AMN_IND3
Foto: Matthias Schrader/TT

Teknikföretagen: "Verkligen inget drag i konjunkturen"

Publicerat av Daniel Mellwing

Olika bilder av konjunkturen och en omtvistad LO-samordning. Avtalsrörelsen 2017 börjar rulla igång, och imorgon är det dags för Facken inom industrin att presentera siffersatta krav. "Bilden att det går bra för Sverige är en stor utmaning både för oss och våra motparter. Risken är ju att deras krav hamnar för högt", sade Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen, under ett webbseminarium i dag.

Avtalsrörelsen 2017 börjar rulla igång och imorgon presenteras siffersatta krav från Facken inom industrin. Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen, är orolig att kraven kommer att landa lite för högt.

– Det finns en bild av att det går bra för Sverige, vilket är en stor utmaning både för oss och våra motparter. Bilden är dopad av ett lågt ränteläge och så vidare, men det går absolut inte bra för exportindustrin. Risken är ju att kraven landar ungefär som förra gången, eller till och med högre, sade han under ett webbsänt seminarium i dag.

Anders Weihe tror dock att motparten i grunden inser att vi behöver växla ned löne- och arbetskostnadstakten .

– Sverige kan aldrig långsiktigt gå i en annan takt än den globala exportindustrin. Det nuvarande avtalet löper på 2,2 procent. Vi skulle behöva komma ned rejält från detta. De senaste fem åren, och även långsiktigt, har vi legat betydligt över euroområdet när det gäller ökningstakt, sade han.

Klas Wåhlberg, som tillträdde som ny vd på Teknikföretagen i augusti, har som uppladdning inför avtalsrörelsen åkt runt i landet och träffat företag.

– Företagen lever under ett stort tryck, det är ett stort fokus på kostnadskontroll, sade han.

Nyckeln för tidigare svenska framgångar har varit kvalitet, kunnande och leveranssäkerhet, betonade han.

– Så är det fortfarande. Skillnaden är bara att fler länder nu klarar att leverera samma kvalitet, leveranssäkerhet och så vidare. Det är fler som hugger på marknadskakan och vi måste jobba hårt för att försvara vår position. Utmaningen är att leverera rätt kvalitet till den peng som marknaden är beredd att betala, sade han.

Ett stort orosmoln inför förhandlingarna är årets LO-samordning . Den är till och med mer problematisk än 2013, enligt Anders Weihe.

– Man har gjort en konstruktion som innebär att man skulle hamna i strid med Industriavtalet. Vi ska förhandla utifrån industrins förutsättningar, men vi ska också vara normerande. Men konstruktionen i LO-samordningen innebär att vi ska bestämma ett så kallad krontalsmärke, vilket vi bestämt motsätter oss. Normerande kan man bara vara i procent, sade han och lade till.

– Det här kan naturligtvis bli ett av de riktigt stora problemen för att komma fram till ett avtal. Vi är inte beredda att träffa ett sådant krontalsmärke, sade han.

Industrin internationellt sett är inne i en period där vi i stort har en stillastående marknad, betonade Anders Rune, chefekonom på Teknikföretagen.

– Det här är en besvärlig situation. I det stora perspektivet spiller det ju över till industrin i Sverige, direkt via exportföretagen eller indirekt från andra. Vi har haft en konjunktur som har gått nedåt en tid. Nu får vi se om den landar eller om det blir ännu värre, sade han.

Europa betyder mycket för anläggningar i Sverige, och det ser inte särskilt ljust ut på det området, enligt Anders Rune.

– Förra året ökade industriproduktionen med 2,8 procent, nu ökar den i en takt på 1. Så det är verkligen inget drag i konjunkturen allmänt sett, även om det är stora skillnader mellan branscher, sade han.

Men bilden av ekonomin är splittrad. Konjunkturinstitutet målar till exempel upp en ganska ljus bild. Unionen skriver att ”Sverige befinner sig i en högkonjunktur, men en mycket speciell sådan med negativ ränta och underskott i de offentliga finanserna”.

– Mycket säger att vi går i en negativ takt på exportmarknaden, som ju sätter villkoren för oss. Men det är mycket osäkerheter i den ekonomiska utvecklingen. Så uppfattningen är väl att både vi och motparten är inriktade på ett kort avtal även den här gången, sade Anders Weihe.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2016-10-27 - 14:58  #Avtalsrörelse #LO #Konjunktur