AMN_7-4
Foto: TT

Teknikindustrin ökar på bred front

Publicerat av Daniel Mellwing

Året har avslutats starkt, visar Teknikföretagens konjunkturbarometer. ”Vi har en ökning på bred front. Den omfattar alla våra branscher och sammantaget också alla grupper av leverantörsföretag”, säger Anders Rune, chefekonom på Teknikföretagen.

Ökningen i orderingång är ungefär lika omfattande på export och hemmamarknaden, enligt Teknikföretagens konjunkturbarometer.

– Vi kan konstatera att fler än fyra av tio företag har ökade order. De som inte har ökade order har i huvudsak en oförändrad orderingång. Det är en väldigt liten del av företagen som rapporterar att de har en direkt minskande orderingång, säger Anders Rune, chefekonom på Teknikföretagen, i en kommentar.

Kapacitetsutnyttjandet ligger kvar på en hög nivå, men företagens rapportering av brist på arbetskraft har dämpats något jämfört med föregående kvartal, enligt rapporten.

– Teknikindustrin i Sverige är i en högkonjunktur, fortsätter han.

Tittar man på de olika delbranscherna i teknikindustrin så är det bilindustrin som går starkt precis som tidigare, vilket har dragit med sig många leverantörer uppåt. Även om andra branscher inte har gått lika starkt pekar mycket i rätt riktning just nu, påpekar Anders Rune.

– Det är glädjande att vi nu ser att de metallbearbetande företagen har en betydande uppgång. Det är ju ett tecken på en ökad aktivitet på lite bredare front i industrin, säger han.

Men maskinindustrin har inte gått framåt som vore önskvärt i det här konjunkturläget, menar Anders Rune.

– Men nu börjar det går uppåt där också, och det är en positiv signal för den fortsatta konjunkturen, säger han.

Samtidigt kan förväntas att såväl bilindustrin som byggindustrin framöver inte alls kommer växa som vi sett tidigare, menar han.

– Konjunkturen under det kommande året kan därmed förväntas ändra karaktär, där investeringsaktiviteter betyder mer för tillväxten och mer konsumentnära verksamheter mindre, säger Anders Rune.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-12-12 - 16:35  #Konjunktur