Svenska flaggor
Foto: Lars Johansson

Sverige – bäst i världen på arbetskraftsinvandring

Publicerat av Anders Carlsson

Arbetskraftsinvandringen till Sverige består idag till största delen av högutbildade människor. Tacka den enkla svenska modellen för det, menar OECD. Därför finns all anledning att bevara det nuvarande systemet och skydda det mot klåfingriga försök till förändringar, menar Caspian Rehbinder på tankesmedjan Timbro.

Caspian Rehbinder, Timbro

Caspian Rehbinder

Foto: Timbro

Den svenska invandringen har skiftat utseende de senaste åren. Den största gruppen utgörs idag av högkvalificerade yrkesmänniskor som söker sig till Sverige. I sin tur gör det att den samlade arbetskraftsinvandringen fungerar bättre än någonsin.

Den något oväntade slutsatsen presenterade Timbro i en debattartikel i dagarna och slutsatsen har stöd hos bland andra OECD som placerar Sverige i topp tillsammans med Australien bland de länder som ”highly educated workers” söker sig till.

– Vi har ett enkelt och transparent system medan krångliga system som i till exempel Kanada och USA stöter bort människor, säger Caspian Rehbinder, programansvarig för arbetsmarknad på Timbro som har författat artikeln tillsammans med vd Karin Svanborg-Sjövall.

Den svenska modellen för arbetskraftsinvandring innebär att arbetsgivare, inte myndigheter, avgör behovet av kompetens, att arbetskraftsinvandrare ska ha samma löner och villkor som gäller andra på den svenska arbetsmarknaden, och att facken inte ska ha vetorätt mot anställningar från andra länder.

– I dag finns också, i och med Januariöverenskommelsen, ett bra skydd mot att den ska förändras, återställas till hur det var innan 2008. Modellen har ett brett stöd av M, C, L, KD och MP och S har bundits till den genom Januariöverenskommelsen. Dessutom värnar TCO, Saco och Svenskt Näringsliv om grunderna i systemet, fortsätter Caspian Rehbinder.

Framför allt bristyrken

Timbro har studerat den prognos som Arbetsförmedlingen gör varje år av det kommande arbetskraftsbehovet inom olika yrken. Den har sedan samkörts med Migrationsverkets statistik över beviljade arbetstillstånd. Siffrorna visar då att 90 procent av de beviljade arbetstillstånden gäller sådana yrkeskategorier där Arbetsförmedlingen menar att det råder brist på kvalificerade medarbetare i Sverige.

– Det är stick i stäv med en tämligen spridd uppfattning att merparten av invandringen rör människor som är aktuella för jobb i yrken där det inte finns något behov. Och att det i sin tur försämrade möjligheten för den mest eftertraktade arbetskraften.

I topp bland de som får arbetstillstånd i Sverige ligger IT-arkitekter, programmerare och civilingenjörer men den följs också av hantverkare och kockar. Det är alltså områden på arbetsmarknaden där det råder en skriande brist på kvalificerade medarbetare. Och de nyanlända hjälper inte bara till att stilla den kompetensbristen. Enligt Svenskt Närings rapport ”Gränslöst värdeskapande” tillförde arbetskraftsinvandringen under 2018 en ökad produktion värd 34 miljarder kronor och 12 miljarder i ökade skatteintäkter.

Olyckligt att begränsa

Det har funnits röster som vill förändra det nuvarande, enkla systemet för arbetskraftsinvandring. Främst har det handlat om att begränsa möjligheten för invandrare med låg utbildning att komma in i Sverige. Caspian Rehbinder menar att det vore en olycklig utveckling och skulle placera oss i samma kategori som bland andra just USA och Kanada. En begränsning av var femte arbetskraftsinvandrare har även en tydlig prislapp: 7 miljarder i lägre produktivitet och 2,4 miljarder i minskade skatteintäkter.

– Begränsningar påverkar alla, inte bara de grupper man säger sig vilja stoppa. Dessutom komplicerar det hela systemet. I det korta perspektivet tror jag att den svenska modellen för arbetskraftsinvandring är robust men det finns en opinionsbildning från både höger och vänster som kan påverka på sikt.

– Om man inte tycker att det är dåligt att människor från andra länder arbetar i Sverige, är det svårt att se den svenska modellen för arbetskraftsinvandring som annat än en framgång.

Anders Carlsson

Publicerad av Anders Carlsson den 2019-09-09 - 16:15  #Kompetensförsörjning #Integration