det kommer att ta lång tid innan vi är tillbaka i normal aktivitet, och framförallt innan vi får ned arbetslösheten. Det har varit en djup kris med hög arbetslöshet så det tar sin tid att komma tillbaka.

#Coronakrisen#Coronakrisen#Svenskt Näringsliv#Arbetsförmedlingen
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist