Logo
Logo
Nyhet30 oktober 2017 - 21:10

Sverige dyrare än konkurrentländerna

Arbetskraftskostnaderna är ofta en avgörande faktor när industriföretagen beslutar var i världen produktion ska ske. Därför är det oroande att kostnaderna i Sverige under lång tid har ökat något snabbare än i viktiga konkurrentländer, konstaterar Teknikföretagen i en ny rapport.

arbetskraftskosta
Foto: Jessica Gow/TT

Arbetskraftskostnaderna inom den svenska tillverkningsindustrin ligger en bra bit över kostnaderna i viktiga konkurrentländer. Det visar en färsk analys av Teknikföretagen som baseras på statistik från amerikanska Conference Board. Kostnaderna för arbetskraft har trendmässigt under lång tid ökat något snabbare i Sverige än i Västeuropa och euroområdet. Under 2016 var kostnadsläget i Sverige sex procent högre än i Västeuropa och tolv procent högre än i euroområdet.

– Arbetskraftskostnaderna i Sverige relativt euroområdet steg ytterligare något under 2016, jämfört med året innan. Detta trots att valutakursen försvagades, vilket allt annat lika istället hade resulterat i en förbättring, säger Robert Tenselius, rapportförfattare och ekonom på Teknikföretagen.

363 kronor per timme. Så mycket kostade en svensk medarbetare inom tillverkningsindustrin under 2016, enligt Teknikföretagens rapport. I Estland, där många svenska företag har verksamhet, är motsvarande kostnad 100 kronor per timme och i Polen 73 kronor per timme. Ett företag som anställer i Polen istället för i Sverige kan alltså för ungefär samma kostnad få fem medarbetare istället för en.

Bara ett fåtal länder har en högre kostnadsnivå än Sverige: Schweiz, Norge, Belgien, Danmark och Tyskland. Att det tyska kostnadsläget ligger något högre än det svenska beror framför allt på den relativt svaga kronan, enligt analysen.

I Kina, Indien och på andra nya växande marknader ligger arbetskraftskostnaderna fortsatt avsevärt lägre än i Sverige och övriga Västeuropa.

De svenska arbetskraftskostnaderna fortsätter dessutom att öka snabbare än i andra länder, enligt statistik från Eurostat. Under 2016 var ökningstakten i Sverige 3,3 procent, medan motsvarande ökning i Västeuropa och euroområdet var 1,7 respektive 1,9 procent. Trenden verkar alltså hålla i sig.

Summan av kardemumman är ett högt svenskt kostnadsläge, trots att den svenska kronan just nu är relativt svag. Industriföretagen finns ofta på en global marknad med stenhård internationell konkurrens. De svenska arbetskraftskostnaderna gör inte direkt situationen lättare, konstaterar Teknikföretagen i rapporten. Risken är att Sverige tappar i konkurrenskraft, lyder slutsatsen.

– Det är olyckligt att utvecklingen har pågått under en så lång period. Arbetskraftskostnaderna har trendmässigt ökat något mer i Sverige än i till exempel euroområdet, vilket urholkar den svenska konkurrenskraften, säger Robert Tenselius.

#Konkurrens#Konkurrenskraft
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist