Logo
Logo
Nyhet27 augusti 2020 - 12:08

Tiden rinner ut i LAS-frågan – så oense är parterna

Fack och arbetsgivare har kniven på strupen. Om en månad måste de vara överens i LAS-frågan, annars tar politiken över.

Karin Johansson, Svensk Handel, Per Hidesten, Industriarbetsgivarna, Tobias Baudin, Kommunal, och Marie Nilsson, IF Metall
Karin Johansson, Svensk Handel, Per Hidesten, Industriarbetsgivarna, Tobias Baudin, Kommunal, och Marie Nilsson, IF MetallFoto: Sören Andersson

De flesta är överens om att LAS, lagen om anställningsskydd behöver förändras. Fack och arbetsgivare står långt ifrån varandra i frågan om hur förändringarna ser ut. Men snart har tidsfristen gått ut och de måste komma överens – annars kommer politikerna köra över parterna. Och det är ett scenario som de flesta på arbetsmarknaden motsätter sig.

Men vad vill då parterna? Arbetsmarknadsnytt har frågat några tunga spelare på såväl fack- som arbetsgivarsidan.

”Ofantligt stort åtagande”

Karin Johansson, vd på Svensk Handel, efterfrågar större flexibilitet i anställningsreglerna.

– Som arbetsgivare tar man på sig ett ofantligt stort åtagande när man anställer och det riskerar att hämma tillväxten av nya jobb, säger hon.

Många arbetar inom handeln en kortare period men så skulle det inte behöva vara, poängterar hon. Handeln vill erbjuda fler fasta anställningar men dagens LAS-regler gör att många arbetsgivare tvekar.

– Med flexiblare regler skulle fler handlare våga fastanställa och kunna erbjuda en mer långsiktig karriär. Ett större mått av kontinuitet i personalstyrkan är positivt.

En viktig fråga för Svensk Handel är frågan om begreppet saklig grund vid personliga uppsägningar. I dagsläget är den regeln väldigt strikt, anser hon.

– Det krävs grava skäl – det som arbetsgivaren uppfattar som saklig grund accepteras alltför sällan. Dessutom kan en anställd ogiltigförklara uppsägningen, med långa dyra rättsprocesser som följd.

Att LO redan före förhandlingarna sa sig inte vilja diskutera saklig grund-frågan gör det troligen svårare att få till en bra balans, konstaterar hon. Men kollektivavtalen får inte fyllas med så stora kostnader och så många fasta åtaganden att det verkar avskräckande, betonar hon.

– Det minskar attraktiviteten i kollektivavtalen vilket drabbar både fack och arbetsgivare. Redan idag väljer många företag att ställa sig vid sidan om för att det upplevs som dyrt.

Utgå från globaliseringen

För basindustrin är det viktigt att nya regler främjar stärkt konkurrenskraft, och då är flexibilitet, kostnader och produktivitet i fokus, konstaterar Per Hidesten, vd på Industriarbetsgivarna.

– LAS är utdaterat och behovet av att förändra och modernisera regler för en ny arbetsmarknad är stort. De behöver utgå från globaliseringen och hur verksamheter utvecklas i snabb takt.

Dagens LAS-regler gör att företagen inte vågar anställa på samma sätt som de skulle med en större möjlighet att påverka om de tvingas säga upp anställda.

– Största problemet med LAS är att reglerna inte tar hänsyn till en persons kompetens utan bara till anställningstiden. Det är otroligt stelt.

LAS-utredningens förslag på förändrade regler är ”väldigt kompromissat och långt ifrån tillräckligt”, enligt Per Hidesten.

– Jag hoppas att förhandlingarna tar stora kliv i rätt riktning, främst när det gäller att öppna turordningsreglerna. Företag måste kunna göra betydligt fler undantag för att behålla kompetensen. Fokus ska vara på kompetens – inte på anställningstid.

Även när det gäller om nya regler kring personliga uppsägningar är tillräckliga måste parterna komma längre än utredningen, anser han.

– Det krävs substantiella förändringar, särskilt om företagen ska stå för en större del av omställningskostnaderna.

Nu väntar tuffa förhandlingar, bland annat med tanke på att det finns förbund inom LO som säger att saklig grund inte får röras.

– Förra veckan gick Pappers ut och sa att de inte är med alls, och i min värld blir det inga riktiga förhandlingar förrän Pappers är med. De här reglerna ska ju gälla för alla – inte för vissa tårtbitar inom näringslivet. Det är en systemfråga.

”Omodern anställningsform”

Tobias Baudin, ordförande i fackförbundet Kommunal, håller med om att LAS har spelat ut sin roll. Dessutom har förändringarna i LAS på senare år varit till nackdel för LO:s medlemmar, anser han.

– Inte minst gäller det allmän visstid som många arbetsgivare använder sig slentrianmässigt av. Det är en omodern anställningsform som borde avskaffas.

Helst skulle han vilja att huvudregeln var tillsvidareanställning och att fack och arbetsgivare kommer överens om andra anställningsformer avtalsvägen, i kollektivavtal eller lokalt.

– Det vore det bästa med tanke på hur mycket det skiljer mellan olika branscher. Inom Kommunal har vi 70 olika kollektivavtal just eftersom det ser så olika ut i olika yrken.

En av de frågor där Kommunal håller fast vid sin ståndpunkt gäller uppsägning av personliga skäl.

– Vi kan aldrig tänka oss att förhandla bort det. Det måste finnas saklig grund när någon sägs upp och det får aldrig LO bidra till att avskaffa.

Däremot kan Kommunal tänka sig att diskutera hur reglerna kan bli tydligare och processerna snabbare i samband med personliga uppsägningar.

– Vi har förståelse för att arbetsgivarna inte vill att det ska ta för lång tid och det är vi beredda att förhandla om. Men att avskaffa saklig grund vid uppsägning kan vi inte gå med på.

Kompetensutveckling centralt

För IF Metall är kompetensutveckling är en central fråga. Vid en uppsägning räknas inte bara anställningstiden utan det gäller också att ha rätt kompetens för jobbet.

– Har man då inte fått kompetensutveckling så att man har hängt med i sitt arbete så har man ingen anställningstrygghet, säger IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

Få är beredda att ta studielån och vidareutbilda sig i flera år mitt i livet, särskilt inom arbetaryrken. Därför är det viktigt att fånga upp de som bara behöver bygga på en del – och här behövs det mer statliga insatser, anser hon.

– Kompetensutveckling är ett gemensamt ansvar – allt kan inte läggas på arbetsgivarna. Incitament måste även komma från staten.

IF Metall vill se tryggare anställningar och efterlyser någon form av regler för när ett företag är skyldigt att anställa någon som jobbar som timanställd, visstidsanställd eller på bemanningsföretag.

– Det här är personer som företaget kan skicka hem helt obemärkt. Tanken är ju att en bemanningsanställd ska anlitas för spetskompetens eller vid produktionstoppar, inte för att jobba år ut och år in på samma ställe.

Marie Nilsson betonar att det är viktigt att alla parter är öppna och beredda att bjuda på vissa saker i förhandlingarna. Men det finns områden där IF Metall har svårt att bjuda till.

– Vi har svårt att tänka oss stora förändringar i turordningsreglerna eller att inte få fackligt inflytande vid uppsägningar. Begreppet saklig grund är också central fråga för oss.

#LAS#Svenska modellen
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist