Kvinnor i arbete
Foto: TT + Mostphotos

Sverige i topp – bäst på att få kvinnor i arbete

Publicerat av Martin Berg

Sverige har den högsta andelen kvinnor i arbetskraften. Det visar färsk statistik från Eurostat. "Det har också förts en medveten politik mot det under en lång tid", säger forskaren Anna Sjögren på IFAU.

Anna Sjögren, IFAU

Anna Sjögren på IFAU är inte förvånad över att Sverige är bäst i Europa.

Foto: Pressbild

Det är Eurostat som i en färsk rapport tittat på utvecklingen på den europeiska arbetsmarknaden mellan åren 2002 och 2017.

Resultatet visar att Sverige har den högsta andelen kvinnor, 80 procent, mellan 20–64 år i arbetskraften. På andra plats kommer Litauen med 76 procent, medan Tyskland och Estland delar på tredje platsen med 75 procent av alla kvinnor i arbetskraften.

– Det är inte så förvånade. Det svenska samhället bygger på att individen tar ansvar för sin egen försörjning. Även inom familjen. Det har också förts en medveten politik mot det under en lång tid. Även våra sociala försäkringssystem är anpassade till den utvecklingen, säger Anna Sjögren, doktor i nationalekonomi och forskare på IFAU.

Det är också kvinnornas inbrott på arbetsmarknaden som ligger bakom att den totala andelen i arbete stigit i EU-området från 67 till 72 procent under perioden, skriver Eurostat.

Männen då? Här toppar Tjeckien listan med 86 procent av alla män i arbete. Men Sverige hamnar även högt upp på den listan och placerar sig på en andra plats tillsammans med Malta med 84 procent av männen i arbete.

Sämre för unga

Sämre statistik redovisas för unga mellan 20 och 24 år. Där sjönk andelen i arbete från 53 procent 2002 till 52 procent 2017.

– Här måste man ha det klart för sig att många unga utbildar sig längre och kanske tar ut en examen som kräver en längre studietid, säger Anna Sjögren. 

Eurostats statistik visar även att antalet tillfälliga anställningar i EU-området stigit något under perioden. År 2002 var andelen tillfälliga anställningar elva procent. 2017 hade den stigit till 13 procent. Den största andelen tillfälliga anställningar, 26 procent, finns i Polen och Spanien.

Även deltidsanställningarna har ökat och här är kvinnor kraftigt överrepresenterade. Hela 31 procent av kvinnorna i EU arbetar deltid, men endast åtta procent av männen.  

– Många kvinnor väljer att gå ned till deltid i samband med att de får barn och i vissa kvinnodominerande branscher som vården är det idag vanligt med deltid. Men vi ser också att desto högre utbildning du har ju mindre andel deltid, konstaterar Anna Sjögren.

Totalt arbetade cirka 15 procent i EU deltid 2002 och 19 procent 2017.

Martin Berg

Publicerad av Martin Berg den 2018-06-29 - 15:12