PROGRAMMERARE
Foto: Pontus Lundahl/TT

Tjänstesektorn bromsar: ”Det är uttömt på personal”

Publicerat av Daniel Mellwing

Trots att efterfrågan är fortsatt stark bromsar tjänstesektorn, visar Almegas tjänsteindikator. ”Det är uttömt på personal inom flera områden, framför allt när det gäller kunskapstung arbetskraft”, säger Oscar Scheja, ekonom på Almega.

I början av året var tjänstesektorn på topp. Men tillväxten i den privata tjänstesektorn bromsar in under årets sista kvartal, visar Almegas tjänsteindikator. Detta trots att efterfrågan är fortsatt stark i flertalet branscher.

– Vi ser en avmattning framöver, säger Oscar Scheja, ekonom på Almega och rapportförfattare.

Framför allt är problemet att företagen inte hittar rätt kompetens. Det finns ett stort kompetensglapp som bromsar företagen, påpekar Oscar Scheja. Bristande matchning kan förklara en del, men långtifrån allt. I många fall finns det helt enkelt inte personal att få tag i, menar han.

– Det är uttömt på personal inom flera områden, framför allt när det gäller kunskapstung arbetskraft.

Personalbristen i dag är mer allvarlig än den som rådde under den senaste högkonjunkturen strax innan finanskrisen 2008, betonar Oscar Scheja. Siffror från Konjunkturinstitutet, KI, backar upp det påståendet. I dag anger 40 procent av företagen att brist på personal är det främsta tillväxthindret. Innan finanskrisen var den siffran 30 procent.

Dessutom är sysselsättningstillväxten i rådande högkonjunktur långsammare än under konjunkturtoppen som var innan finanskrisen, berättar Oscar Scheja. Enligt Almega är toppen för sysselsättningstillväxten i privat tjänstesektor sannolikt nådd.

– Mycket tyder på att en långsammare ökning av sysselsättningen är att vänta nästa år. Tillgången på den kompetens de kunskapsintensiva företagen eftersöker tycks nu så gott som uttömd, säger Almegas chefekonom Lena Hagman, i en kommentar.

Det här kan få allvarliga följdeffekter, betonar Oscar Scheja. En del företag har haft möjlighet att leta efter kompetens utomlands, i exempelvis Baltikum och Ukraina. Men långtifrån alla.

– En slutsats är att det här funkar delvis för att möta efterfrågan. Men på sikt är ju risken att jobben flyttar utomlands, säger han.

Även fallande produktion inom vård- och omsorg samt utbildning drar ned tillväxttakten för tjänstesektorn, enligt Almegas rapport. Osäkerheten kring vinstbegränsningar för välfärdsföretag håller tillbaka investeringar för att växa.

– Att företagen inom välfärden håller tillbaka sina investeringar visar på vikten av långsiktiga regler för välfärdssektorn. Sverige är idag beroende av privata investeringar för att klara av den utbyggnad av välfärden som krävs de kommande åren. Utan långsiktiga förutsättningar kommer välfärden gå miste om betydande privata investeringar inom skolan och vården, säger Almegas näringspolitiske chef Andreas Åström, i en kommentar.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-12-19 - 17:36  #Kompetensförsörjning #Konjunktur