Arbetskraftsinvandring
Foto: Mostphotos + TT

Timbro: S-förslag om arbetskraftsinvandringen slår fel

Publicerat av Martin Berg

Socialdemokraterna vill i ett nytt förslag reglera arbetskraftsinvandringen för att flera enkla jobb ska bli tillgängliga. Men statistiken visar att det främst är högutbildade som kommer till Sverige och jobbar.

Caspian.png

Caspian Rehbinder på Timbro har skrivit rapporten Ohållbara argument mot arbetskraftsinvandring

Foto: Anders Meisner
Isabelle Galte Schermer.jpg

Isabelle Galte Schermer på Ekonomifakta.

Foto: Svenskt Näringsliv

Nyligen presenterade Socialdemokraterna ett förslag om att införa en striktare prövning av arbetskraftsinvandring från länder utanför EES-området.

Argumentet är att arbeten som det råder låg konkurrens om, som till exempel städjobb, ska utföras av arbetskraft i Sverige. Det förbättrar också nyanlända flyktingars chanser på arbetsmarknaden, menar Socialdemokraterna, som också vill se en hårdare reglering för att stävja oseriösa arbetsgivare och motverka fusk.

Missriktat förslag

Caspian Rehbinder på tankesmedjan Timbro har skrivit rapporten Ohållbara argument mot arbetskraftsinvandring. Han menar att förslaget är helt missriktat.

– Socialdemokraterna hävdar att tusentals jobb skulle frigöras med en mer restriktiv arbetskraftsinvandring. Men tittar man på statistiken så rör det sig inte om mer än ett tusental arbetstillstånd som 2017 gick till yrken med låg konkurrens om jobben, alltså överskottsyrken, säger han.

”Det är alltid den enskilda arbetsgivaren som bäst känner till vilka rekryteringsbehov som företaget har”.

Det är också meningen att myndigheter i samarbete med arbetsmarknadens parter ska kontrollera reglerna efterföljs så att inte ”fel arbetskraftsinvandring” sker. Ytterligare ett av Socialdemokraternas argument för hårdare reglering är att hindra så kallade spårbyten där asylsökande som har anfört skyddsbehov byter spår, och söker uppehållstillstånd för arbete. ”Asylsystemet ska inte vara en genväg till arbetstillstånd”, argumenterar Socialdemokraterna.

Caspian Rehbinder påpekar att det är en väldigt låg andel av den totala arbetskraften som utgörs av arbetskraftsinvandring.

– Det är ungefär 0,3 procent och de måste följa kollektivavtalsenliga villkor och arbetena måste först utlysas i EU. Det slår också hål på Socialdemokraternas argument om att arbetskraftsinvandringen skulle orsaka lönedumpning i Sverige, fortsätter han.

Främst bristyrken

Ekonomifakta.se har tittat närmare på hur arbetskraftsinvandringen ser ut och vilka yrken som tillsätts.

Statistiken visar att i december 2017 fanns det 15 970 giltiga arbetstillstånd. Av dessa var 31 procent utfärdade till IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare. Utöver de yrkesgrupperna fanns det flera olika yrken som kräver en högskoleutbildning, till exempel civilingenjörer och tekniker med drygt 2 000 arbetstillstånd. För yrkesgruppen städare och hemservicepersonal var bara 592 stycken arbetstillstånd utfärdade.

Stefan Löfven och Ylva Johansson
Foto: Henrik Montgomery/TT

Det var i april i år som Stefan Löfven och Ylva Johansson presenterad Socialdemokraternas nya förslag om arbetskraftsinvandring.

– Vår statistik visar att arbetskraftsinvandringen till Sverige främst rör bristyrken. Det är kompetens som är svår att få tag i inom landet och som behövs för företag och branscher ska fungera och utvecklas, säger Isabelle Galte Schermer på Ekonomifakta.

– Många branscher har stora problem med kompetensförsörjningen. De här siffrorna visar att vårt öppna generella system tjänar Sverige bra och bidrar till att företag kan hitta rätt kompetens, både för jobb som kräver längre utbildning och för enklare jobb, säger Caspian Rehbinder.

Onödig byråkrati

Han menar också att förslaget om att låta en myndighet kontrollera arbetskraftsinvandringen bara skapar onödig byråkrati.

– Det är alltid den enskilda arbetsgivaren som bäst känner till vilka rekryteringsbehov som företaget har, konstaterar Caspian Rehbinder.

Att det skulle behövas en hårdare kontroll för att stävja fusk och oseriösa arbetsgivare stämmer eller inte, menar han.

– Självklart finns det personer som utnyttjar systemet men det finns inget som pekar på att det skulle ske systematiskt. Det fusk som uppdagades, framförallt i samband med att lagstiftningen kring arbetskraftsinvandring kom 2008, har nu reglerats av arbetsmarknadens parter och av lagstiftning.

Martin Berg

Publicerad av Martin Berg den 2018-06-27 - 15:07  #Kompetensförsörjning #Integration